Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 650
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 650
Název:Bezejmenná zóna
(Die Namenlose Zone)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Bezejmenná zóna
« AT 649 • chronologicky • AT 651 »
Vydáno poprvé:19. března 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
Cesta negativního národa

Ačkoliv boj proti Anti-ID přestáli, není nálada na palubě SOL příliš dobrá. Mnoho Solánců vidí v Atlanovi už jen muže, který vodí loď z jednoho nebezpečí do dalšího. Proto většina není připravena odletět se SOL do Pupku Junk, ačkoliv je tento podle měření s průměrem třiceti kilometrů dost stabilní a má se zřítit do slunce teprve ve sto dnech.

Atlan chce s CHYBRAINEM, který přejmenuje na MJAILAM, vletět do Bezejmenné zóny, aby od Chybraina získal koordináty Varnhagher-Ghynnst a našel ztracený FARTULOON. Křižník tam najde ale jen absolutní prázdno.

Když se loď chce otočit, objeví se na palubě malá verze Chybraina, která je zřejmě jenom relé. Přes něj naváže Chybrain kontakt se Solánci. Oznámí, že ho vyšší mocnosti označují za bastarda nebo nepovolený produkt. Aby Solánci Bezejmenné zóně lépe porozuměli, vypráví, jak Bezejmenná zóna vznikla:

Před asi 35‘000 lety v galaxii Triangulum dva národy usilovali o absolutní nadvládu nad svým hvězdným ostrovem: Rantové a Merbolové. Obě strany byly ovládání dokonale bezohlednými diktátory. Po dvou letech se rantská loď vrátila pod velením Spyrko Turveye zpět do Ranterburgu. Velitel, historik Baunatan a biolog Syttrac III byli přivolání do Ty, aby diktátorovi Franku Turveyovi, většinou zvanému Bestie, podali zprávu.

Syttrac III hlásí, že na jedné planetě objevil malé parazity (nazvané Osal-Othnos), které podle naprogramování mohou cíleně ničit části těl určitých druhů. Na zkoušku nechá Bestie zničit ruku Spyrkovi Turveyovi, ačkoliv je Spyrko Frankův strýc. Za odměnu si nyní biolog může říkat Syttrac IV.

Baunatan oznamuje, že objevil původ Rantů. Jsou to potomci Tefrodů, kteří byli ostatními Tefrody vyhnáni z Andromedy kvůli svým životem opovrhujících názorů. Na mnoha dalších světech objevil Baunatan národy, kteří měli v očích Rantů měkké názory. Frank Turvey nechá historika kvůli jeho nebezpečným vědomostem usmrtit.

Na Merbolu oznamuje jedenáctý kmenový rada Wysnier Merb-Tunkovi, že vyvinul novou biologickou zbraň proti Rantům, která mění barvu jejich pleti. Rada může diktátora přesvědčit, že změna barvy pleti způsobí roztříštění národa Rantů. Poté Merb-Tunk poručí, že Rantové mají zčernat.

Spyrko Turvey je na Ranterburgu na stopě odbojáři jménem Thele, který se zas a znovu připojuje do informační sítě a pobuřuje proti Bestii. Že se přitom Turveyova kůže zbarví na černo, považuje za novou šikanu Bestie. Zjistí, že se Thele musí zdržovat v bývalé velící centrále v blízkosti Ty. Bestie nechá svého strýce hlídat a sleduje ho k zařízení. Tam potká Turvey Theleho, který je ve skutečnosti Frank Turveyovo dvojče Ferenz, kterého Frank ve věku deseti let udusil. Thele vysvětluje, že je Emulátor: ztělesnění posledních pozitivních myšlenek Rantů. Bestie nechá Spyrka a Ferenze Turveye rozstřílet roboty. Cestou zpět do Ty potká znovu Theleho, který mnohokrát zdůrazňuje, že není mrtvý.

