4. cyklus

Dobrodružství SOL

z Databáze Multiversa

Tak zní podtitul čtvrtého Atlanova velkocyklu. Odstartoval v dubnu 1981 sešitem 500: Solánci, od Williama Voltze. V cyklu SOL se jedná o odyseu SOL v letech 3791 až 3808 neboli 203 NGL až 220 NGL.

V prosinci 3586 opustí Perry Rhodan a jeho druzi SOL a přemístí se na BÁZI, poté co generační loď oficiálně odevzdají narozeným na SOL. Noví pánové SOL jsou schopni uskutečnit své záměry. Oddělili se od lidstva, aby šli vlastní cestou a sledovali vlastní cíle. Považují vesmír jako svojí oblast života a SOL jako svůj domov. Od doby, kdy se SOL pod velením Solánců vydala na velkou cestu s neznámým cílem do hlubin hvězdného moře, uplynulo více než dvě stě let. Sen o svobodě se proměnil v tyranií SOLAGu v noční můru. Na SOL vládnou neuspořádané poměry, zatímco je loď chycena v oblasti vesmíru, kde mocnosti chaosu po ní vztahují ruce. V hodině nejvyšší nouze, objeví skupina psanců Buhrlové Atlana a vezmou ho na palubu.

V roce 3588 byl Arkonidan v doprovodu Laireho odveden ke kosmokratům za materiálními zdroji a to je také poslední věc, na kterou si Atlan může vzpomenout. Jeho vzpomínky na posledních 383 let se rozsypaly, může si jen vzpomenout na souřadnice svého vlastního cíle. Jsou to souřadnice Varnhagher-Ghynnstu.

Také tento cyklus lze rozdělit na dva hlavní úseky. Svazky Atlana 500 až 599 zahrnují Atlanův příchod na palubu SOL, boje na palubě a proti HIDDEN-X. Sešity 600 až 674 pojednávají o bojích proti Anti-ID a záhadě Bezejmenné zóny.

V říjnu 1987 vyšel román 294: Dlouhá cesta SOL, od Petra Grieseho. Tento román líčí události od odletu SOL z Bars 3808 až do příletu do Yaquostu v roce 3811.

Odpovědnost za exposé ležela až do sešitu 509 na Williamu Voltzovi, od 510 do 532 na Marianne Sydow a od 533 na Petru Grieseovi.