Driveefekt

rozpuštěný molkex tuhne a jako neomolkex vylétá do výše, posléze do kosmického prostoru, s neuvěřitelným zrychlením a pod stabilním kurzem
Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál