Aktakul da Urengoll

Informace o postavě:
Datum narození:2. října 1212 NGL
Místo narození:Thargdhon, M 92
Úmrtí:-
Výška:?
Národ:Arkonidané
Popis:podsaditý, objemný, husté bílé obočí, plešatý, bodavé červené oči; vytetovaný modře světélkující dravec na pravém spánku
Tituly:Ka'Marentis

Aktakul da Urengoll (také Aktakul ta-Urengoll) je ve 14. století NGL Ka'Marentisem Křišťálového impéria.

Popis

Koloniální Arkonidan měl podsaditý, téměř kvadratický tvar s nápadně sádelnatým hrudníkem, pozoruhodný objem, husté bílé obočí, jinak byl v podstatě plešatý a měl bodavé červené oči. Na pravém spánku nosí od doby, kdy byl 2. vědcem Křišťálového impéria symbol SENTENZY, vytetovaného, asi palec velkého, dravce, který modře světélkuje.

Charakteristika

S Gaumarolem da Bostich ho pojí velice blízké přátelství, i přes rozdílné postavení. Vyrostli společně na Bak Jimbany, kde Aktakulův otec Thantan působil v osobní stáži Bostiche. Rozumějí si i beze slov; to, že Aktakul svému příteli jednou zachránil život, je ještě více sblížilo. Aby nechal zapomenout na svůj původ, je Aktakul ve svém postavení a názorech stejně arkonidský, jako ostatní Arkonidané. Jeho zájmy se týkají hlavně vědy, avšak jeho původ mu bránil v kariéře.

Životopis

Aktakul se narodil 2. října 1212 NGL na Thargdhonu v M 92.

Od roku 1228 NGL začal Aktakul studovat na Arkonu II obor hyperfyzika. Jako asistent pracoval ve výzkumném oddělení Orbanascholovy loděnice. Smlouva činí z Aktakulových objevů automaticky patenty Orbanaschola.

Teprve roku 1230 NGL se znovu setkává s Bostichem. Ten se postará o to, že s ním Aktakul může přistoupit na Largamenii ke zkoušce ARK SUMMIA. 1233 NGL je Aktakulovi po úspěšném vykonání ARK SUMMIA aktivován extrasmysl. I přes aktivaci je Aktakul i nadále kvůli svému koloniálnímu nešlechtickému původu ostatními Arkonidany diskriminován.

Když je roku 1240 NGL Bostich jmenován Imperátorem, jeho pozice se zlepší. Imperátor ho okamžitě jmenuje třetím nejvyšším vědcem Křišťálového impéria. V této době se Aktakul zabývá hlavně starou technikou jako je transiční a poloprostorová technologie.

Po jistých intrikách se posunuje dále v hierarchii nahoru, později se stává Ka'Marentisem (šéfvědcem) Křišťálového impéria. V dobách, kdy byl ještě druhým vědcem, vyhledává vlastní spojence v SENTENZE, aby započali intriky.

V listopadu 1303 NGL splňuje Bostich I. svou starou přísahu. Povýší Aktakula do nejvyššího šlechtického stavu – Tai Moas: jeho nové jméno pak zní Aktakul da Ertrus. Přibližně v této době je Aktakul ovlivněn poutem Morkhero Seelenquella.

Aktakul je také podstatně odpovědný za to, že roku 1303 NGL v soustavě Arkon znovu tvoří tři planety na stejné oběžné dráze Tiga Ranton. Planeta Subtor je přemístěna na původní polohu Arkonu III.

Když Perry Rhodan poráží SEELENQUELLA, je také Aktakul zbaven účinku vlivu této negativní superinteligence.

Od té doby dostává Aktakul planetu Urengoll jako nové léno a od teď si říká Aktakul da Urengoll. Tato planeta mu slouží jako výzkumný svět.

V rozporu s Imperátorem Bostichem I. bere terranská varování o zvyšování hyperodporu vážně a podniká potají přípravy. I proto je Božské impérium, když se roku 1331 NGL hyperodpor zvýší, ne zcela nepřipraveno.

S pomocí slunečním čerpadlem napájeným situačním transmiterem se mu roku 1332 NGL podaří transport přes 250 světelných let s nadsvětelným faktorem 1‘000‘000.

1344 NGL doprovází Bostiche na Reorganizační konferenci národů na Terru. Vyvine nové zbraňové systémy, tzv. VRITRA dělo, a odhalí s pomocí svých kontaktů v SENTENZE tři povstalce, kteří plánují vraždu nebo svržení Bostiche.

Po rozpadu Křišťálového impéria se stává vedoucím terransko-arkonidské výzkumné základny Foton City na Jonathonu v Charonově mračnu, kde pracuje především na dalších vylepšeních VRITRA děla. Mimo to se zapojil ale také do jiných projektů, například kontextového měniče. Tento projekt je však tajný a Aktakul o něm nedostal žádné informace. Přesto musí spolupracovat s Julianem Tifflorem, což funguje nad očekávání dobře, když jsou oba členy krizového štábu při katastrofálním prvním zkušebním spuštění kontextového měniče 25. února 1346 NGL a získává tak o něm důkazy.

Aktuální data:
19.9.2021
1566 před NGL
5. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459476.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!