Moofové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Moof VI
Známé obydlené planety:
Moof VI
Moofové
Moofové
© VPM kg.

Mooffové sídlí ve sluneční soustavě Mooff na planetě Mooff VI. Vzhledem ke zdejší metanovo-amoniakové atmosféře dýchají metan.

Tvarem Mooffové připomínají medúzy, které dosahují šířky asi 1.50 metru a výšky před 2.50 metru. Nahoře se nachází kulatá hlava s knoflíčkovitýma očima. Disponují mnoha malýma nohama, kterýma mohou čile pohybovat. Kvůli orkánům, které zuří na jejich světě, musí proti větru natáčet svou úzkou stranu. Pro tento účel jejich tělo působí flexibilně a houbovitě. Protože nedisponují žádnými chápavými končetinami, nemohou stavět žádné předměty a nemohli tedy vyvinout technickou civilizaci. Přesto se z nich stal inteligentní druh. Komunikace probíhá na telepatické bázi. V průběhu evoluce si vyvinuli slabé sugestivní síly.

Jejich duchovní vůdce nosí titul Trorth.

Dějiny

Arkonidané znali Mooffy velice dlouhou dobu, k podstatnějším stykům mezi nimi ale nedocházelo.

V roce 1984 měli galaktičtí lékaři Mooffy pod svou kontrolou. Na Zalitu nasadili Mooffy jako telepatické strážce Zaliťanů. Měli ovlivnit potomky Arkonidanů, aby se postavili Regentovi. Arasové tak chtěli nepřímo převzít kontrolu nad Velkým impériem. Arasové si na Mooffu VI zřídili základnu, ve které zpracovávali biologický materiál z planety Gom, ze kterého vyráběli Mistry pěvce. Ti nemohli myslet, ale Mooffové je mohli ovládat.

Třetí moc navázala s dýchači metanu kontakt na Zalitu, v rámci Rhodanova výpadu na Arkon. Po objasnění stavu věcí byli Mooffové vyřazeni sborem mutantů z boje a uvrženi do bezvědomí. Poté Rhodan zničil Araskou základnu na mooffské domovské planetě a odvezl přeživší dýchače metanu zpět na Mooff VI.

Od té doby existuje mezi Mooffy a Terranci přátelský vztah.

Uprostřed 21. století poprosil Atlan Mooffy o pomoc při stabilizaci impéria. Mnoho z nich sloužilo na důležitých planetách a několika kosmických lodí.

Kosmické lodě

Mooffové nedisponovali kosmickými loděmi. Do kosmu cestovali jen na palubě cizích kosmických lodí ve speciálních tlakových nádržích s atmosférickými podmínkami své planety.

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!