Perry Rhodan 2114 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2114
Název:Mogtanova báseň
(Mogtans Gedicht)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Věštby Futara - vedou k rozhodnutí na Pomaru
Hlavní postavy románu:

Gucky - myšob se vydává do nebezpečné průzkumné mise

Ikanema Two - Zeměpán Pombaru je vězněn ve vlastní citadele

Mogtan - Futar je zároveň duševním zrcadlem Zeměpána

Le Karanu - Di'Valenter musí bojovat s neobvyklými problémy

Grent Skryra - Kymatik vysloví zvláštní výstrahu

Alexander Woodi - siganský agent se stává vykradačem muzea

Ikanema Two, stále ještě uvězněný ve věži citadely, dostane od velícího Di'Valentera povolení přijmout svého Futara. Futar jménem Mogran ovládá umění zření a vězněný Zeměpán se ho zeptá na svou budoucnost. Mogtan má silnou vizi a popisuje cizí bytost, která dorazí na Pombar a vyvíjí záhadné aktivity: mé oči vidí bytost, kterou nikdy dříve neviděli, narozenou v poušti, ale vybavenou tak, jako by se chtěla hnát přes hlubiny moře, raní tvou čest na místě největším, aby mohla zabránit všem, co usilují o tvou smrt. Ikanema Two je vizí fascinován a ptá se na další podrobnosti. Mogtan pokračuje: Říše je jeho nepřítel, ale ty nejsi jeho přítel. Jeho myšlenky patří jen jeho přátelům, tvým ale ne. Za to zaplatí vysokou cenu. Nejvyšší. Bude pykat svým životem. Ikanema Two si momentálně s vizí nemůže mnoho počít, ale na palubě FÉNIXU by bezpochyby způsobila rozruch, protože Futarův popis sedí přesně na člena posádky lodi, na myšoba Guckyho!

Nezávisle na Futarově výpovědi na Pombaru, požádá Grent Skryra, kymatik na palubě FÉNIXU, o rozhovor velitele Rudo K'Renzera. Grent Skryra se zaobírá vibrační teorii a vyzařováním různých těl, ba celých planet. Pombar vydává vibrační vzor, který ho nanejvýš znepokojuje. Proto radí, aby se planeta podrobně prozkoumala. Obzvláště myšob Gucky by se ale mise neměl v žádném případě účastnit, protože by jen těžce snášel vibrační vzory planety. Grent Skryra se obává, že akce skončí katastrofou a doporučí veliteli týmu okamžitě myšoba odvolat. Rudo K'Renzer, který se teorií vědce nemůže zaobírat, trvá na svém rozhodnutí, že se Ilt akce zúčastní společně s oběma Katsugo TOMCATem a SHECATem, zatímco FÉNIX bude stát v zaměřovací ochraně centrální hvězdy.

Když Gucky a oba Katsugo pomocí teleportace překonají bezpečností kontrolu obchodního přístavu, může se trojice pohybovat po Pombaru relativně volně. Hlavní město je obydleno mnoha různými bytostmi ze všech částí Tradomu a myšob a Katsugové jsou jen stěží nápadní. Dokonce i Valenterové ignorují mohutné roboty, kteří si razí cestu hustě zalidněnou ulicí. Gucky a Siganci na palubě Katsugů se rychle dozvědí o zajetí Zeměpána. Z informačního systému Pombarenů se průzkumný tým dozví několik náznaků o nejvyšší světské instanci Říše Tradom, takzvané Inkvizici rozumu. Nejvyšší duchovní instancí Říše je Anguelaovo oko, vesmírná zóna žáru, která leží ve hvězdném mostě mezi galaxiemi Tradom a Terelanya. Když myšob přechází ulici z Barlofftzu, zachytí náhle zlomek myšlenky, který ho přímo elektrizuje. Mluví se v ní o Eltanech! Gucky sleduje zdroj myšlenek a narazí na malou, téměř humanoidní bytost, která oblečena do několika hadrů sedí v kleci a vystavuje se na obdiv okolojdoucím. Jak Ilt rychle pozná, je malá bytost inteligentní a otroctvím trpí. Ilt rychle otevře telekineticky klec a pomůže nebohé bytosti k útěku. Katsugové odvedou pozornost. Gucky sleduje bytost a v jednom z dvorů se s ní dá do řeči. Myšob ale zjistí, že otrok nemá žádné informace o Eltanech a jeho myšlenky jsou jen čisté floskule, bez nějakých rozhodujících vědomostí.

Během dalšího průzkumu učiní tým v obchodní ulici senzační objev. Zpustlý Pombar prodávající všelijaké haraburdí má mezi svými věcmi lidskou lebku! Siganci jsou bezradní a krajně překvapení. Jak se mohla lidská lebka dostat do Tradomu, skoro 400 milionů světelných let daleko o Mléčné dráhy? Gucky se dozví od obchodníka, že kopie byla zhotovena přesně podle originálu, který je vystaven v archeologickém muzeu Zeměpána. Tým se rozhodne vydat se po této stopě a ukrást z muzea originální lebku pro další výzkumy.

