Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Nové USO
hledat

Nové USO bylo založeno po rozpuštění Organizace Camelot v roce 1292 NGL.

Považuje se za pokračovatele v tradici legendární United Stars Organisation. Státy Mléčné dráhy jí ale zpočátku nepřiznávaly žádný mezinárodněprávní status. Teprve 1. ledna 1350 NGL se po oficiálním ustanovení Nového Galaktika jako nadstátního řídícího aparátu a národnostní aliance stala zvláštní organizací Galaktika. Od té doby pracuje co nejvíce samostatně a autonomně jako galaktická tajná služba a je rovněž označována za galaktický požární sbor. (Poznámka: v roce 625 NGL Atlan da Gonozal díky vizi vyvolané kolektivní inteligencí založil Nové USO za účelem boje proti takzvanému Stěnovému efektu.) (T 310)

Prehistorie

Když Perry Rhodan kvůli politickému tlaku v lednu 1292 NGL rozpustil Organizaci Camelot, mnoho z jeho spolupracovníků s tímto rozhodnutím nesouhlasilo. Prominentními představiteli tohoto směru byli nositelé buněčných aktivátorů Homer G. Adams a Monkey. Během tajné akce uprchli společně s mnoha vědci a specialisty. Usadili se v Quintově centru a založili Nové USO.

Organizační struktura

Struktura byla zřízena přesně podle vzoru první United Stars Organization - znovu začali existovat Specialisté USO a QuinTechové. Po fúzi s Atlanem založenou arkonidskou organizací odporu IPRASA disponovala také znovu vynikající sítí agentů.

Financována byla z příjmů Organizace TAXIT. Také Posbiové podporovali Nové USO. Do roku 1308 NGL byly dodávky pozitronických čipů, z větší části posbijské produkce, hlavním zdrojem příjmů Nového USO. Důležité byly také vztahy se skokanským patriarchou Donem Arndozem.

V roce 1302 NGL patřilo k Novému USO 400‘000 osob jakož i 20‘000 kadetů. Jednalo se o 200‘000 QuinTechů a 200‘000 akčních specialistů, ze kterých bylo 120‘000 v akci v terénu. QuinTechové byli vědci a technici v Quintově centru. Patřili k nim také analytici a akční plánovači. Kadeti pocházeli ze všech galaktických národů. Dříve než mohli být jmenováni Specialisty USO, museli po tříletém výcviku projít QuinTestem. Tento test zahalovalo legendární tajemství, protože žádný specialista o něm nikdy nemluvil. Současně se jmenováním přicházelo privilegium si nechat vykat. Tato forma oslovení byla považována za vyznamenání.

V rozporu s původním USO, které bylo založeno jako policejní organizace Galaktické aliance, bylo Nové USO založeno jako nelegální a nádenická žoldnéřská tajná služba (PR 2064), která až do přistoupení k Novému Galaktiku neměla žádný mezinárodněprávní status. Neuznávalo ho ani LSP ani Křišťálové impérium. (Křišťálové impérium ho neuznávalo vůbec, protože Nové USO od svého založení otevřeně mělo za cíl, v úzké spolupráci s SPL a IPRASOU, bránit expanzi Křišťálového impéria. V případě nouze i pomocí sabotážních aktů, jako bylo vyhození GILGAMEŠE do vzduchu.) Tajná služba prováděla také průmyslovou špionáž a přisvojovala si vojenské nebo jiné nové technologie různých galaktických národů, částečně s pomocí ilegálních kanálů.

Struktura v Novém Galaktiku

V Novém Galaktiku je Nové USO zvláštní organizací Galaktika a pracuje jako galaktická tajná služba a tajná policie, podobně jako staré USO. Není podřízena předsedovi Galaktika, ale jen plenárnímu zasedání rady Galaktika. Nesmí se míchat do vnitřních záležitostí soběstačných planet - pouze v případě, kdy národ prosí o pomoc, nebo při odhalení zahraničněpolitických a Mléčnou dráhu ohrožujících aktivit. Přitom jedná samostatně a nezávisle. Podle své charty se označuje za nadstátní organizaci s vlastní svrchovaností a svobodným spojenectvím. USO má povinnost chránit zájmy Galaktika.

