Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Biologie > B-hormon
hledat

B-hormon, přirozený dětský hormon novorozených Bluesanů, silně vyzařuje hadrony. Gatasané zpracovávali pomocí B-hormonem stabilizovaného peroxidu vodíku molkex. Při nedostatečně kvalitní směsi nastupuje takzvaný driveefekt.

Antimolkexové bomby

Antimolkexové bomby Spojeného impéria se opírali o stejný funkční základ. Imperiální lodě tak byly schopné ničit tvrzený molkexový pancíř Bluesanských lodí.

U molkexu přitom nastával driveefekt a jako neomolkex odlétal s obrovským zrychlením směrem ke galaktickému centru, po krátké době zmizel v hyperprostoru.

Výroba

Spojené impérium bylo odkázáno na syntetickou výrobu B-hormonu. Syntetický B-hormon ale nevyzařuje hadrony. Proto se musí dodatečně hypertronem hyperenergeticky nabít. Důležitá přitom je kalibrace hypertronu.

Hyperenergetické nabití syntetického hormonu ale zůstává stabilní jen krátkou dobu. B-hormon v Antimolkexových bombách je proto hyperfyzikálně aktivován zabudovanými siganskými mikrohypertrony.

Historie

Při pátrání po zbrani proti nezničitelnému molkexovému pancéřování Bluesanů narazili Terranci v roce 2327 na B-hormon. Je produkován malými dětmi Bluesanů, což vysvětluje přelidněnost jejich světů. První vzorek B-hormonu ukořistili specialisté USO Lemy Danger a Melbar Kasom z dětské kliniky na hlavní planetě Bluesanů.

První test na obrněném kluzáku na Bluesanském světě proběhl úspěšně. Po úspěšném transportu zpět do Spojeného impéria se začalo na Arkonu III, Zemi a Aralonu paralelně pracovat na syntetické výrobě B-hormonu. Rozhodující idea přišla nakonec v roce 2328 od Tylla Leydena, který se nacházel na Aralonu. Lze mu děkovat za první "funkční" syntetizovaný B-hormon.

Krátce na to se celý výzkum B-hormonu přesunul na Aralon, protože si Bluesané mysleli, že planetu Aralon zničili. Došlo k chybě v souřadnicích světa, který považovali za Aralon, a zničili tak tisíce let neobydlený svět. Po prvním úspěchu se ale ukázalo, že syntetický B-hormon není stabilní, ale po 48 hodinách se rozpadá. Navzdory vedlejším efektům byl použit v bitvě proti Bluesanům u Arkonu III, což vedlo k vítězství Perryho Rhodana.

Bohužel se přitom ukázalo, že modifikovaný B-hormon není v žádném případě stabilní celých 48 hodin, ale že se stabilita různí. Proto Siganci vyvinuli miniaturní verzi hypertronu s integrovaným koncentrátem. Umožnilo to modifikovat B-hormon až v době, kdy to bylo potřeba.

S pomocí této novinky se Perry Rhodanovi a Atlanovi podařilo zbavit téměř všechny lodě Bluesanů jejich molkexového pancíře. Kromě toho akce sboru mutantů přeměnila všechny zásoby molkexu Gatasanů na neomolkex. Po této události došlo k uzavření mírové smlouvy mezi Bluesany a Spojeným impériem.

V roce 1344 NGL přišli vědci Bluesanů na to, že B-hormon se dá použít ke stabilizaci hyperkrystalů.