Reno

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:12 924 LY od Země
Počet hvězd v soustavě:3 (Reno A - C)
Počet planet v soustavě:více než 60
Známé planety v soustavě:
Reno 25
Obyvatelé:
Skokani, Arkonidané

Přehled

Reno je trinární hvězdný systém, tvořený žlutým nadobrem, dvojicí červených obrů a přinejmenším 60 planetami.

Tři slunce tohoto systému představují rovnostranný trojúhelník. Krouží kolem společného těžiště, které oběhnou jednou za 43 dnů. Různé planety, plynový obři a asteroidy obíhají z větší části po draháh okolo toho společného gravitačního centra soustavy. Z 60 planet systému je sedm obydleno. Nejvýznamější je přitom Zemi se podobající svět volného obchodu Reno 25.

Slunce soustavy

Slunce Reno A:

Spektrální typ hvězdy: žlutý nadobr, typ G, průměr 140 mil. km

Slunce Reno B:

Spektrální typ hvězdy: červený obr, typ M, průměr 22,4 mil. km

Slunce Reno C:

Spektrální typ hvězdy: červený obr, typ M, průměr 22,4 mil. km

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál