Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 1300 NGL
hledat

1300 NGL

1300 ngl = 4887

1. ledna

Pro lodě LSP je zaveden Standard Numeral Code (PR 2003)

leden

Antiové zahajují jednání s Arkonem (PR 2024)

únor

Lotho Keraete vypravuje Rhodanovi další část vzniku ID (PR 2000)

19. března

Bostich I. se postaví s 12000 KorraVirem vybavenými loděmi proti stejně silné flotile Ark'Tussan a zvítězí; asi osm set planet spolku je připojeno ke Křišťálovému impériu (PR 2000, PR 2012). Cormitto II je obsazeno arkonidským vojskem (PR 2014)

10. června

Polárka Terranie vyhraje mistrovství systému; Falo Gause potkává Perryho Rhodana (PR 2020)

11. června

Křišťálové impérium anektuje hvězdokupu Hayok se sedmi světy na výrobu pozitroniky; s odchodem souhlasícím členům LSP je dovoleno evakuovat se (PR 2000, PR 2012). Falo Gause ztrácí jmění z akcií pozitronických firem z hvězdokupy Hayok (PR 2020). Daghiera Valladolid informuje Tifflora o anexi hvězdokupy Hayok (PR 2024)

1. července

Hvězdokupa Hayok je oficiálně přičleněna ke Křišťálovému impériu (PR 2000, PR 2012)

11. července

Na Lepsu vyhraje Arto Bonning závod motorových člunů. V jeho bytě je zastřelen Evan Khaldor. Mea Baldar získá Bonninga a Cory Varynne pro Nové USO (PR 2012)

17. července

Arto Bonning začíná s výcvikem na specialistu USO (PR 2012)

konec roku

V Quitově centru projde Edina Varling Quin-testem a stává se specialistkou USO (PR 2012)


Planeta Gorrgient je vymýcena Arkonidany; je přitom zničeno veškeré živočišstvo a rostlinstvo planety včetně inteligentních Mrii'Qů. Jediným přeživším je Mrii'Qaaler (PR 2014)

Publikace

  • Čísla, centurie, cíle a certifikáty (spolupracovník: Yart Fulgen) (PR 2012)