O několik měsíců později je třetina Rantů černá a národ se rozpoltí. V pološerové zóně Merbolu beseduje Merb-Tunk s několika radními o budoucích akcích. Mezitím je k dispozici dostatek lodí pro útok na Tenterburg, a Merbolové doufají, budou moci zarazit vysoké ztráty způsobené Osal-Othny. Když Merb-Tunk vzpurného kmenového radu Zyggnaggela pošle zmrznout na noční stranu. objeví se jeden Merbolan, který se jmenuje Mebbystar a označuje se jako Emulátor Merbola. Je shlukem pozitivních Merbolů. Merb-Tunk na něj vystřelí, aniž by tím mohl Emulátora trvale zničit. Mebbystar prorokuje bezvýsledný konec vyhlazovací války Merbolů proti Rantům. Na Ranterburgu je mezitím nákaza Merbolů nazvána Gy, a postiženým se říká Gyrantové. Normální Rantové Gyranty odmítají, protože jim jsou cizí. Thele se opět ohlásí u Bestie a vysvětluje, že navázal kontakt s Mebbystarem, vizí z budoucnosti. Rantové jsou vydáni na pospas temnotě, zatímco Gy-Rantové budou žít dál. Thele prozradí Bestii pozici Merbolu. Diktátor zavelí k útoku a vydá proti Gyrantům existenční zákaz.

Tím se Rantové a Merbolové dostanou do určitého bodu. Jejich zloba dosáhne úrovně, kterou vesmír už nedokáže strpět. Světy a lodě obou národů zmizí z vesmíru a vytvoří Bezejmennou zónu.

Zmatek Ranty vyprovokuje k útoku proti Gy-Rantům. Sedmého dne po dislokaci unikne mnoho Gyrantů s jednou flotilou. Pronásledující jednotky nemohou proniknout bariérou kolem systému. Bariéra, šoková fronta, se stále zmenšuje a uvězňuje Ranty v jejich systému. Bestie se na příští měsíce uzavře před okolním světem.

Flotila Merbolů pozoruje zmizení svého cíle. Téměř celá flotila, asi deset tisíc jednotek, je zničena, když se pokusí proniknout šokovou frontou. Z přeživších vzniknou Neutrální vznášeči.

Merbol je přemístěn bez slunce. Nejdříve to nemá žádné důsledky, protože Merbolové beztak žijí pod zemí. Když se kolem rozšíří informace o uvěznění, zanikne také jejich civilizace.

Chybrain vypravuje dál, že šoková fronta obklíčené světy chrání před zaměřením. Napájena je negativními obsahy vědomí národů v Zóně. Pozitivní části vedou ke vznikům nových Emulátorů. S každým novým národem v Zóně je vytvořen další kus Bezejmenné zóny, která začala existovat asi před 50‘000 lety.

Dítě Wöbbekinga je dotčeno, že kosmokraté pro své plány používají něco negativního jako je Bezejmenná zóna, ale jeho označují za bastarda. Atlan ho nemůže přesvědčit, aby mu dal souřadnice.

Tyari se ptá, jak přežili Gyranti. Chybrain odpovídá, že vznikli náhodou a tudíž měli v Zóně větší volnost. Mohli tak Zónu dočasně opustit a potkali Beneterlogy, od nichž převzali způsob stavby lodi. Kromě toho nalezli v Zóně opuštěný svět a kolonizovali ho.

Pilot Samgo Artz se obává Franka Turveye. Chybrain ho uklidňuje, že Thele a Mebbystar přivedli Bestii a Merb-Tunka k sobě, načež se oba díktátoři vzájemně zabili. Po nich přišli noví diktátoři, které své národy přivedli k zániku.

MJAILAM se vrací zpět k SOL. Atlan je rozhodnut vrátit se do Bezejmenné zóny, aby našel FARTULOON. Hayes souhlasí pouze s tím, že SOL na Atlana počká v systému Junk. Musí vyrazit s dobrovolníky.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A650« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)