Dagor

Dagor (arkonsky: všechno rozhodující boj) je za prvé filozofií, za druhé bojovou technikou Arkonidanů.

Obě oblasti se od sebe nedají vzájemně oddělit, přecházejí plynule do sebe. V dagorských školách je proto vyučováno zkoumání, probuzení a ovládnutí všech tělesných a duševních sil. Nejslavnější dagorská škola se nachází na planetě Iprasa, kde také vznikla teorie Dagoru. Další dagorské centrum se nachází na planetě Zhygor, na světě ohně (Zhy) a ledu. Vyvinul se zde rytířský řád Dagoristů, ve kterém jsou zastoupeny jak muži, tak i ženy.

Filozofie

Dagor učí, podobně jako Zen, dosažení harmonie mezi tělem a duchem. Toho se dosáhne použitím rozdílných dechových a meditačních technik různých stupňů. Jako Dagorcai nazvaná pravidla popisují kromě toho ještě pohybové a koncentrační techniky. Jejich nasazením se tělesné a duševní síly dostanou na optimální úroveň, a umožní tak nejefektivnější použití bojové techniky. Zpočátku meditace sloužila jako příprava k boji.

Kromě toho jsou při Dagorcai probuzeny také latentní parapsychické schopnosti Arkonidanů a dále zbystřeny.

V centru dagorské filozofie stojí meditační forma Dagor-Zhy. V překladu znamená něco jako: zápolení (nebo boj) o všechno určující nadpřirozený oheň. Zda se jedná pouze o dosažení maximální shody těla a ducha, jakož i aktivaci parapsychických schopností, nebo spíše mýticky lemované světlo, tedy relativní nesmrtelnost, je spekulativní. Kvůli spojení mezi Arkonidany a ID skrze Mlžný dóm na Zhygoru, jednom z hlavních světů dagorské filozofie, je ale tato otázka více než vhodná.

Bojová technika

Dagor měl zpočátku učit techniku boje beze zbraně, podobně jako terranská asijská bojová umění, kterou lze zdokonalit meditací. Rytířský řád Dagoristů toto ještě zdokonalil a vytvořil individuální a schopnostem přizpůsobené, vysoce efektivní zbraně. Stejně jako filozofie je také bojová technika silně ritualistická. Existuje například všeobecný kodex Dagoristů Mannax, a kodex pro boje a souboje Spentsch.

Zvláštní disciplínou dagorské bojové techniky je souboj na meče. K výcviku používají Dagoristé cvičné meče ze dřeva, které nosí jméno Katusgo. Tento výraz se jako synonymum používá pro techniku boje s mečem Dagoristů a znamená »Cesta meče«. Katsugo se dá nejlépe přirovnat k terranskému cvičenému meči pro Kendo.

Historie

Podle legendy bylo bojové umění Dagor používáno Heroenem Tran-Atlanem pro boj proti mocným a tělesně zdatnějším protivníkům.

Historický původ se nachází v časech Lemurů, a tamní legendě o Vhratovi, Slunečním poslu, a v době jejich marného boje proti Bestiím. Vytvoření rytířského řádu Dagoristů, a jejich zcela moderní, ale archaicky vyhlížející zbraně, spadá ale do časů archaické periody Arkonidanů, ve které byly následkem hyperbouří znemožněny kosmické lety a zhroutila se všechna moderní technika, a Arkonidané se tak museli spokojit s vývojem starobylé bojové techniky.

Stupně Dagoru

Dagor je vyučován v různých stupních, které na sebe nemusí navazovat, přičemž úhrnně výuka trvá pět let. Jednotlivé stupně tvoří hodnosti v Dagoru a nazývají se:

  • Adept (žák) – arkonsky Hertaso
  • Mistr (mudrc) – arkonsky Laktrote
  • Velmistr – arkonsky Tai-Laktrote
  • Vysoký mistr – arkonsky Thi-Laktrote

Po definitivním dokončení následuje takzvané pasování na rytíře, při kterém dochází ke skutečnému mistrovství. Pro zachování získaného titulu je ale potřebné pravidelné cvičení. Pokrok ve výcviku je dáván najevo okrasnými rituálními dagorskými panenkami.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!