Iprasa

Astronomická data:
Další jména:Ranton ar Zhym-i-Thos
Průměr:15.696 km
Doba rotace:25.11 hodin
Gravitace:0.9g
Pořadí od hvězdy:5, vzdálenost 930 milionů km
Počet měsíců:3 (Hamar, Deldon, Kyndhon)
Soustava:Arkon
Obyvatelé planety:
Arkonidané
Taaové
Iprasa
Iprasa
© VPM kg.

Původně jméno planety znělo Ranton arZhym-i-Thos, což znamená Svět ohně a ledu. Toto jméno na planetu pasuje, protože na tomto ledovém světě nikdy nebude tektonický klid. Ještě teď se zde stále tvoří nové krátery a slatiny, ze kterých vytéká láva. Erupce a stále se tvořící lávová jezera lze pozorovat i z vesmíru. Za tyto aktivity jsou odpovědné tři měsíce Iprasy - Hamar, Deldon a Khyndhon. Ale bez těchto měsíců by na Iprase nebyl život možný, protože bez lávových jezer by atmosféra byla kapalná. Povorch je tvořen většinou jen z již uvedených kráterů a slatin, které se nejvíce nalézají na rovníku. Kromě toho jsou zde rozsáhlé tundry, které se rozkládají kolem ojedinělých vnitrozemních moří. Vnitrozemní moře jsou pokryta koberci řas. Řasy mají modrozelené zbarvení a jsou nazývány Inzhyn Ghan. Celkově je fauna a flóra na Iprase relativně chudá. Vedle několika mechů a trav se zde dají nalézt jen jehličnaté stromy Tsobaldyr. Nejdůležitějšího zástupce fauny tvoří Berkomnair. Toto medvědovi podobné zvíře táhne ve stádech zemí a pátrá po skromné obživě. Za časů archaické periody zde žili Arkonidané jako nomádi a chovali Berkomnairy. Z toho také vzniklo dnes používané jméno Iprasa, které znamená něco jako kočovnictví nebo putování.

Kult Dagor

Za dob archaické periody vznikal kult Dagor. Pojem Dagor se dá přeložit jako beze zbraně a tak je jasné, že tento kult se zabývá bojem beze zbraní. Dagor se stal základem pro všechna pozemská východoasijská bojová umění beze zbraně. Vzniku kultu se účastnil jeden z významných zástupců národu Gijahthraků. Sférová loď této krystalické životní formy se dostala do hyperbouře a musela roku 3113 da Ark přistát na Iprase. Gijahthrakové byli národem s velmi rozvinutými parapsychickými schopnostmi a mistři meditace. Pod jeho vlivem byla kultura postupně manipulována tak, aby si Dagor a Zhy-Famii Arkonidané na Iprase rychle osvojili. Zhy-Famii, Matka ohně, bylo učení pro skupinu arkonských žen, u kterých se zjistilo, že mají skryté parapsychické vlohy. Kolektiv těchto žen dosahoval pozoruhodného psí-spojení, které ženám umožňovalo komunikovat na velké vzdálenosti na duševní úrovni. Později vznikaly o Zhy-Famii pověsti, podle kterých prý možná i vytvořily parapsychický ochranný štít. Dnes se v Galaktonautické Akademii na Iprase učí už jen metody boje a meditace Dagoru. Kult Zhy-Famii však ještě zdaleka neupadl v zapomnění.

ARK SUMMIA

Iprasa byl první svět, na kterém se provádělo ARK SUMMIA. Pod pojmem ARK SUMMIA se rozumí u Arkonidanů aktivace těch sektorů mozku, které nejsou využívány. S aktivací sektorů pochopitelně její majitel získává pozoruhodnou moc a proto každý kandidát nejdříve musí dokázat, že je schopný aktivaci snést. Tak se děje pomocí testů a zkoušek. Teprve když testovaný u zkoušek prospěje, bude na něm proveden tento rizikový zákrok. Když je zákrok úspěšně dokončen, získává kandidát tak zvaný extramozek. Slouží hlavně k tomu, aby zjednodušoval důležitá rozhodnutí. Mnoho Arkonidanů s aktivovaným extramozkem vám ale řekne, že je to také někdy spíš prokletí. Protože zkoušky a aktivace jsou velmi finančně i časově náročné, je málo Arkonidanů, kteří jsou ke zkoušce vůbec připuštěni. Většinou jsou absolventi ARK SUMMIA činní ve vůdčích pozicích v politice nebo v armádě.

Vojenský potenciál Iprasy

Na Iprase se od roku 4045 da Ark nachází stará důstojnická škola Bark-N'or. Zde jsou cvičeni mladí Arkonidané na důstojníky arkonské flotily. Absolventi školy mohou s klidným svědomím tvrdit, že mají to nejlepší vojenské školení v Galaxii. Kdo navštěvoval tuto školu, nemusí dlouho čekat na to, až mu bude svěřeno velení nad kosmickou lodí. Každý, kdo úspěšně dokončí Bark-N'or, může být ve flotile rychle povýšen do hodnosti Has'athor. Stejně tak jako je proslulá Důstojnická škola, je také Galaktonautická akademie na Iprase. Akademie má nejlepší pověst po celé galaxii, dokonce ještě lepší, než terranská. Ovšem zde může studovat jen ten, kdo prokáže, že v jeho žilách koluje arkonská krev. Toto opatření vzniklo proto, aby nepřátelé Arkonidanů neznali jejich taktiku. Existují zde přísná bezpečnostní opatření pro studenty. Dříve něž se smějí zapsat na Akademii, jsou prověřeni Tu-Ra-Celem. Všichni vůdčí vědci Impéria získali svůj doktorát na Akademii.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!