Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Biologie > Mutant
hledat

Jako mutant se označuje bytost, jejíž genotyp byl změněn mutací. Při mutaci se změní DNA nebo počet chromozomů bytosti. Tímto způsobem dochází k odchylkám v genotypu uložených informací, což na živé tvory může mít nejrůznější účinky.

Vedle mutací plodu existují také somatické mutace, kde mutují jednotlivé buňky. Negativním příkladem je třeba rakovina.

Mutace vznikají například tím, že zárodečné buňky rodiče nebo obou rodičů jsou vystaveny vysoké dávce ionizujícího záření, které genotyp změní nebo poškodí. Také vliv určitých chemikálií může vyvolat mutaci.

Mutace jsou rozhodující hybnou silou biologické evoluce. Většina mutací se projevuje záporně, bývají často smrtelné. Mnoho mutací je neutrálních a jen několik málo jich vede ke zlepšení.

V Perryversu se jako mutanti označují osoby s paraschopnostmi, protože na Zemi se během dvacátého století objevilo nejvíce paranormálně nadaných v souvislosti s mutacemi způsobenými výbuchy jaderných bomb nebo jiným využitím jaderné energie. Kromě toho existují také nelidské druhy, jako například Iltové, Moofové, Okefenokové, Paramagové, nebo lidské skupiny národů jako Antiové, Modulané, Vincranové, u nichž veškeří jedinci disponují paraschopnostmi.

Bytosti s několika paradary se označují jako supermuntati nebo multimutanti.

Ačkoliv po 13. století NGL existuje výrazně víc Terranců nebo terranských potomků než kdykoliv předtím, je známo jen velice málo mutantů. Počet mutantů se ve srovnání s celkovou populací znatelně snížil. Velkou zásluhu na tom mají zlepšené životní podmínky a pokroky v lékařství, které genetické odchylky korigují.

Viz také: Staromutanti, Sbor mutantů, Monochromní mutanti