Svobodný obchodní svět

z Databáze Multiversa

Za svobodné obchodní světy se označují všechny planety, na kterých neplatí žádná cla ani obchodní restrikce.

Tyto světy leží nejvíce v zájmovém okruhu větších mocností, jsou na nich ale často nezávislí a disponují (pokud vůbec) vlastní vládou. Cílem budování Svobodných obchodních světů je obyčejně přitáhnout cizí investory a ulehčit obchod mezi různými říšemi. Ne zřídka slouží ale i (organizovaným) zločincům jako základny.

Existují také jiné, neplanetární oblasti, ve kterých se provádí volný obchod. Tyto oblasti jakož i exteritoriální území na světech, na kterých jinak platí obchodní restrikce, jsou označovány za zóny svobodného obchodu.

Známé svobodné obchodní světy