Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > DORIFER
hledat

Kosmonukleotid (psionický úsek Morálního kódu), zodpovídající za kulovitou oblast našeho Univerza o průměru 50 milionů světelných roků. Do této zóny patří Lokální galaktická skupina, dále mocenská oblast ESTARTU, jakož i všechny mezilehlé hvězdné ostrovy. Čtyřrozměrný otisk DORIFERU v Einsteinovském prostoru se nalézá blízko dvojité galaxie Absantha-Gom / Absantha-Shad, asi 430 000 světelných let od centra Absantha-Shad a 320 000 světelných let od Sabhalu, hlavního světa Chodců sítě (ChS). Síťochodci se rozhodli chránit DORIFER před jakýmikoliv manipulacemi. V bezprostřední blízkosti otisku se nachází Síťochodci zařízená stanice DORIFER, z níž je pozorován nedaleký kosmonukleotid.

Asi 54 000 standardních roků před lety 445 / 446 NGL zareaguje DORIFER na průnik velkého množství hmoty (NARGA SANT) z umírajícího vesmíru Tarkanu do našeho vesmíru. DORIFER zjevně předvídá jev kosmické důležitosti a změní strukturu psionické sítě ve svém okrsku Morálního kód. Aby znepřístupnil hranici mezi vesmíry, zvýší psionickou konstantu – zdánlivě jenom bezvýznamně, ale dostatečně na to, aby se psionická síť v dosahu DORIFERU takřka oddělila od ostatního kosmu. Za pomoci enerpsi pohonu mohou nyní Chodci cestovat „po síti“. Tento způsob dopravy je však omezen pouze na okolí DORIFERU. ChS často podnikají inspekční lety do nitra DORIFERU. Nemají sice téměř žádné vědomosti o fungování kosmonukleotidu, avšak na základě jejich mnohatisíciletých zkušeností si vyvinuli cit pro to, zda je něco v pořádku nebo ne.

DORIFER je pětirozměrné pole v hyperprostoru, jehož vnitřek je pro Chodce sítě dostupný pomocí DORIFERSKÉHO pouzdra (kapsle). Toto z techniky Queriony pocházející plavidlo jim umožňuje bezpečný let uvnitř kosmonukleotidu. ChS vidí psionická informační kvanta (psiqy) jako pestrobarevné útvary různého tvaru, vznášející se v zeleným zářením naplněné oblasti. Z činnosti a relativní konfigurace psiqů Chodci sítě usuzují, zda DORIFER reaguje normálně nebo ne. Při (příležitostně se vyskytujícím) selhání řídicí soustavy DORIFERSKÉ kapsle je pilot zajat v nekonečně mnoha potenciálních budoucnostech a tyto prožívá jako skutečnost. Atlan a Eirene jsou na jaře roku 446 NGL první ChS, kteří se zapletou do komplexu potenciálních budoucností a potom se bez újmy vrátí.

Příčinou posledních inspekcí je nedávná aktivita DORIFERU, která pro ChS znamená záhadu a poukazuje na blížící se rematerializaci rozdělené galaxie Hangay z vesmíru Tarkanu. Začátkem roku 447 NGL nakonec spontánní vyhoření ohromného množství paratau v bezprostřední blízkosti DORIFERU zapříčiní, že je kosmonukleotid nucen zrušit provedené manipulace psionické sítě, aby byla zpřístupněna hranice mezi vesmíry. Když se v Lokální skupině zhmotní Hangay, nejsou již možné žádné enerpsi lety a to znamená konec organizace Chodců sítě. Jelikož Morální kód neplatí pouze pro standardní vesmír, ale pro všechna možná univerza, projeví se změny i v nich a psionický síť bude opět celistvá. Čtyřrozměrný otisk DORIFERU ve vesmíru Tarkanu nese název Nachod as Qoar (Jáma věčnost).

Po dokončení transferu se DORIFER rozpustí ze čtyřrozměrného prostoru a není již dostupný Doriferskou kapslí (tzv. DORIFER – šok).