Driveefekt

rozpuštěný molkex tuhne a jako neomolkex vylétá do výše, posléze do kosmického prostoru, s neuvěřitelným zrychlením a pod stabilním kurzem
Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!