Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Taloris
hledat
Astronomická data:
Průměr:13 607 km
Gravitace:1,07 gravu
Pořadí od hvězdy:1
Vzdálenost od hvězdy:33 mil.km
Počet měsíců:3
Soustava:Tal

Svět volného obchodu v Mléčné dráze, vzdálený 20 763 světelných let od Arkonu a 21 165 světelných let od Země.

Je to první z celkem dvou planet, obíhajících červenou hvězdu typu M1V – Tal. Vzdálenost Talorisu od slunce činí přibližně 33 milionů kilometrů. Planeta má průměr 13 607 kilometrů a gravitaci 1,07 gravu. Taloris je obíhán třemi malými měsíci.

Obchodní planeta nespadá pod pravomoc Křišťálového impéria. Planetu brání před mocí Arkonu svobodu darující listina. Dekret, vystavený imperátorem Dagesianem I., zaručuje Talorisu a jeho obyvatelům kompletní autonomii. Strážní loďstvo se už po tisíciletí stará o to, aby se planeta nestala cílem útoku agresorů.

Bethany, hlavní město Talorisu, se v podobě srpku rozprostírá podél laguny blízkého oceánu Dorlaan. Khasurn je nejvýznamnější budovou ve vnitřním centrálním prstenci města.

Velká část příjmů obyvatel planety pochází z transmiterové dopravy. Již sto osmdesát let je na Talorisu v provozu velká transmiterová reléová stanice. Jsou z ní zásobovány především chudší a méně rozvinuté oblasti Křišťálového impéria. Zvýšení hyperfyzikálního odporu v roce 1331 NGL vede k obrovským ztrátám. Taloris balancuje na hraně ekonomického úpadku. Bankroty a platební insolvence, způsobené ztrátami přenášených kontejnerů, jsou na denním pořádku.

Na světě volného obchodu byla pobočka SENTENZY, těsně spjatá s mezihvězdnou bankou Paraban Taloris. Koncem srpna 1331 NGL rozbil tuto pobočku Šalowain.