Atlan 581 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 581
Název:Neklidný vandrovník
(Der ruhelose Wanderer)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 580 • chronologicky • AT 582 »
Vydáno poprvé:22. listopadu 3791
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3791
Chybrainovo kosmické dobrodružství

Chybrain chce Sanny vyprávět svůj životní příběh, který ale ona nesmí vyprávět nikomu dalšímu:

Chybrain se narodil v cizí sféře. Jeho jméno bylo složeno z anglických slov Child a Brain. Předpokládá, že mu rodiče tak chtěli dát nějaký odkaz. Ve sféře cvičí své schopnosti, než narazí na bytost, která ho chce spolknout. Druhá bytost mu pomůže. Když obě bytosti bojují, je Chybrain přemístěn do normálního vesmíru. Domnívá se, že zde může nalézt své rodiče.

Aby se do své zóny vrátil, odcestuje Chybrain k materiálnímu zdroji Beiltrac, který vznikl z Mocného Beiltraca. Ten ale chce mít Chybraina u sebe pro zábavu. Po hře nechá Chybraina sebou projít, jen aby mu ukázal, že je vypovězený, protože se protivil proti Zákonu, a už se nemůže vrátit na druhou stranu materiálních zdrojů.

Chybrain opustí Beiltraca proti jeho vůli a přistane na páté planetě systému Gawtein, který se stejně jako její obyvatelé jmenuje Gawtein. Zjisťuje, že Gawteinové vedle svého boha Gawteina věří ještě na DUCHA LESA. Chybrain převezme formu dítěte Helli, který se zranil u propasti. Když tvrdí, že byl zachráněn DUCHEM LESA, je přiveden k Traftabovi. Ten má být zástupcem HIDDEN-X nebo dokonce HIDDEN-X sám. S pomocí pole uvězní Chybraina a mohl by ho zničit, ten ale tvrdí, že dokáže vyrobit stroj k produkci hmoty z druhé strany. Prozradí HIDDEN-X, že hmota z druhé strany může být vyrobena z niklu.

Potom ho akceptuje jako pomocníka, může se ale pohybovat jen na Gawteinu. Když Chybrain potká rebela Bassu, dozví se, že nikl působí jako štít proti poli. Chybrain začne s chráničem z niklu bojovat proti Traftabovi, přičemž je zničeno centrum města. Přitom se posmívá HIDDEN-X, že DUCH LESA je urážka. Traftab po boji zmizí. Když Chybrain později planetu znovu navštívil, HIDDEN-X jí zničil.

Po čase cestování objeví Chybrain systém Karjů a Vahrsenů. Karjové jsou možná předky Vulnurů. Na sedmé planetě systému, která se jmenuje Karjanta, žije Master Fab, jehož schopnosti ho mohou kvalifikovat jako superinteligenci. Chybrain ho poprosí o pomoc při pátrání po svých rodičích. Fab transportuje sebe a Chybraina k nejkrajnější planetě, Domovu světla, kde se občas probouzí Světlozdroj. Světlozdroj se ptá Počtářů na druhé straně na Chybrainův původ. První Počtář zjišťuje, že Chybrain má nejen polovinu na této straně a polovinu na druhé straně, ale že je zakázaným produktem. Poté zaútočí na Světlozdroj, který je odvát. Fab je útokem redukován na svou původní formu, na starého, nesmrtelného Karja. Chybrain ukončí útok, zatímco hrozí, že zničí část svého těla z hmoty z druhé strany. Pak vysadí Faba na Karjantě. Ten musí znovu postavit své stroje a prosí Chybraina, aby planetu opustil.

Přesto se Chybrain přestrojí za Vahrsena, aby mohl zůstat poblíž. Když se proti němu postaví Počtář Osal'Oths, který zabil Vahrsena Skie, opustí tento svět. První Počtář ho naláká do hypervakuua, kde Chybrain uvízne. Teprve když SOL do tohoto hypervakua pronikne, může po krátké návštěvě lodi uniknout.

Chybrain opustí Sanny. Protože jeho jméno pochází z jazyka Solánců, navštěvoval loď zas a znovu. Dává Sanny tip, že se SOL dostala do hypervakua za časů Elvina Gladora. Sanny prosí Atlana o lodní denník SOL, aby v něm vyhledala odpovídající události.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál