Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Jazyky > Tefroda
hledat

Tefroda je jazykem Tefrodů. Dala by se popsat jako jednoduchá, ale nesmírně přesná dorozumívací řeč na matematickém základě.

Tefroda se vyvinula ze starotefrody a byla použita roku 2404 při prvním setkání mezi Tefrody a Terranci v galaxii Andromedě jako jednací jazyk. Řeč byla Terrancům zprostředkována Veslařem Kalakem, který jim předal příslušné výukové materiály.

Známá slovíčka

  • Fliggurisator - domácí spotřebič, lednička? - Citát: ... Moje žena chce také zase nový fliggurisator. ...
  • Ghhuu - výraz pro boha nebo božstva? - Citát: ... U velkého Ghhuu! ...
  • Virth - výraz pro nejvyššího ministerského předsedu Tefrodů