Perry Rhodan 2113 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2113
Název:Zajatý v citadele
(Gefangen in der Zitadelle)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Osud v Tradomu - temná strana říše
Hlavní postavy románu:

Ikanema Two - Zeměpán z Pombaru procestuje dálavy galaxie Tradom

Perry Rhodan - nositel aktivátoru shromažďuje poznatky o cizím hvězdném ostrově

Tratto - zvláštní žena je nositelkou tajemného poselství

Pirguso - velitel CIKCAKu smrdí doslova až do nebe

Ascarde - Riškanská Kara rozdává hodnotné kameny

Na Jankaru: Perry Rhodan si je teď téměř jistý, že FÉNIX na něco narazil. Rozdhodne se začít s pátráním. Arkonidanka Ascari da Vivo, jejíž vlajková loď KARRIBO je znovu v pořádku, sleduje ale vlastní plán. Nechce se připojit k Rhodanovu hledání a radši chce letět zkoumat nedávno objevený PULS, který je skoro 185.000 světelných let daleko od Virgonixu. Rhodan má sice obavy z Ascařina rozhodnutí, ale nad Arkonidankou a její lodí nemá v podstatě žádnou moc. Tak tedy obě lodi, LEIF ERIKSSON a KARRIBO, opustí Jankar, ale s různými cíly a misemi.

Ikanema Two jeho přítelkyně Tratto, která byla E'Valentery také vysazena na planetě Aeusen XIV, jsou svědky neuvěřitelného děje. Policejní síly říše zasáhnou se svými loděmi a zbraněmi proti domorodým osadám a postupují přitom krajně brutálně. Z bezpečně vzdálenosti pozorují oba ztroskotanci, jak E'Valenterové domorodce vraždí a bourají osady, chráněné jako pevnosti. Tratto je touto situací ohromena, protože na straně obránců vlají cizí standarty, vlajky Impéria trosek. Boj se vyvíjí střídavě pro obě strany, pak ale E'Valenterové nasadí silné bojovníky, neomalené bytosti s výškou přes dva metry, které s nožům podobnými zbraněmi rychle decimují obránce. Odpor se pak zcela zhroutí. Ikanema Two a Tratto jsou hluboce šokováni, protože když skončí trestní expedice E'Valenter, jsou ponecháni na planetě. Seznámí se s domorodci a skoro rok žijí na Aeusen XIV. Přitom se Ikanema Two dozví, že útok E'Valenterů je již pátá trestní expedice proti této planetě. Tratto se od úděsného zážitku chová podivně. Ikanema Two se domnívá, že jeho přítelkyně má určitou spojitost s tajemným Impériem trosek. Příležitost k opuštění planety Aeusen XIV se naskytne poprvé, když chřadnoucí obchodní křižník CIKCAK přistane na planetě. Ikanema Two jen s námahou přesvědčí velitele Pirguso, aby ho s přítelkyní vzal na palubu. Hlavní zásluhu na tom má Ikanemaova vášeň pro archeologii, protože i Pirguso se zajímá o artefakty a historii Tradomu. Jak se Ikanema Two později dozví, má Pirguso mnoho artefaktů, spisů a dat ze všech částí Tradomu. Jeho knihovna na palubě CIKCAKu se sestává z pozoruhodného množství dat a vědomostí. Život na palubě CIKCAKu je ale v první řadě zasvěcen obchodu a to znamená tvrdou práci. Když CIKCAK po mnoha obchodních letech znovu zastaví u planety Aeusen XIV, učiní posádka strašný objev. Planeta je totálně zpustošena, osady vymazány a povrch neobyvatelný. Valenterové tedy provedli poslední, ničivou trestní expedici proti planetě. Ikanema Two je nanejvýš šokován. Když se jednoho dne náhle objeví pirátská loď a sleduje CIKCAK, objeví se staré, těžké vzpomínky. Ikanema Two s hrůzou myslí na dobu svého otroctví na palubě pirátské lodi a zkusí před pronásledovateli uprchnout. Pro pomalou a technicky zaostalou obchodní loď zůstává jen jediná cesta jak pirátům uniknout – let přes Závěj bolesti. Náhoda nebo osud? Zrovna v tomto sektoru leží jedna z 250.000 Závějí bolesti, které jsou rozmístěné po celém Tradomu. Průchod tímto prostorovým jevem je podobný jako skrz transmiter. Nikdo ale neví, ve které Závěji bolesti let skončí. Průlet přes Závěj sice setřese piráty, ale má ničivé pro CIKCAK. Loď se krátce po průletu zřítí na kyslíkovou planetu a je zcela zničena. Mnoho členů posádky zemře, mezi nimi také kapitán a Tratto, přítelkyně Ikanema Two. Krátce před svou smrtí Tratto prozradí, že je velvyslankyní Impéria trosek. Má doručit důležitou zprávu: v sektoru Roanna je otevřeno Hvězdné okno. Konquestor Trah Rogue buduje flotilu bitevních lodí AGLAZAR. Jen dvěma dalším přeživším členům posádky CIKCAKu se podaří společně s Ikanema Two najít azyl u domorodých obyvatel kyslíkového světa. Domorodci, až dosud neobjevení Říší Tradom, dělají všechno proto, aby se vyhnuli kontaktu s E'Valentery a zachovali si tak samostatnost. Když je ale z trosek CIKCAKu zachráněna hypervysílačka a člen bývalé posádky vyšle volání o pomoc, klid pro domorodce skončí. Objeví se E'Valenterové, zabodnou do země svou standartu a okamžitě si nárokují vysoký tribut, který domorodci mohou jen sotva splnit. Ikanema Two se cítí spoluvinný za osud obyvatel planety, kteří ho tak přívětivě přijali. Oklikami se Ikanema Two nakonec zase dostane na domovskou planetu Pombar. Sotva dorazí, je znovu zatčen E'Valentery a předveden k výslechu. Po výslechu, při kterém jsou mu také kladeny dotazy na Impérium trosek, je Ikanema na týden uvězněn. Když je Ikanema propuštěn na svobodu a zpět odvezen na Pombar, stane se svědkem krátké vesmírné bitvy mezi jednotkami Impéria trosek a E'Valenterů. Krátce po vypuknutí boje se objeví dvojtrupové lodě a zničí celou flotilu útočníků. Ikanema se tak stane svědkem prvního nasezení bojových lodí AGLAZAR...

Ikanema ukončí životopis smrtí své první lásky Ascarde. Ikanema je svědkem jak filozofka umírá a dostane její kámen života. Zeměpán se stále ještě nachází v komnatě věže své citadely a čeká na transport...

LEIF ERIKSSON dorazí k okrajové části Tradomu a na poslední známé pozici naváže kontakt s FÉNIXem. Velitel K'Renzer hlásí velké potíže a Rhodana okamžitě pomyslí na Guckyho, myšoba.

Aktuální data:
21.10.2021
1566 před NGL
32. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459508.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!