SENTENZA

z Databáze Multiversa

Syndikát SENTENZA je největší a nejvýznamnější zločinecká organizace ve Velkém impériu Arkonu. Jedná se přitom o spojení různých klanů, ze kterých je pravděpodobně nejsilnější klan Yilld.

Historie

Vznik SENTENZY se datuje k založení Velkého impéria. Vytvořena byla jako sjednocení Khasurnů v soustavě Arkon pro hospodářskou převahu nad úspěšnými koloniálními Arkonidany. Obchody klanu se však rozrůstaly očividně hlavně v ilegální sféře, a proto ji Imperátor Gonozal VII. zakázal. Jeho nástupce Orbanaschol III. však tento zákaz znovu zrušil a do konce jeho vlády se SENTENZA ustálila ve všech oblastech arkonidské společnosti jako stabilní mocenský faktor.

SENTENZA v každém případě reprezentuje organizovaný zločin. Připisuje se jí dokonce i vývoj přístrojů pro fiktivní hry, které se ve 20. století staly prakticky symbolem dekadence a degenerace Arkonu.

SENTENZA však také měla své konkurenty. Až do počátku 25. století vzkvétal v M 13 tzv. Kruh Mivado, který byl ale v boji s organizací CONDOS VASAC prakticky zničen.