Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Zaliťané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Zalit
Známé obydlené planety:
Zalit

Zaliťané jsou koloniální Arkonidané z planety Zalit, jejichž fenotyp se během následujících staletí silně změnil.

Vzhled

Nemají ani albínsky rudé oči, ani bílé vlasy jako Arkonidané. Namísto toho je jejich kůže červenohnědá, vlasy mají měděnou barvu a která se při dopadu světla se třpytí. Tyto vlastnosti se připisují vlivu slunce Voga. Většina z nich je štíhlá a vysoká. Zevnějškem jsou Terrancům podobnější než Arkonidané, mají ale rovněž prsní desky namísto žeber.

Vláda

Na Zalitu vládne Zarlt, který je současně také viceimperátor Tai Ark'Tussan. Zarlt je tradičně Zaliťan, výjimečně může úřad převzít Arkonidan. Zarlt se alespoň jednou ročně objevuje u arkonidského dvora a odpřísahává přátelství a oddanost zalitského národu Arkonu. Zaliťané platí za nejvěrnější a nejtěsnější spojence Arkonu.

Zaliťané mluví jednotnou řečí Velkého impéria, tedy Interkosmem. V rozporu s Arkonem nepanuje na Zalitu degenerace, ale přecivilizovanost se projevuje návratem k barbarství. Nejsou tak apatičtí jako Arkonidané, trpí ale stejnou nudou. Stát tedy dovolil bojové arény a dokonce je podporuje. Navzdory tomu je pořád obklopuje nádech ilegality.

Historie

Zaliťané si vznášejí nárok na to, že byli první arkonidanskou kolonií Velkého impéria. Není proto divné, že jsou považováni za nejvíce civilizovaný koloniální národ Arkonidanů.

Na konci dvacátého století vládl Zaliťanům Zarlt Elton. Admirál Demesor se v té době rozhodl převzít moc. Nechtěl ale vládnout jen Zalitťanům, ale nad celým Velkým impériem. Důstojníci zalitské flotily se postavili na Demesorovu stranu. Demesor nakonec nechal Eltona zavraždit a nastoupil na trůn.

Paralelně k tomu se objevili Mooffové. Zpočátku sloužili jen jako hračky důstojníků flotily, pak se ale zjistilo, že jsou telepati. Došlo to tak daleko, že každý důležitý člověk měl jednoho Mooffa. Demesor začal se zatýkáním svých odpůrců a nakonec se vláda sestávala jen z důstojníků flotily. Mnoho Zaliťanů začalo vzpomínat na starého Zarlta a přálo si pomstít jeho smrt. Byli přesvědčeni, že Regent impériu vládne lépe, než by kdy Demesor mohl. Vzniklo hnutí odporu, které stále sílilo. Ale ani jeho členové netušili, že celý jejich národ zneužívá cizí moc. Mooffové jednali na pověření Arasů, sugestivně ovlivňovali Zaliťany a podněcovali Demesora ke snaze o svržení Regenta.

V roce 1984 dorazil Perry Rhodan na útěku před Regentem s TITANEM na Zalit a věřil, že v Demesorovi našel spojence. Sbor mutantů ale odhalil jeho plány. Došlo ke vzpouře a admirál Zernif, vůdce hnutí odporu, byl prohlášen novým Zarltem.

V roce 2047 vládl Zaliťanům Kosoka, starý a slabý Zarlt.

Zaliťané se v roce 1291 NGL zúčastnili bitvy Galaktiků (patřili k flotile Křišťálového impéria) proti kosmické továrně MATERIA.

V červnu 1402 NGZ se Zaliťané zapojili do událostí kolem archaického impulzu, temných rozkazů a hnutí ARK-SUMMIA (PR Arkon 1).

Zdroje

PR 40, PR 41, PR 84, PR 85, PR 116, PR 725, PR 1986, PR 2014, PR 2040, PR 2081, PR 2115, PR 2601, PR 2915, PR 2927,PR Arkon 1, PR Arkon 3