Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Jazyky > Interkosmo (dříve též intergalakt)
hledat

Interkosmo (dříve též intergalakt)

Interkosmo je lingua franca Mléčné dráhy.

Své kořeny má tato všeobecná řeč v lemurštině a z té se po útěku Lemurů do Andromedy vyvíjí starotefroda. Tato řeč kupodivu vykazuje i podobnosti se starogruelfinštinou, kterou hovořili Cappinové asi před 200.000 lety na Zemi. V Andromedě se ze staro-tefrody v průběhu tisíciletí vyvynula tefroda.

U Lemurů, kteří odmítli opustit svůj domov a zůstali v Mléčné dráze, se starotefroda vyvinula přes akonštinu ke staroarkonidskému Satronu (zkratka pro same-Arkon-trona - Slyšte Arkon mluvit!). Z něj vzniklo interkosmo jako obchodní jazyk Velkého impéria a později i Spojeného impéria.

Interkosmo se stále mění – varianta interkosma z roku 1971 existovala přibližně 10.000 let. Dříve používané antické varianty interkosma byly velice odlišné od pozdějších. Po vynoření Terranců a jejich usazení v Galaxii do interkosma začíná pronikat mezi nimi velice rozšířená angličtina. Interkosmo je také běžně používané v řeči Solárního impéria a oddělených soustav, stejně tak i později jako hovorový jazyk LSP. Také Bluesané a další národy Mléčné dráhy přispěli svou část k vývoji jazyka.

Poznámka: V PR 8Perry Rhodan za to, že interkosmo ve 20. století je jen 1000 let staré. Tomu ale odporuje fakt, že se Atlan během svého 10.000letého exilu na Zemi mohl bezproblémově domluvit s ostatními návštěvníky z vesmíru – a to aniž by věděl o nějaké jazykové změně. Mimoto znal i Crest osobně jako vědec podklady k hledání Světa věčného života, které byly také vypracovány před 10.000 lety. Avšak k předělání interkosma nemohlo dojít o moc dříve, jinak by Amonar da Cirol na Larse použil tuto řeč při stavbě Velkého počítače. Pro změnu v této době - během Metanových válek - mluví také to, že také posílilo spojení mezi koloniálními národy Velkého impéria, takže vznikla potřeba základní restrukturalizace - naproti tomu v 10. století žádný takový podnět nebyl.

Interkosmo má fonetický přepis a jeho mluvená forma existuje ve spektru slyšitelném pro většinu obvyklých humanoidních národů. Ale také národy jako Bluesané, jejichž frekvence leží mnohem výše, používá tuto řeč ke komunikaci uvnitř Mléčné dráhy.

Ve 25. století se všechny děti na Zemi učí od prvního školního roku interkosmo. Ve 14 pak již řeč ovládají plynule. V této době se interkosmo používá jako oficiální úřední jazyk.