Perry Rhodan 2014 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2014
Název:Bestie pro Arkon
(Eine Bestie für Arkon)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:28.3.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Nebezpečná hra v Tantur-Lok - USO používá Trojského koně
Hlavní postavy románu:

Edina Varling - Zaliteranka působí jako vyzvědačka v pověření USO

Tonton - první mluvčí hnutí Nert-Thi-Cormittero

Monkey - Oxtorňan jde do odvážné akce

Mrii'Qaaler - Mrii'Q zanechá v Křišťálovém impériu krvavou stopu

Terantal - Arkonidan loví vražednou bestii

Pinokio - skurrilský robot

Několik světů Křišťálového impéria je navštíveno Mrii'Q z planety Gorrgient. Podobá se tři metry velké, vzpřímeně chodící chobotnici s chrupavkovitým pancířem na hlavě. Vysoce inteligentní Mrii'Q disponuje vyvinutými mimikry a hypnotickými schopnostmi. Ze svých obětí si nechává jenom hlavu, zejména krev z ní mu slouží jako výživa. Na světě zábav Lurengardu, přední planetě impéria, mu padne za oběť skupina lovců, na důlním světě Sukloc zabije všechny obyvatele osady Clavenfoër. Nepozorvaně se Mrii'Q dostane ze Suklocu v medolodi HVĚZDA Z VONERU na planetu Arxisto v systému Arx1) a vraždí tam dále.

Pro Lurengardera Terantala, který je pověřen vyšetřováním případu, jsou překážky, které mu Pal'athor Ruhir da Lornay připravil na Arxisto, indiciemi pro to, že Tu-Ra-Cel je do události zapleten. Přesto se zvláštnímu vyšetřovateli podaří Mrii'Q nalákat do pasti v hospodářské metropoli Kavendiš. Mrii'Q je převezen na planetu Cormitto II, kde je pro něj připravena pancéřoplastová krychle o hraně deseti metrů, ve které ho má korventa KYRANTAR transportovat do Golkanského vězení na Arkonu I.

Na Cormittu II, bývalé součásti Ark'Tussanu2), už dvě léta (tedy od roku 1301 NGL) operuje specialistka USO Edina Varling. Zaliťanka, jejíž otec náleží ke klanu Tereomir, přitom vystupuje v masce cukrářky. Agentka kdysi pracovala pro IPRASU a se angažuje v hnutí Nert-Thi-Cormittero, intrikujícímu proti tatovi, dosazenému Bostichem I. Předchozí guvernér planety, Sliman nert Cormitto, byl po arkonském záboru planety popraven na soudní planetě Celkar. Současný tato bez ohledu na ekonomickou budoucnost transformuje planetární výrobní střediska na zbrojovky. Produkty továren jsou transportovány prostřednictvím hyperprostorových vorů.

Krátce po tom co Edina Varling osvobodí Tontona, prvního mluvčího hnutí Nert-Thi-Cormittero, z vězení, materializuje se 20. července 1303 NGL podplukovník Monkey se Sigancem Domino Rossem5), poručíkem Cheifem Phesenderem a poručíkem Pirminem Koyem v tajném transmiteru v domě Varlingy. Chtějí využít transportu Mrii'Q aby se dostali do Golkanského vězení a osvobodili Reginalda Bulla. S podporou specialistky USO se Monkeyemu podaří proniknout v paláci Tatos do pancéřoplastové krychle. Zatímco Edina Varling zůstává na Cormitto, doprovází tři Signaci vězeňskou kostku tajně na palubu KYRANTAR.

Dříve než Arkonské jednotky na upozornění Galactic Guardians6) zničí její dům, přesune se Edina Varling transmiterem na Roi Dantonovu LOVELY BOSCYK7), která společně s devíti dalšími loďmi USO čeká u navigační hvězdy ARK-23 na KYRANTAR.

Protože Oxtorňanovi nemůže ublížit, vypráví Mrii'Q, který se jmenuje Mrii'Qaaler (Pohrobek), v pancéřoplastové krychli Monkeyemu písně ze svého domovského světě, ve kterém je evoluce neobyčejně prudce vedena dopředu bojem každého proti každému. Před milionem let se z M'raq vyvinuly inteligentní bytosti Mrii'Q (Moudří) a svůj svět nazvali Gorrgient (všechno žere všechno). Mnohem později pak Arkonidané planetu objevili, nemohli se na ní ale trvale usídlit a sloužili Mrii'Q jako potrava. Když byli na Gorrgientu objeveny cenné suroviny, které potřebovalo impérium na výrobu zbraní, nechala se příslušná planetární kúra v roce 1300 NGL kompletně vymítit impulzními děly. Až na Mrii'Qaalera byli všichni Mrii'Q zabiti. Poslední Mrii'Q se zachránil na arkonské lodi. Monkey pochopí, že Tu-Ra-Cel chce Mrii'Qaalera odstranit, aby odstranila z cesty posledního svědka zločinu na Gorrgientu. Přesto odmítne spojenectví s Mrii'Q, protože ten i přes svou inteligenci nemůže kontrolovat instinktivní nutkání zabít.

Pozitronickému a syntronickému specialistovi Cheif Phesenderovi se podaří zmanipulovat palubní mozek KYRANTARu tak, že se korveta materializuje u ARK-23 v normálním prostoru. Navzdory energickému odporu přemůže Monkey a jeho tři druhové nakonec arkonskou posádku, takže se komando z LOVELY BOSCYK a ostatních lodí USO může nalodit na palubu korvety. Přeživší Akonidané jsou odvezeni pryč. Jejich místo zaujmou agenti USO. Viditelně nervózní Roi Danton hraje roli velitele. Monkey a specialisté USO, kteří chtějí být s Mrii'Q propašováni do Golkanského vězení, se přesunou do zvláštního úkrytu.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál