Poloprostor

Hraniční zóna mezi dvěma časoprostory, vyznačující se čtyřdimenzionální nestabilitou. Té je možné využívat jako spolehlivého úkrytu před pronásledovateli, protože znemožňuje jakékoliv zaměřování
Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál