Starotefroda

Starotefroda byla řeč skupiny lemurských obyvatel evakuovaných do Andromedy před 50.000 lety z Mléčné dráhy přes sluneční transmiter, která mimo jiné osídlila Tefrod.

Vyvinula se nepatrným posunem hlásek – a nejméně dvěma velkými zdvojeními souhlásek – z lemurštiny a byla s ní téměř identická. Po založení nové Tefrodské říše a jejím převzetí Mistry ostrovů a s tím související krutovlády, byla starotefroda lingua franca Andromedy. Starotefroda nachází čas od času opětovné využití, protože při nálezu některých artefaktů nebo zařízení Tefrodů je k jejich zacházení nutná znalost jazyka – jako důkaz dědičného práva.

Ze starotefrody se v průběhu tisíciletí vyvinula různým posunem hlásek tefroda, která se stala linguou francou tefrodských světů v roce 2400. Při kontaktu s jinými národy Andromedy používají Tefrodi interandro – jednotnou řeč Andromedy.

Velká jazyková podobnost mezi lemurštinou, starotefrodou a starogruelfinštinou vzniká proto, že z Gruelfinu pocházející oddělený národ Cappinů - Takerové - podnikal na prvních lidech na Zemi genetické pokusy. Takto vzniklí Lemurové pak přejali již známou řeč.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál