Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1345
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1345
Název:Hrobka Osvíceného
(Gruft der Erleuchtung)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Dobrodružství v NARGA SANT - spáč je probuzen
Hlavní postavy románu:

Dao-Lin-H'ay - mladá Vědoucí má plán

Nikki Frickel a Poerl Alcoun - »hosté« v NARGA SANT

Nana-Bea, Trei-Ri a Dara-Ban - trojice starých Voiců

Oogh at Tarkan - spáč má být probuzen

Dvanáct dnů poté co Nikki Frickel a Poerl Alcoun vstoupili na NARGU SANT1), která se nachází v jednom bezhvězdném sektoru na okraji M 33, informuje Sco-ta-ming, která se nachází v přední části obřího kolosu, Voicy o tom, že miliardy psionických částeček se přibližují ke světům Lao-Sinhů2) a že hrozí deflagrace tam uložených obrovských zásob pararosy. Mentální síla Vědoucích ale nestačí, aby kolonisty v ESTARTU varovala před smrtelnou katastrofou. Sco-ta-ming poukazuje, že jen v hrobce Osvíceného spící prastarý Kartaniňan to může s prostředky NARGA SANT vykonat, ale teprve po dlouhém váhání povolí Aroa-Ais, Dara-Ban, Eirisa-Meng, Hau-Neira, Lae-Geiora, Lei-Mama, Li-Xeing, Meihao-Vil, Nana-Bea, Qua-Quanga, Sileio-Len, Sring-Hea, Tia-Mei, Trei-Ri, Uina-Sre, Wan-Drein a Xeina-Woo, sedmnáct starých Voiců, aby Dao-Lin-H'ay1) s oběma zástupkyněmi PIGu pronikla do hrobky a Oogh at Tarkana probudila.

Cestou do zakázané oblasti, která je vzdálena asi čtyřiatřicet kilometrů od přídě, vypráví Dao-Lin svým společnicím, že Kartaniňané byli kdysi mocným a vlivným národem v Absantha-Gom a společně s Nakky sloužili Zatarům jako pomocný národ. Po zmizení ESTARTU vyvolali Pterové chaos. Jejich závist vůči Oogh at Tarkanovi, tehdejšímu vládci Tarkania, který se jako zprostředkovatel stal kultovní postavou národů ESTARTU, se nakonec rozšířila na všechny Kartaniňany. Pod tlakem Pterů se zlomila jednota mezi Felidy a Nakky, kteří se naoko podřídili Permanentnímu konfliktu.

S NARGA SANT odvezl Oogh at Tarkan svůj národ do bezpečí do Ardustaaru. Znepokojeni válkami v Mléčné dráze a Andromedě, vytvořili Kartaniňané roboty Ctl1), stali se ale na nich závislými a zdegenerovali.

Kartaniňané, které po objevení slz N'jala znovu objevili roboty Ctl a NARGU SANT, poznali, že pojem Lao-Sinh (Velebená země), který Oogh at Tarkan svému národu zanechal, je identický se starým Tarkaniem v Absantha-Gom. Aby zabránili neuspořádanému a neproveditelnému odchodu, drželi poznatek, že NARGA SANT zůstala, v tajnosti, stali se Vědoucími a jako »Hlas Ardustaar« vedli Vysoké ženy k urychlení projektu Lao-Sinh3). Nikki Frickel je přesvědčena, že Dao-Linin popis kartaninských dějin není zcela úplný4).

S inteligencí a houževnatostí překonají Kartaniňanka, Terranka a Tefrodka systém pastí labyrintu, který obklopuje hrobku Osvíceného, a spustí nakonec probouzecí systém. Vědoucí sice Oogh at Tarkana sice okamžitě odstíní vůči Nikki Frickel a Poerl Alcoun, paratenzorka ale dostane od Dao-Lin-H'ay pararosu a může tak odposlouchávat prastarého Kartaniňana, který jako Attar Paniš Paniša přes sochy v prostorech Dašidu Upanišadských škol5) mluví ke svým Shadům a přitom uvádí, že filozofie Třetí cesty, kterou vyvinul z učení ESTARTU, byla perverzně pozměněna6).