Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Reno 25
hledat
Astronomická data:
Průměr:12 304 km
Střední vzdálenost od hvězdy:13,68 mld. km
Pořadí od hvězdy:25
Počet měsíců:1 (Renpal)
Soustava:Reno
Vzdálenost od Země:12 924 LY
Obyvatelé planety:
Skokani, Arkonidané
Měsíce planety:
Renpal

Reno 25 je svět volného obchodu Skokanů.

Tento k životu přívětivý, Zemi podobný svět je dvacátou pátou z více než šedesáti planet trinárního hvězdného systému Reno. Z celkem osmi kontinentů je osídlen pouze jediný, zbývajících sedm je dalekosáhle nedotčeno.

Hustota zalidnění využívaného kontinentu je nesmírná. Žije zde přibližně 400 milionů obyvatel, k nimž je zapotřebí přičíst značné množství návštěvníků. Obchodníci se rojí městem, které s výjimkou několika parků a různých vesmírných přístavů pokrylo během let celý kontinent. Administrativa Rena 25 má jenom druhotnou roli. Neexistují zde celní předpisy, na planetě může přistát v podstatě kdokoli. Každý se musí starat sám o sebe, prosazování zákonů je vzhledem k zcela nedostatečné policejní síle přinejmenším problematické.

Reno 25 byla arkonidskou kolonií. Později se z planety stalo důležité překladiště Skokanů. Ve 21. století získalo Reno statut světa volného obchodu a tím autonomii.

V roce 1331 NGL platí Reno stále ještě za nezávislý systém, slouží však jako opěrný bod pro flotilu Arkonidanů.

Koncem srpna 1331 NGL dosáhli Rena 25 Kantiran a Mal Detair, kteří se pokusili ukrýt mezi jeho nesčíslnými obyvateli. Později zde zakoupili vesmírný tryskáč DIRICI a odstartovali odtud ve směru Země.