Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Materiály > Hyperkrystal
hledat

Hyperkrystaly se označují také jako oscilační krystaly (křemeny). Jsou tvořeny normální látkou (například krystalický oxid křemičitý neboli křemen) a látkou, která kmitá na 5 nebo více dimenzionální energetické hladině a jejíž atomová hmotnost je změřitelná jen vysoce technicky pokročilými přístroji. Frekvence kmitání této látky je od nuly do 1024. Protože se z tohoto důvodu nedají zařadit do periodické soustavy prvků, byly arkonidany definovány jako hyperenergeticky-pseudomateriální koncentrační jádra.

Původ

Všeobecně se předpokládá, že tyto hyperkrystaly vznikají v krustách planet podobně jako normální krystaly. Jsou ale jen mnohem vzácnější.

Některé hyperkrystaly vznikly díky nebo v blízkosti hyperzdrojů (některá slunce nebo neutronové hvězdy, tedy přírodní kosmologické efekty). V hyperspektru aktivní entity nebo živí tvorové (mutanti jako Ribald Corello, Ekatus Atimoss nebo superinteligence) se mohou podílet na vzniku hyperaktivních látek.

Oblast využití

Hyperkrystaly se používají pro všechny přístroje na hyperfyzikální bázi (hypervysílače, nadsvětelný pohon). Transformují normálnědimenzionální procesy na 5D a vyšší procesy případně naopak.

Výskyt

Na Zemi se nachází pouze mizivé množství hyperkrystalů. Oddělení od okolní látky se děje pomocí transičního strukturálního pole na rezonanční bázi. Tato metoda funguje navzdory zvýšené spotřeby energie také po zvýšení hyperimpedance, protože transice a trasmitery na krátkých vzdálenostech několika set metrů nevykazují žádné výpadky. Syntetická výroba hyperkrystalů není s technikou roku 1332 NGL možná.

V Mléčné dráze není známé žádné ložisko šesti nebo vícedimenzionálních hyperkrystalů. Existuje zde ale PEZ-kov, což je něco mezi howalgoniem a sextagoniem.

Od zvýšení hyperimpedance vykazuje většina hyperkrystalů tendenci k rychlejšímu rozpadání. Pouze dosud za podřadné považované krystaly jako Khalumvatt zůstávají stabilní.

Je možné, že se některé obvyklé materiály díky hyperimpedanci změnily, a od té doby mohou být použity jako hyperkrystaly. Dosud ale žádný takový materiál není znám.

Známé hyperkrystaly

 • Altrit (dech stvoření)
 • Criipas/Tlynosiim - Criipas (bluesanskky Tlysiniim) je fialový hyperkrystal s velmi vysokým hyperenergetickým potenciálem. Jedno z nalezišť je na Caiwanu. V roce 1344 NGL se Gatasanům podaří Criipasové krystaly pomocí B-hormonu mladých Bluesanů tak dalece stabilizovat, že dosahuje účinnosti až 54.3 procent předhyperšokové účinnosti. Změněné krystaly se označují jako Tlynossim.
 • Eclisse
 • CV-Embinium
 • n-Exagonium - n-Exagonium má v rozporu s howalgoniem vyšší vlnovou délku a vyšší hustotu.
 • Howalgonium
 • NeoHowalgonium - Krystalická planeta Monol v M 87 se skládá z Neo-Howalgonia, které se dá od normálního howalgonia odlišit frekvencí. Kromě toho se nachází v písku planety Baykalob v Malém Magellanově mračně, rodném světě Baramů, kteří ho potřebují k rozmnožování.
 • Khalumvatt/Tlynossim
 • Kyasoo - Hyperkrystal se vyskytuje v bílých až křišťálově jasných variantách, a používá se k mnoha funkcím. Poměr hyperelementů k normálnímu křemenu je zde 1 až 10 procent. Po vypotřebování hyperenergetické složky z něj zůstane čisté krystaly.
 • Losol/Lytrila - Žlutý Losol, v Hangayi známý jako Lytrila, vyvolává pouze katalytické efekty. Známými nalezišti jsou planeta Caiwan a pouště Foor na Hallie-Loght.
 • Luurský kov
 • Mivelum - Tento modrý hyperkystal má menší hyperenergetický potenciál než Criipas. Nachází se na Caiwanu.
 • PEZ-kov
 • Salkrit
 • Pěnový opál
 • Sextagonium
 • Skabol - Hyperenergetický potenciál zeleného Skabolu je menší než u Mivelumu. Nachází se na Caiwanu.
 • Uyfinom
 • Yddith - Yddith, zvaný také quinta-kov, se cosi mezi howalgoniem a sextagoniem, podobně jako PEZ-kov. Je to základ paradimové technologie v galaxii Tradom. Významné naleziště je na planetě Linckx, která ale koncem prosince 1311 NGL kvůli deflagraci explodovala.
 • Zaloský kov - Jediné známé ložisko tohoto kovu je planeta Zalit. N-dimenzionální použitelnost není nijak významná, pro svou vzácnost se používá jen pro světské účely. Petr Kosnov měl v roce 2040 z tohoto kovu drahocenné pouzdro na cigarety. Kromě jiného se z tohoto kovu vyráběly také služební plakety arkonidských tajných služeb.