Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 582
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 582
Název:Totální nicota
(Das totale Nichts)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 581 • chronologicky • AT 583 »
Vydáno poprvé:29. listopadu 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3804
Lodní deník SOL - 5. vyprávění

Atlan svěří Sanny lodní deník SOL1). Sanny v něm vyhledá jeden určitý záznam Elvina Gladora:

Po selhání emocionautů a narůstajícím poruchám SENEKY je SOL bez orientace. Nepokoje proti Zlobě SOL narůstají, protože také zásoby z důvodu nemožnosti planetárních zastávek ubývají. Několik skupin toho chce využít k převzetí moci: Solánec Mitchmiller postaví se svými věrnými Simultánního pachatele, který mu má pomoct znovu nastolit demokracii. Elvin Glador se nechá nazývat Pečovatelem a připravuje vybudování kastovního systému, aby na sebe strhnul absolutní moc. Cleton Weisel si chce udržet svoje místo, cítí se ale být ohrožen spolupracovníkem Tanarem Fridanem. Chybrain se potlouká jako hypertechnička Karjanta2) tajně v lodi a pomáhá Soláncům s opravami.

Když se Weisel a Fridan pokusí o zoufalý manévr a bez pomoci SENEKY provedou nadsvětelný manévr, dostane se SOL do hypervakua. Pokus space-jetu PYRRID opustit hypervakuum vede ke zničení pomocného člunu. Napětí narůstá. Weisel a Fridan se pokusí zabít se vzájemnými atentáty. Potom nechá Weisel centrálu SOL v očekávání povstání přestavět na pevnost.

Při propuknutí otevřených nepokojů je zabit správce skladu Ahlnat, který navzdory Karjantině varování zůstane na svém postu. Zbraňová centrála selže kvůli sabotáží Fridana, který zastřelí také Weisela. Tím převezme Glador moc. Konkurenční skupinu kolem Mitchmillera nechá rovněž eliminovat, přičemž zničí Simultáního pachatele, aniž by se dozvěděl jeho tajemství. Pomocí moci nechá ustanovit kastovní systém SOLAG a vybudovat Kobku.

Přitom pojmenuje kasty takto: Magnidé jako nejdůležitější, Haemati jako krvaví, Vystidé jako sluhové ohně, Ahlnati na přání Karjanty po vedoucím skladu, Pyrridy po space-jetu. Karjanta vytvoří plány pro hypervakuový zkreslovač v SENEKOVI, jakož i navrhne zřízení Troilitů, kteří jsou nazváni po Buhrlovi Troilusovi, který patří k lidem Mitchmillera. Potom předá Gladorovi kódový vysílač, se kterým může mluvit se SENEKOU a uložit do něj data o svém nástupci. Teprve potom objeví Karjanta/Chybrain mrtvé ze skupiny Mitchmillera.

Poté co SOL unikne z nicoty pomocí hypervakuového zkreslovače, opustí Chybrain se špatným vědomím, že pomohl nesprávnému muži, SOL na dlouhou dobu.3)

Sanny se SENEKY zeptá na hypervakuový zkreslovač. Ten ale uvádí, že příslušené paměti byly vymontovány a ukryty kdesi v SOL.