Le Karanu, velící Di'Valenter na Pombaru, je odpovědný za policejní činnost Valenterů během dne. Během noci předává velení ženské velitelce, která mu je rovná hodností. Tato situace vytváří napjatou polohu mezi oběma Di'Valentery. Le Karanu hledá proto možnost jak se profilovat a zajistit si tak svou pozici. Osud uvězněného Zeměpána Ikanema Two hraje přitom důležitou roli v plánu Di'Valentera. Chce Zeměpána předat na trestaneckou loď, která ho má odvézt na svět mučení, bez jakéhokoliv problému. Ve svých úvahách se Di'Valenter připravuje proti všem možným akcím, dokonce myslí i na povstání Pombarenů. Za to, že Le Karanu dá Futarovi povolení k návštěvě Ikanema Two, chce znát jeho vize. Je nanejvýš napjatý a zesílí bezpečnostní opatření uvnitř citadely.

Na palubě FÉNIXu, který se stáhl do zaměřovací ochrany slunce, naléhá Grent Skryra na velitele stále silněji. Má Guckyho co nejrychleji odvolat a zabránit tak katastrofě. Rudo K'Renzera ale nejasné předzvěsti a vibrační teorie vůbec nezajímají a odmítne to. Grent Skryra proto rozčileně odchází.

Gucky pronikne do citadely a v ochraně deflektorů prozkoumává muzeum Zeměpána. Myšob skutečně nalezne kompletní lidskou kostru. Rozbor DNA potvrdí, že lebka patří Terranci ze Země! Gucky ukradne lebku a spustí poplach. Le Karanu pozoruje děj uvnitř muzea a nejdříve věří v rebelii Pombarenů, pak ale své mínění zreviduje a tuší akci, která stojí ve zcela jiných souvislostech. Vzpomene si na vizi Futara a rozhodne se zavolat o pomoc Kreaturu z Quintathy. Kreatury jsou podřízeny přímo Inkvizici rozumu a Le Karanu cítí strach a nesmělost, když vysílá volání o pomoc. Po krátkém čekání dostane Di'Valenter rozkaz nic nepodnikat, dokud nepřijde pomoc.

Když se Gucky poté pokusí osvobodit Zeměpána z jeho vězení, přečte si myšlenky Ikanema Two a dozví se vizi Futara. Ilt ale vizi vytěsní a nechce o ní už nic vědět. Zatímco myšob a SHECAT skočí zpátky do citadely, aby ještě jednou prozkoumali lidskou kostru, zůstane TOMCAT u osvobozeného Zeměpána. Osud je ale neúplatný a Futarova vize se kus po kuse začne plnit. V hale muzea se objeví náhle zvláštní bytost a překvapí Guckyho a SHECAT při jejich průzkumu. Kreatura se mrštně a rychle žene halou a blíží se k vetřelcům. Gucky a Siganci v SHECATovi se cítí za svými paratronovými štíty v bezpečí a v klidu čekají na útok. Svalnatá Kreatura se pohybuje rychle a cílevědomě a dělá dojem zkušeného bojovníka. Co Gucky a Siganci nevědí, že se jedná o slíbenou pomoc, totiž o Kreaturu z Quintathy! Pak už jde všechno velice rychle. Kreatura vrhne nožům podobné zbraně proti myšobovi a Katsugovi. Gucky je na několik sekund tíživým mentálním vyzařováním cizího bojovníka ochromen, pak první nůž zasáhne jeho paratron a ten se zhroutí! Také Katsugovi se nevede lépe a Siganci musí šokovaně přihlížet, jak další nůž zasáhne Ilta smrtelně do hrudi. Krví zalitý Ilt se zhroutí a zůstane nehybně ležet. Siganci v SHECATovi jsou jak ochromení a nemůžou se hnout. Teprve pak zasáhnou svými smrtícími zbraněmi proti útočníkovi, ale bez viditelného úspěchu. Když další nůž prorazí pancéřování Katsuga, jeho systémy se zhroutí.

Siganci v TOMCATu, již tak nervózní z nehlásícího se Ilta, jsou výroky Zeměpána ještě více znepokojeni. Ikanema Two prorokuje, že se myšob nevrátí živý. TOMCAT vyhlásí poplach a Siganci se bez maskování vyřítí k muzeu. Stane se svědkem toho, jak SHECAT vyřazený z boje leží na zemi vedle mrtvého myšoba. Pak TOMCAT stihne stejný osud. Palubní systémy se zhroutí. V poslední vteřině se ale veliteli podaří vyslat impulz k FÉNIXU a ohlásit katastrofu.

Na palubě FÉNIXU jsou všichni hluboce šokováni. Katsugové jsou převezeni na palubu cizího křižníku, který krátce předtím dosáhl Pombaru. Gucky zůstal na Pombaru, zřejmě mrtvý. Ve stejné době přiletí LEIF ERIKSSON a Rudo K'Renzer se musí rozhodnout. Přestože ho smrt myšoba velice zasáhla, dá povel sledovat cizí křižník, hned poté, co dá odeslat krátký impulz na vlajkovou loď. Unesení Siganci jsou na živu a potřebují pomoc. Ještě předtím, než se rozjede pronásledování, je Grent Skryra nalezen mrtev ve své kajutě. Vědec spáchal pravděpodobně sebevraždu. Nedokázal se vyrovnat se smrtí svého idolu Guckyho.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál