Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2115
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2115
Název:Anguelaovo oko
(Anguelas Auge)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
S KARRIBO na průzkumu - Ascari da Vivo narazí na zvláštní stanici
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Rezidenční ministr pro obranu Ligy čeká se svou flotilou před Hvězdným oknem

Ascari da Vivo - Mascantka vede expedici do daleké oblasti galaxie Tradom

Trerok - Zaliťan pozoruje situaci na palbuě KARRIBO z velínu

Roxo Quatron - Jankar si troufá na zcela neznámé území

Kal da Quertamagin - vědec stojí v opozici vůči Mascantce

Mléčná dráha:

Zatímco se na Tradomské straně pokoušejí vypnout jednostrannou polaritu Hvězdného okna, aby umožnili průlet invazní flotile, pracuje se v Mléčné dráze pod vysokým tlakem na všech možných protiopatřeních. Se současnou technologií neexistuje žádný prostředek, jak účinně bojovat proti invazní flotile 22.000 bojových Katamarů. Ani proti čtyřem, napůl v hyperprostoru fixovaných gigantických stanice, které udržují Hvězdné okno, není nalezen žádný protiprostředek. Proto se terransko-arkonská flotila, podporovaná velkým kontingentem Posbiů, omezí na demonstrativní pohotovost a zaujme pozici před Hvězdným oknem. Na straně Tradomu musí být galaktická hrozba přinejmenším opticky viditelná. Dá se pochybovat o tom, že by Galaktici měli vůbec nějakou šanci při případné konfrontaci. Reginald Bull nechá z opatrnosti oblast kolem Hvědného okna zahalit do Aagenfeltovy bariéry, aby případnou flotilu alespoň zbrzdil. Vědci galaktiků pořádají pravidelné porady, aby probrali možná obranná protiopatření. Věří se, že i Nové USO pracuje na nějakém plánu.

Tradom:

Ascari da Vivo se vydala na průzkumnou misi. Vydává se k Anguelaovu oku, božskému symbolu Tradomu a asi i centru cizího Thoregonu. Před odletem je vzata na palubu KARRIBO planetární stíhačka CoJito pod velením Roxo Quadrona. I Arkonidané se chtějí pokusit rozluštit tajemství prorážečů paradimových pancířů. Roxo-Quadron se chce účastnit letu KARRIBO k Anguelaovu oku, do oblasti mezi galaxiemi Tradom a Terelanya, ve které se musí nacházet PULS cizího Thoregonu. Pohlíženo z Virgonixu, je cíl přibližně 185.000 světelných let daleko, na opačné straně Tradomu.

KARRIBO dosáhne bez obtíží cílového sektoru a ocitne se před působivým kosmickým fenoménem. Stejně jako PULS v DaGlauši, je i Anguelaovo oko hyperaktivním sektorem. Anguelaovo oko, planoucí zóna žáru, fenomén podobný obrovskému rudému slunci, měří v průměru 5000 světelných let. Z pohledu KARRIBO to vypadá, jako by se před lodí tyčila gigantická stěna. První průzkumné lety nepřinesou žádné výsledky. KARRIBO se sice může díky svým paratronovým štítům ponořit kus do žhavé zóny, ale od hloubky 0.436 světelného roku není již průchod kupředu možný. Anguelaovo oko, pravděpodobně přírodní fenomén, působí v mnoha bodech jako skutečné slunce. Když se arkonská bojová loď pohybuje systematicky kolem žhavé zóny, je rychle objeveno další, rovněž hyperaktivní oblast. 185 světelných let od Anguelaova oko se v prostoru nachází další malé spodobnění žhavého oka. Má průměr jen 1.2 světelného roku, oběhne Anguelaovo oko jednou za 52.000 galaktických normálních let a v hyperfyzikální oblasti je velice podobné svému velkému vzoru. Přesto se u malého žhavého oka, které rychle dostane jméno Oko-B, nemůže jednat o samostatný PULS. Na to je objekt příliš malý. Ani bližší průzkum Oka-B nepřinese žádné nové poznatky. KARRIBO znovu může proniknout jen maximálně 0.436 světelného roku do zóny žáru. Od tohoto bodu se vytváří před lodí nepropustná bariéra, kterou nelze proniknout ani při maximálním zatížení metagravu.

