Mantollská říše

Mantollská říše byla kolem roku 1217 NGL spolu s impériem Roewis a říší Gingareš jedním z nejvýznamnějších mocenských útvarů ve VVM.

Mocenské postavení

Centrum impéria je obchodní svět Mantoll. Skrze tuto planetu bylo v roce 1217 NGL vedeno 23% obchodů mezi Gurrady a Kosmickou hanzou. Říše v tu dobu zaujímala kulovitý prostor o průměru asi 1020 světelných let. Uvnitř mantollského území leželo 379 obydlených světů a 201 neobydlených slunečních soustav.

Mocným mužem říše je onoho času gurradský patriarcha Waerrick.

Dějiny

Říše existovala i v roce 1333 NGL. Díky jisté technologické zaostalosti regionu se Mantollská říše relativně dobře vyrovnala se zvýšením hyperimpedance, trpěla však nedostatkem hyperkrystalů. Proto byli zástupci říše, pod vedením patriarchy Laerra, vysláni ke konferenci na Roewis. Právě v tu dobu se tam vyskytl i poškozený RICHARD BURTON.

Zdroje

PR 1718, PR 2257, PR 2265

Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!