ARK SUMMIA

z Databáze Multiversa

ARK SUMMIA je název pro třístupňový selekční proces, na jehož konci stojí aktivace arkonidského extramozku.

Nejstarším z celkem pěti testovacích světů je Iprasa, následují jí Goshbar, Largamenia, Soral a Alassa. Jak Atlan tak i Bostich I. a Aktakul složili svou zkoušku na Largamenii a obdrželi tam aktivaci.

Kdo prochází ARK SUMMIA smí nosit titul Hertaso.

První a druhý stupeň ARK SUMMIA ověřuje teoretické vědomosti. Po složení zkoušky je zkoušející nazýván Laktroten (mistr) eventuálně Tai-Laktroten (velmistr).

Ve třetím stupni ARK SUMMIA musí skupina kandidátů v chráněné kopuli vyřešit pět po sobě jdoucích těžkých praktických problémů. Případná úmrtí mezi zkoušejícími se přitom berou jako přijatelné riziko. Pokud Hertaso splní všechny tři stupně a získá přitom alespoň 10‘000 bodů, je mu ve Faehrlském institutu zkušebního světa aktivován extrasmysl.

příklad: k ARK SUMMIA na Iprase nastoupilo v roce 1331 NGL 30.000 Hertasonů. 15.000 z nich dosáhlo druhého stupně, osm set třetího. Po třetím stupni získalo šedesát Hertasonů právo k aktivaci extramozku.