Po sedmnáctém neúspěšném pokusu, spustí zaměřovače lodi poplach. 36 bojových lodí AGLAZAR se náhle vynoří v zaměřovacím dosahu KARRIBO a okamžitě naberou kurz na arkonskou vlajkovou loď. Ascari poručí okamžitý útěk. Když už jsou Katamary skoro na dostřel, vstoupí KARRIBO do hyperprostoru, ale ihned poté se vrátí do normálního prostoru. Rematerializace proběhne poblíž centra Oka-B, v měchýřovité, klidné zóně. Zaměřovače KARRIBO zachytí v centru bubliny gigantická kotoučovitá stanice, né nepodobná stanicím, které v Mléčné dráze nainstalovali Hvězdnou bránu. S průměrem devatenácti kilometrů a tloušťkou šesti kilometrů je na stanici hrozivý pohled. Ještě hrozivější jsou ale Katamary, které se rovněž objeví v klidné zóně a okamžitě zahájí palbu. Když KARRIBO vypustí stíhačku CoJito, zasáhne stanice neočekávaně do boje. S podobnými zbraněmi jako mají Katamary, ale silnějšími a s větším dostřelem, zaženou útočníky na útěk. KARRIBO může lehce poškozené přistát na jedné z obrovských přistávacích platforem stanice. Ve srovnání s KARRIBO je stanice obrovská. Arkonidani proniknou odhodlaně do vnitřku plošiny. Centrum stanice je tvořené gigantickou dutou koulí, která má průměr 8000 metrů. Pomocí různých transportérů dosáhnou Arkonidané do centra koule, v jejímž středu visí další koule, tentokrát s průměrem 812 metrů. V červeně zářící kouli, velké jako bitevní loď, se otevře otvor a vytvoří se k němu most z plastovací energie. Arkonidané jsou ohromeni rozměry a technikou stanice. Jediná Ascari zachovává klid. V centru červené koule narazí Arkonidané na ohromnou holografickou matrici, která zobrazuje okolní vesmír kolem Anguelaova oka. Neznámá stanice je v matrici zobrazena jako svítící bod. Ale v matrici je vidět ještě dalších sto tisíc stejných bodů! Znamená to, že existují další, ne-li tisíce, stejných stanic jako tato? Ascari a Arkonidané se domnívají, že stanice jsou vyrobeny tajemnými Eltany. Jsou příliš podobné konstrukci čtyř stanic, které v Mléčné dráze udržují strukturu Hvězdné brány. Kromě toho, stanice zareagovala okamžitě, když KARRIBO vypustila planetární stíhačku CoJito, která je rovněž produktem Eltanů.

Na Ascařin rozkaz, opustí Arkonidané liduprázdnou stanici. Mascantka chce probrat další průzkum Anguelaova oka s Rhodanem a uvážit další kroky. Arkonský průzkumný tým se vrátí na KARRIBO, který krátce poté odstartuje a vrací se na základnu.

V Mléčné dráze naproti tomu stále ještě stojí galaktická flotila před Hvězdným oknem. Reginald Bull, který už dlouho čeká na reakci Bostiche, je překvapen, když se před Hvězdným oknem materializuje arkonská trůní flotila. Bostich povolá 250.000 bojových lodí a rozšíří blokádu na celkem 410.000 jednotek. Dříve než Bostich znovu opustí sektor, zruší Ascařino velení nad arkonidskými jednotkami. Je to zřejmé imperátorovo pokárání mascantky. I přes arkonské posily zůstávají dále pochyby, jestli by 410.000 lodí mohlo něco podniknout proti 22.000 Katamarům. Vědci všech zúčastněných stran pracují proto dále pod vysokým tlakem na účinné obranné strategii.