Celkar

Astronomická data:
Další názvy:Soudní planeta
Soustava:Monhor
Průměr:11.550 km
Gravitace:0,8 g
Pořadí od hvězdy:1
Vzdálenost od Arkonu:102 ly
Střední vzdálenost od slunce:44,5 mil. km
Počet měsíců:0
Obyvatelé planety:
Arkonidané

Celkar je první planeta soustavy Monhor, vzdálené asi 102 světelných let od Arkonu. Je to soudní planeta arkonidského Impéria.

Všeobecně

Celkar je svět velice podobný Zemi, nejsou zde žádné obrovské kontinenty, ale jen několik ostrůvků. V blízkosti rovníku se nachází hlavní kontinent Bassakutena a také hlavní město planety Kutenarynd. Kutenarynd má asi 50‘000 obyvatel.

Aréna spravedlnosti v Kutenaryndu byla sídlem vrchního soudního dvora Velkého impéria. V Aréně se projednávalo mnoho běžných soudních sporů, ale také procesy týkající se Impéria nebo Imperátorů. Při takovýchto procesech se znovu využívaly archaické metody jednání. Nikdy zde o rozsudku nerozhodovaly stroje, ale pouze žalobci a obhájci.

Tato epochální přelíčení skončila v 75% popravou. V tomto případě byli delikventi nejčastěji potrestání prostřednictvím »neomezeného trestu smrti«. Při této proceduře je odsouzenec po své popravě lékaři znovu oživen. Poté je provedena nová exekuce delikventa, a to se opakuje tak dlouho, dokud není dosaženo soudcem předepsaného počtu, nebo dokud se už odsouzence nepodaří oživit. Kenterol da Orbanaschol, Imperátor Ark'tussan byl například oživen desetkrát.

Vězeňský komplex je postaven ve tvaru komolého kužele, který se nachází na šedožluté planině.

Známí delikventi

Aktuální data:
18.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459383.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!