Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Kosmogeny a Kosmonukleotidy
hledat

Kosmogeny a Kosmonukleotidy

Výraz pro psionická pole Morálního kódu. V ději Perryho Rhodana hrají stěžejní roli zejména kosmonukleotidy TRIICLE - 9 (nazývaný také Frostrubin) a DORIFER (zodpovědný za Lokální skupinu). Několik sousedících kosmonukleotidů vytváří nadřazený celek – kosmogen. Množina všech kosmogenů pak představuje kompletní Morální kód Univerza, který formou dvojité šroubovice prochází celým vesmírem. Kosmonukleotidy jsou mocné, v hyperprostoru zakotvené informační banky psionické struktury. Nejpravděpodobnější informace vygenerované nukleotidy jsou předávány takzvaným kosmickým Poslům, kteří je poté realizují.

Kosmonukleotid zanechává ve čtyřrozměrném prostoru vhodnými zaměřovači viditelný „otisk“. Ten má psionickou strukturu a představuje vstup do vnitřního prostoru kosmonukleotidu. Uvnitř se neustále přeskupují psionická informační kvanta (psiqy), přestavující alternativní možnosti vývoje vesmíru. Každý psiq resp. každá skupina psiqů reprezentuje potenciální budoucnost. Pokud má kosmonukleotid realizovat jednu z možností, vybrané psiqy se v určitém pořadí shromáždí u stěny nukleotidu. Formace těchto kvant vede ke vzniku Poslů (Messengerů) vně stěny. Do Poslů, které mají rovněž podobu pětidimenzionálních psionických polí, jsou nakopírovány údaje z psiqů.

O přesném mechanizmu působení Messengerů není mnoho známo. Ví se, že se uskutečňují vybrané budoucnosti celého kosmogenu současně a děje se tak nadsvětelnou rychlostí. Jak se ukázalo, v našem vesmíru se realizuje jen malá část potencionálních budoucností, neboť Morální kód platí pro celé Multiverzum a jednotlivé kosmonukleotidy se tak starají o všechny existující vesmíry.

Nové poznatky od superinteligence C.A.S.T.O.R (známá také jako Kartograf multiverza):

Dosud je známé, že působnost kosmonukleotidu se vztahuje na oblast o průměru asi 40 až 60 milionů světelných let. A že tvoří kulovitou sféru s vybouleními, zálivy... Kosmonukleotid většinou leží uprostřed této oblasti, ale nutně nemusí. DORIFER leží na okraji. Možná je to vyjímka. Jak víme, je toto DORIFERovo "posunutí" způsobeno odyseou Frostrubinu.

KOSMOGEN DORIICLE:

 • Doriicle-1 = u galaxie Norgan-Tur; jádro kosmogenů; 86.2 MLY od Mléčné dráhy
 • Doriicle-2 = Dorifer; Nachod as Qoor; poblíž mocenské oblasti ESTARTU; 39 MLY od Mléčné dráhy
 • Doriicle-4 = TRIXTA; poblíž galaxie Rauppathebbe, u předsunuté kulové hvězdokupy Urnaxxor; strážní flotilu tvoří 33 národů; vzdálenost 7.285 MLY od Mléčné dráhy
 • Doriicle-5 = Fronax-A; u NGC 1399 ve clusteru Fornax; 75 MLY od Mléčné dráhy

KOSMOGEN TRIICLE

 • Triicle-9 = u Behaynien v kupě ve Vlasech Bereniky; 216.4 MLY od Mléčné dráhy, od centra kupy ve Vlasech Bereniky 327 MLY
 • (bývalé místo ukotvení FROSTRUBINu)
 • vzdálenost: 30 MLY
 • vzdálenost ke stanovišti TRIICLE-9 (PR 1271): 197 MLY (197 914 779 LY)
 • vzdálenost k DORIFERu: 20 459 379 LY
 • vzdálenost k Behaynienu (PR 1271): 200 MLY (200 711 688 LY)

(bývalá) NEGASFÉRA

 • (neidentická se starou pozicí TRIICLE-9) (podle PR 1271 je průměr "tisíce světelných let", přesný průměr je asi 26 000 LY)
 • vzdálenost: 216 119 525 LY
 • vzdálenost ke stanovišti TRIICLE-9: 301 541 LY
 • vzdálenost k Behaynienu: 3 097 481 LY
 • vzdálenost k Erranternohre: 177 990 580 LY
 • vzdálenost k Dommrathu: 186 112 239 LY

KOSMOGEN FLAABA

 • Flaaba-4 = poblíž Golgatnurs (Soberer) (TB 312). V jeho vlivu se nalézá současná mocenská oblast THERMIOCu. Do této mocenské oblasti patří bývalé mocenské oblasti superinteligencí BARDIOC a CÍSAŘOVNA Z THERMU. Poloha neznámá. Snad poblíž clusteru Virgo. V každém případě ne v clusteru Perseus, kvůličemuž nemůže být Barxöft identický s NGC 1275 (Perseus A)

KOSMONUKLEOTID DORWANT

 • poblíž malé galaxie Cad-Orac, asi 1.5 MLY od Algstogermathu

KOSMONUKLEOTID TRIICLE-3

 • se nalézá mezi galaxiemi Cartwheel a Seshonaar