USO má na většině důležitých planet oficiální zastoupení. Kromě toho má mnoho tajných základen různé velikosti.

Šéfem Nového USO je Monkey, který nese hodnost Lordadmirála a je od 1. ledna 1350 NGL zmocněncem pro bezpečnost Galaktika. Jeho zástupcem je Ronald Tekener v hodnosti admirála.

Flotila

Od roku 1295 NGL se v Quintově centru staví malé, snadno ovladatelné, rychlé jednomístné mini space-jety a neokorvety se silnými ochrannými štíty.

V roce 1300 NGL dodá Organizace TAXIT Lize Svobodných Pozemšťané 4.8 miliardy pozitronických čipů za přenechání padesátí 500 metrových bitevních křižníků třídy ODIN. Jeden z bitevních křižníků se stane vlajkovou lodí Nového USO s názvem LOVELY BOSCYK.

Organizace TAXIT disponuje v roce 1311 NGL 445 ozbrojenými obchodními loděmi.

Nová vlajková loď USO, kulovitá loď TRAJAN, je vybudována z nikdy neaktivovaného IMPERÁTORA VIII. Ultrabitevní loď třídy nosič sloužila Novému USO od roku 1311 NGL také jako létající záložní centrála pro případ, že by Quintovo centrum vypadlo.

Historie

Když měl být počátkem roku 1292 NGL Projekt Camelot na pokyn Perryho Rhodana rozpuštěn Homerem G. Adamsem a Monkeyem, otázali se oba asi půl milionu Cameloťanů zda pokračovat bez vědomí Rhodana v projektu v modifikované formě dále.

260‘000 Cameloťanů hlasovalo pro pokračování a bylo obchodními loděmi organizace TAXIT odvezeno do Quintova centra, které organizace TAXIT od roku 1270 NGL používala jako základnu. Monkey dal nové organizaci jméno Nové USO (PR 2000)

V roce 1293 NGL bylo Quintovo centrum přemístěno do hraniční oblasti mezi LSP a Křišťálovým impériem. V roce 1295 NGL se v Quintově centru spustila výroba kosmických lodí.

S pomocí Posbiů bylo Quintovo centrum v letech 1295 NGL až 1299 NGL vybaveno antitemporálním slapovým polem.

Kolem roku 1300 NGL bylo ve větší míře pracováno na stavbě ultrabitevní lodi TRAJAN.

SEELENQUELL

Během událostí kolem negativní superinteligence SEELENQUELL sehrálo USO významnou roli. Zachránili Perryho Rhodana z planety Ertrus v systému Kreit s pomocí transmiteru Excalibur. Podařilo se jim také posílit vojenský odpor Ertrusanů. Na Ertrusu došlo k první velké ráně SEELENQUELLOVI. Pod vedením agentů USO a SPL byl imperátor Bostich I. unesen z Ertrusu a osvobozen z duševního zotročení SEELENQUELLEM. V bitvě o Sluneční soustavu podřídil Monkey LSP všechny volné lodě USO a Organizace TAXIT. Když byla porážka na blízku, rozhodl se major Roi Danton odebrat se na Terru a podporovat SPL v boji proti okupantům. Založil tam Skupinu mírných rebelů, kteří Arkonidanům v budoucnu přidělali velké starosti. Později Monkey popravil Morkhero Seelenquella, když se ve Sluneční soustavě SEELENQUELL pokoušel opatřit si odnož sám sebe.

Velká hodina pro USO přišla při rozhodující bitvě proti SEELENQUELLOVI, kde specialisté USO bojovali na všech frontách. Roboti Katsugo TOMCAT a SHECAT pomohli Bostichovi osvobodit Kralaseny. V další riskantní akci byla osvobozena Centrální plazma na Světu sta sluncí a národy Bluesanů.

