Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 580
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 580
Název:Dimenzionální transmiter
(Der Dimensionstransmitter)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 579 • chronologicky • AT 581 »
Vydáno poprvé:15. listopadu 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3804
Atlan objeví bránu k Flekto-Yn

POKLAD se vrátí s 20 Molaaty a pomateným Roxharem Feferem k SOL. Fefer je rychle vyléčen a vypravuje potom o Flekto-Yn, který se má skrývat v hypervakuu. Při práci je používán materiál z druhé strany, který jako vedlejší efekt zabíjí rebelantské Roxhary. Roxharové jako vakuoví svářeči staví parabolické zrcadlo s průměrem 16‘000 kilometrů. Flekto-Yn má podle jeho výroku celkový průměr 150‘000 kilometrů. Dá se na něj dostat výhradně obrovským transmiterem.

Bjo Breiskoll a Federspiel objeví po násilné smrti jednoho Solánce, že Fefer a Molaatové sem zavlekli nemoc, která své oběti mění v zuřivce. Po objevení může být nemoc ale rychle odstraněna.

Aby se něco podniklo proti mentálnímu tlaku HIDDEN-X, je Wajsto Kolsch vyslán s korvetou HAUDEGEN, aby vyprosil pomoc Chailidů.

Atlan, Blödel, Sanny a Hreila Morszek bloudí areálem dimenzionálního transmiteru. Transmiter se ale nedá aktivovat, kromě toho neustále útočí roboti, které Blödel zneškodňuje kyselinou a Atlan jediným impulzním paprskometem skupiny. Jako nápomocné se ukáže být poznatek, že roboti neútočí na Hreilu Morszek.

Když skupina Molaatů následuje ROZKAZ a projde transmiterem, chce je Atlan následovat. Sanny ale pozná, že transmiter transportuje jen Molaaty. Při příchodu další skupiny Molaatů využije čtveřice příležitost a uteče otevřenou branou.

Před horou se stanicí číhá v jezeře rosolovitý tvor, který uvolňuje hroudy a může se teleportovat. Tyto hroudy se přichytávají na jiné bytosti, aby je mohli ovládat. Bytosti mají příkaz odstranit vetřelce a Oggarovu loď. K tomuto účelu převezmou hroudy skupinu Roxharů. Čtveřice kolem Atlana musí prchnout před bytostí a Roxhary a zabarikáduje se v ukrytém skladišti s nepoužívanými roboty. Roxharové začnou k depotu kopat štoly, aby bytost mohla v etapách do depotu teleportovat.

Oggar hledá s POKLADEM nezvěstné a kvůli aktivitám Roxharů musí činnost ukončit. Mezitím Sanny aktivuje roboty a pošle je proti Roxharům. Když si skupina troufne na únik, narazí na Oggara. Bytost z jezera teleportuje do POKLADU, aby zablokovala zpáteční cestu. Atlan jí ale paralyzuje. Blödel jí s pomocí speciální substance vysuší, takže její zbytky mohou být z lodi odstraněny. Potom se POKLAD vrací zpět k SOL.

Velení uvažuje, zda poslat skupinu Molaatů skrz transmiter. Když se Sanny vrátí do své kajuty, objeví v ní Chybrain, který jí chce vypravovat o sobě.