Kenterol da Orbanaschol

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Datum narození:?
Úmrtí:?
Národ:Arkonidané
Tituly:Imperátor Ark'Tussan

Kenterol da Orbanaschol byl Imperátorem říše Ark'Tussan.

Životopis

Kenterol da Orbanaschol pocházel ze starého a váženého rodu Orbanascholů, z nějž vzešlo mnoho Imperátorů.

Vládl do roku 1300 NGL Ark'Tussan. Jako Imperátor arkonidské konkurenční říše stál v cestě upevnění moci svého přítele Imperátora Bostiche I.. Použitím KorraViru byla Kenterolova flotila učiněna neschopnou boje a Kenterol byl zajat.

Pokud je známo, byl Kenterol odsouzen na soudní planetě Celkar k neomezenému trestu smrti a popraven.