Morální kód

Morální kód vesmíru je podle aktuálních vědomostí lidstva vševědoucím řídicím programem, určujícím vývoj Multiverza.

Stanoví v Multiverzu platné fyzikální zákony. Tyto přírodní zákony platí pouze v případě, že je zajištěn tok informací mezi Morálním kódem a příslušným univerzem. Chaotarchové označují Morální kód jménem Kodex vývoje.

Morální kód je zakotven v Hlubině a táhne se všemi univerzy jako dvojitá šroubovice psionických polí, přičemž tento výrok je pravděpodobně třeba vidět jako metaforu.

Skládá se z kosmogenů, které jsou zase tvořeny určitým množstvím kosmonukleotidů (viz. Kosmogeny a Kosmonukleotidy). Každý kosmonukleotid je odpovědný za určitou oblast vesmíru. Spojení mezi kosmonukleotidem a kosmem, to znamená přenos informací, realizuje systém tzv. kosmických messengerů (kosmických poslů). Pokud je tento tok přerušen, respektive je od něho nějaké místo odříznuto, dojde ke vzniku negasféry, v níž neplatí fyzikální zákony.

Morální kód plně nechápou ani jinak zdánlivě všemocní kosmokraté, neboť se k němu vztahují hned dvě ze tří Ultimativních otázek; druhá otázka dokonce přímo, neboť Nekonečná Armada je jen jiný výraz pro Morální kód. Kosmokraté sice kód nestvořili, mohou jím však dalekosáhle manipulovat a tak kontrolovat vývoj vesmírů. Tímto způsobem byla od roku 1331 NGL zvýšena hyperimpedance, což má vést k omezení rozšiřování života.

Také třetí otázka (po smyslu Zákonu) postihuje aspekt Morálního kódu, ale ani kosmokraté zjevně na ni neznají odpověď. Ta však zcela jistě existuje, neboť byla nabídnuta Perrymu Rhodanovi na Hoře stvoření.

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál