Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Síťochodci
hledat

Zkratka GdN; organizace rozmanitých bytostí, které se mohou pohybovat liniemi psionické sítě a bojují za udržování Morálního kódu ve vesmíru. U GdN jde speciálně o ochranu kosmonukleotidu DORIFER. V roce 445 NGL je má GdN 483 členů, jejichž působnost je v podstatě namířena na Věčné bojovníky v mocenské oblasti ESTARTU, kteří psionickou síť ničí.

Dějiny Síťochodců

Již před dávnými časy objevili národy Querionů psionickou síť a vyvinul si schopnosti, jak používat její linie jako dopravní cesty. S tím byl spojen vývojový skok k čistě duševní existenci a ztráta těla. Querioni, kteří se v budoucnu věnují jen "síťochodectví", se odštěpí od zbytku svého národa. Při prozkoumávání psionické sítě se dozvědí mnoho o působnosti Morálního kódu a objeví DORIFER.

Když před 50.000 lety začíná psionická síť měnit strukturu, tj. zvyšuje se hustota linií, přijdou na to, že Morální kód předvídá událost kosmického významu a skrze DORIFER se na ní pokouší působit. Asi v této době zpozorují sítí procházející Querioni také pokusy rozdílných mocností jako kosmokraty a mocnosti chaosu, kteří také chtějí Morální kód ve své smyslu ovlivnit. Protože Morální kód se pro ně stal předmětem takřka náboženského uctívání, zakládají organizaci Síťochodců s cílem zastavit DORIFER. Tento svazek v budoucnosti také přijímá příslušníky jiných národů, což se vždy stane pomocí "pozvánky". Jen ten, kdo disponuje správný držením ducha a osobnosti, dostane takovou pozvánku. Nováček je příjmem tzv. psionického imprintu ("výraz souhlasu") přijat k Síťochodcům a pak je seznámen s cílemi organizace a projeví svůj souhlas.

Imprint je při neformální ceremonii pěti zkušenými GdN (mezi nimi musí být alespoň jeden Querion) připojen na mentální cesty. Noví členové dostanou něco na způsob rozšíření vědomí, jsou senzibilní pro kosmické souvislosti a obdrží psionické vyzařování, které psionická síť pozná a její linie nového uživatele akceptují. Vyzařování mohou jiní GdN vycítit a tak se jiní GdN mohou mezi sebou bezobtíží poznat.

Mechanizmus Síťochodců

Charakteristickým pohybem GdN je osobní skok. Síťochodec může všude tam, kde pozná preferenční linie. Běžný způsob je z povrchu planet. Síťochodec ale může také na palubě kosmické lodi s enerpsi-pohonem najít křížení normální linie s prefernční linií a tak se dostat na palubu. Vlastní pohyb podél preferenční linie se děje bez časové ztráty podle principu absolutního pohybu. Síťochodci stanovují cílové místo pomocí myšlenkového příkazu. Krátce před cílovým místem se doprava krátkodobě zpomalí. Síťochodec uvidí cílové území a myšlenkovým příkazem označí přesný bod, na který se chce dostat. Každý GdN pracuje se zařízením sám a je naprosto nezranitelný. Mnoho GdN nalezlo v průběhu času při nasazeních smrt. Psionická síť je všeobecně spolehlivý dopravní prostředek. Přesto ale může nahodile dojít při procházení sítí k nehodě. Síťochodec se pak materializuje ve čtyřrozměrném vesmíru a je chráněn pomocí své Síťové kombinézi, speciální uniformy podobné SERUNu, je malá, těžká a má pikocomputer poháněný baterií, ve kterém je uložena kartografická mapa preferenčních linií.

Stanice Síťochodců

Hlavní uzly psionické sítě jsou tam, kde se kříží dva nebo několik preferenčních linií, a tam si Síťochodci zařídili své stanice, jako Gorimské station v galaxiích ESTARTU. Ta poskytla GdN možnost odpočinku a zřídit tam informační systém sloužící k předávání zpráv mezi ostatními stanicemi. Každá stanice má vedle skladiští pro zbraně a jinou výstroj také nutné přístroje pro tělesnou projekci beztělých Síťochodců, speciálně pro Queriony. Ačkoli je GdN volná organizace, má jedenu planetární základnu na planetě Sabahl.

Technika

Technika GdN je do značné míry tvořena technikou Querionů, která techniku Mléčné dráhy nebo Věčných bojovníků dalece převyšuje. Kosmické lodě disponují jak konvenčním metagravem tak i enerpsi-pohonem. Na palubě každé Síťochodecké lodě se nalézá Dorifer-kapsle, se kterou GdN pronikají dovnitř kosmonukleotidu a mohou ho správně pozorovat. Kosmické lodě jsou formovány individuálně a sotva mají víc než 150 metrů. Největší část jejich objemu zabírá Dorifer-kapsle a pohon.

Situace v roce 445 NGL

Existuje 483 Síťochodců, mezi nimi ale jen 12 Querionů. Vedle Perryho Rhodana, jeho paní Gesil a dcery Eirene, k Síťochodcům náležejí i další Rhodanovi dlouholetí druzi: Atlan, Jen Salik, Gucky, Icho Tolot, Fellmer Lloyd, Ras Čubaj a Irmina Kotšistovová. Ke GdN nepatří Reginald Bull a Geoffry Abel Waringer, ale těsně s nimi spolupracují.

Činnost GdN má v roce 445 NGL tři neodkladné cíle:

  1. odstranění škod v psionické síti, kterou způsobili Věční válečníci
  2. pátrat po budoucích cílech Věčných válečníků proti psionické síti a zabránit jim
  3. realizovat tajnou informační kampaň a způsobit jí nedůvěru v Permanentní konflikt

Na mnoha světech v mocenské oblasti ESTARTU vytvořili GdN tajné a informační organizace. Získali důležité národy ESTARTU na svou stanu, nejdříve absolutně věrné obránce Věčných válečníků Elfahndery. Po jejich úspěchu, který vedl ke zničení Válečnického kultu, a manipulací s DORIFERem za pomoci obrovského množství Paratau, počátkem roku 447 NGL rozpouští Síťochodci svou organizaci. Napojení do psionické sítě už více není možné a hlavních cílů Síťochodců bylo dosaženo.