Perry Rhodan 1279 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1279
Název:Ostrov hvězdných synů
(Insel der Sternensöhne)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017
Invaze přichází - svět v panice
Hlavní postavy románu:

Dao-Lin-H'ay - protektorka MASURY

Jarmin-Vyn-H'ay - hvězdný maršál Kartaniňanů

Jammur-Thral-L'agyr - Dao-Linina asistentka

Fessen-Kon-H'ay - pilot MASURY

Leila Terra - šéfka Hanzovní kanceláře Fornaxu má co dělat s Kartaniňany

Protože na počátku třetí války proti dýchačům metanu vyklizený opěrný bod Kartaniňanů na čtvrté planetě systému Okto byl zpustošen psionickou bouří, odletí MASURA1) k planetě Scora, aby provedla údržbu poškozených lineárních pohonů pro let domů do M 33. 450 Esperů MASURY nemůže ale Scoranery, kteří se podobají vzpřímeně chodícím psům a neprovozují lety do vesmíru, ovlivnit a když Kartaniňané obsadí továrnu na ostrově Hvězdných synů, dochází k roztrpčeným bojům. Dao-Lin-H'ay, která je přitom zraněna, vypráví své asistentce Jammur-Thral-L'agyr o dějinách svého národa:

Před asi tisícem let podnítil vynález transičního pohonu na Kartanu2), čtvrté planetě slunce Guunen v M 333), provozování interstelárních letů Kartaniňanů, kteří v následujících dvou staletích osídlili západní stranu Triangula a vyhráli interstelární válku se dvěma dalšími hvězdnými národy. O pět set let později zahrnovala kartanská říše kouli o průměru čtyř tisíc světelných let. Na severní straně jejich galaxie sídlící Maakarové, kteří dýchají vodík a metan, a kteří pocházejí z Arkonidany vyhnaných Maahků4), se nakonec postaví Kartaniňanům energicky na odpor. Vesmírotřesení5) ve Vzdálené mlze (jak nazývají Mléčnou dráhu), zapůsobí v roce 3587 na pararosné oblasti ve Fornaxu a vyvolá tam celogalaktickou psionickou bouři. Mudrc z Fornaxu6) použije psionickou energii zasažených rosných polí, aby přebytečnou pararosu, podporován pětidimenzionální efekty vesmírotřesení, transferoval k supersilnému hypervysílači pracujícím na stejné frekvenci, ke 412 světelných let od Guunenu vzdálenému slunci N'jala7). Tam se materializující kapky pararosy, neboli Slzy N'jala, udělají z parapsychicky nadaných žen Kartaniňanů, kteří v rozporu s muži svého národa mohou kontrolovat Psichogon, silné Espery. Jejich úspěch v současně propuknuvší Druhé válce proti dýchačům metanu má za následek vznik matriarchátu a semknutí zvlášť nadaných Esperů ke skupinám, které jako sedm Velkých rodin převezmou moc v různých protektorátech impéria. Po válce o smršťující se zásoby pararosy v systému N'jala se Velké rodiny opět semknou a určí podle psionických emisí Fornax jako výchozí bod Psichogonu. Několikastupňová dálková loď překoná 2.5 milionu světelných let a naváže kontakt s usedlými Nokturny v oblastech pararosy. Tím se Kartan dostane do stále vyšší závislosti na Esperech, a jeho vědecko-technologický vývoj stagnuje, dokud po vzplanutí Třetí války proti dýchačům metanu v roce 404 NGL není přerušeno spojení s Fornaxem, aby se před Maakary ukryl původ pararosy. Kartaniňané díky pararose zvítězí a uzavřou s Maakary mír. Teprve velmi silné hypersignály ze Vzdálené mlhy podnítí Kartaniňany, aby znovu sklízeli pararosu, a tak se vyzbrojili pro nové střetnutí8).

Když vyrobí potřebné náhradní díly, stáhnou se Kartaniňané zpět z ostrova Hvězdných synů a přenechají Scoranerům jako odškodnění nové přístroje.

Navzdory jejich technické převaze jsou si hrdí Kartaniňané jistí, že mohou Terrance přemoci. Když Mudrc z Fornaxu odmítne zakázat Terrancům sklízet pararosu, propašuje se Dao-Lin-H'ay, hvězdný maršál Jarmin-Vyn-H'ay a pilot Fessen-Kon-H'ay v ochraně Nokturnského hejna se stíhačkou do systému Faalin, dostanou se tajně do Hanzovní kanceláře Fornax1) a napojí se na její systémy, dříve než to někdo zjistí. V přímé konfrontaci ušetří Dao-Lin-H'ay život Leily Terry. Sabotáž počítače umožní Jarmin-Vyn-H'ayovým vojákům okrást celkové zásoby pararosy Hanzovní kanceláře.

Aby mohli opravit nové škody na MASUŘE, navštíví Kartaňinané mezitím Terranci objevenou základnu Okto-IV a jsou tam napadeni psionicky nabitými pavoukovitými zvířaty, které se ale Dao-Lin-H'ay podaří zneškodnit svými paradary. Protože návrat do M 33 ale není možný, rozhodne se Dao-Lin-H'ay v důvěře v Zrec-Kherra a Galaktikum1), proniknout do Mléčné dráhy.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!