Během akčního plánu Operace zadní vrátka se specialistům USO se sebevražedným komandem Kralasenů podařilo vytvořit strukturální mezeru v krystalickém štítu kolem systému Arkon. Dovnitř tak mohla proniknout spojená flotila LSP, Posbiů a Bostichovi loajální svazy Křišťálového impéria a Trav'Tussan. Vezli s sebou Sekundární zbraň duchů tance, která byla vyvinuta v Quintově centru a která zpečetila konec SEELENQUELLA.

Tradom

V roce 1311 NGL se TRAJANU podařilo pomocí supersilného intervalového děla zničit jeden ze sedmi zbylých Katamarů konquestora Traha Rogueho. Kromě toho Katsugové TOMCAT a SHECAT působili na různých místech v Tradomu. Účastnili se například záchrany myšoba Guckyho z jedné základny Říše Tradom.

Quintovo centrum pod karanténou

29. června 1318 NGL byl na Quintovo centrum spáchán atentát. Darius Fynn, toho času zástupce Roie Dantona, vydíral specialistu USO Markuse Falla pomocí jeho kriminální minulosti a postaral se o uvolnění smrtelného viru v hlavním stanu Nového USO. Jednalo se o modifikovanou hypernákazu Bestií, kterou Danton roku 3434 sám předal tehdejšímu USO.

Nákaza se rychle rozšířila po celém měsíci. Kromě několika imunních nebyl ohrožen také Roi Danton díky svému buněčnému aktivátoru. Přivedl do Quintova centra Arase Zheobitta, který z krve jednoho imunního QuinTecha a krve Fynna, který si vstříknul původní protijed, dokázal vyrobit vakcínu. Do té doby zemřelo celkem 100‘000 příslušníků Nového USO, kromě jiného také během bojů, které se vzplály během propuknuvší paniky.

Hvězdný oceán

V roce 1333 NGL se podařilo TRAJANU s pomocí nově vyvinutého disonančního kanónu v soustavě Vega zničit jednoho Kybb-Titána.

TRAITOR

Nové USO byla pozváno na Budovatelskou konferenci národů. 4. února 1344 NGL přistál TRAJAN v Terranii a vyložil Monkeye a jeho zástupce Roie Dantona. Během útoku Assassinů chaosu na účastníky konference se úspěšně postavili na odpor a přežili, přičemž byl Roi Danton těžce zraněn. Po svém uzdravení se stal finančním správcem Krystalické burzy a USO tak fakticky získalo pod kontrolu obchod s hyperkrystaly, dokud nebyl LE-nádherný v listopadu 1344 NGL zničen Terminační kolonou.

Ve spolupráci s týmem terranských vědců se Nové USO podílelo na výrobě Kantorova sextantu. Tato kooperace byla ale omezená, což vedlo k tomu, že žádná z obou stran nebyla sama schopna Kantorův sextant postavit. Jak Nové USO, tak pozemští vědci pracovali neustále na zlepšení jednotlivých modulů. Nové USO postavilo koncem října 1344 NGL vylepšené komponenty, které kapacitu sextantu ještě zvýšily.

Nové USO bylo schopno v Quintově centru vyrábět vlastní HS-Howalgonium. V rámci Rizikového plánu Charlie padlo Novému USO do rukou několik trosek Traitanků, jejichž průzkum zpočátku nepřinesl žádné výsledky. Byly v nich objeveny ale také čtyři zcela nedotčené kosmické obleky Mor'Daerů, které byly vybaveny temnopolem. Obleky byly přestavěny pro Pozemšťany a umožnili týmu vedenému Dantonem proniknout ke staveništi VOLAČE.

Po stvoření Dantyrena musely být všechny ohrožené základny Nového USO vyklizeny - tedy všechny základny, o kterých věděl Roi Danton. Také Quintovo centrum muselo být přemístěno na jinou pozici. Měsíc se od poloviny 1345 NGL skrýval v mlhovině Laguna.

Stardust

V roce 1463 NGL pracuje několik Mor'Daerů a Mirkobestií pro Ronalda Tekenera (PR 2513)