Jamiš

z Databáze Multiversa
Jamiš byla lingua franca národů, podporujících Štítonoše z Jamondi.