Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Biologie > Extrasmysl
hledat

Extrasmysl

(přesměrováno z: Extramozek)

Extrasmysl, extramozek, také zvaný jako logický sektor, je normálně nepoužívaná část mozku Arkonidanů, která se aktivuje pomocí ozařování pětidimenzionálními impulzy. Tento postup se nazývá ARK SUMMIA.

Již v raných arkonských dějinách zjistili paravědci, že se dodatečný mozkový fragment používal kdysi v dávné minulosti. Byly tím myšleny mezi jinými takové schopnosti, které spadají do oblasti zvířecích instinktů a vloh. Nejdůležitější schopností tohoto sektoru mozku bylo ale všemi možnými způsoby podchytit danou skutečnost, logicky ji analyzovat a vyhodnotit. Zejména v hektických a nepřehledných situacích kosmických bitev umožňoval extramozek s přehledem zpracovat mnoho dat a událostí, důsledně je vyhodnotit a adekvátně podle toho jednat.

V době rozkvětu Velkého impéria byl požitek aktivace dopřán jen známým a vlivným Arkonidanům. Kromě toho museli podstoupit velké množství zkoušek.

Poté co je extramozek aktivován, získá v něm nositel stálého upomínatele, varovatele a rádce. Komunikace probíhá telepatickou cestou. Výroky extrasmyslu pronikají do vědomí jako tichý šepot. Zda každý extrasmysl, jako ten Atlanův, svého nositele pravidelně označuje za blázna a zatěžuje ho vybranou nevraživostí, nebo je to způsobeno tisíciletým vývojem, není známo.

Arkonidané s aktivovaným extrasmyslem jsou schopni pomocí síly vůle si vybudovat takzvaný monoblok. Jedná se o vědomou bariéru, se kterou Arkonidan může odclonit své myšlenky před telepaty. Dagorské meditační techniky mohou vytvoření monobloku urychlit. V extrémních, vědomí ovlivňujících situacích může extramozek jednat jako nezávislé strážní vědomí, a tak zmatenému vědomí svého hostitele nabídnout pevný vztažný bod.

Dalším následkem aktivace extrasmyslu je fotografická paměť, která po delším období života může vést ke spuštění návalu vzpomínek. Po určitém vnějším podráždění dojde k nutkání vyprávět o zážitcích z minulosti.

Ojediněle se s aktivací objeví latentní paradary. Arkonidan Crest da Zoltral tak díky aktivaci získal latentní telepatické schopnosti.