Poloprostor

z Databáze Multiversa
Hraniční zóna mezi dvěma časoprostory, vyznačující se čtyřdimenzionální nestabilitou. Té je možné využívat jako spolehlivého úkrytu před pronásledovateli, protože znemožňuje jakékoliv zaměřování