Magnidové

Magnidové jsou Bratři a sestry První mocnosti uvnitř kastovního systému SOLAGu. Tvořili, podřízeni High Siderytovi, vůdčí vrstvu SOL za časů diktatury SOLGAu, a byli prodlouženou rukou High Sideryta. Magnidové nosili bílý oděv. Bílá barva byla zakladatelem SOLAGu Elvinem Gladorem zvolena jako "barva moudrosti", aby podtrhovala důležitost těchto osob. Byli zasvěceni do všech funkcí a tajemství lodi – do všeho, o čem se tehdy vědělo.

Uvnitř SOLAGu existovalo vždy jen 10 Magnidů. Z jejich řad si zpravidla High Sideryt určoval svého nástupce. To vedlo k tomu, že mezi Magnidy docházelo k mocenskému boji a k intrikám, což lodi nebylo prospěšné.

Kolem roku 3791 (204 NGL) se Magnidové dělili na Tradicionalisty, kteří chtěli v první řadě zachovat současný status quo, a Zdokonalovače, kteří chtěli vyvolat lehké evoluční změny v SOLAGu a hlavně chtěli dát SOL nějaký pevný cíl. V době Atlanova objevení na palubě, kolem 4. 3. 3791, patřili k Magnidům tito lidé (v závorce příslušnost k frakci):

  • Palo Bow (Zdokonalovač)
  • Brooklyn (Zdokonalovač), později znám jako Solania z Terry
  • Homer Gerigk (Tradicionalista)
  • Ursula Grow (Zdokonalovač)
  • Gallatan Herst (Tradicionalista)
  • Arjana Joester (Tradicionalistka)
  • Wajsto "lovec monster" Kolsch (Tradicionalista)
  • Lyta "Bit" Kunduran (Zdokonalovač), věk 29 let, 1 rok v úřadě
  • Nurmer "Zběrač haraburdí" (Tradicionalista)
  • Curie z Herlingu (Tradicionalistaka)

Po smrti Homera Greigka byl Atlan přijat do skupiny Magnidů. Po konci SOLAGu se většina (přeživších) Magnidů stala členy štábu specialistů nového velitele Breckcrowna Hayese.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál