Nové Galaktikum

Nové Galaktikum je organizace všech národů Mléčné dráhy, následník původního Galaktika.

Cíle

Nové Galaktikum má bojovat proti TRAITORu a hájit zájmy členských národů.

Známí členové

Účast následujících národů na zakládající konferenci (jména zástupců jsou v uvozovkách):

Dějiny

Příprava tajné konference, která má rozhodnout o založení nové organizace, následuje po iniciativě Cheplinů ve spolupráci s Reginaldem Bullem. Rojovníci dokáží i přes platnost Direktivy Traitor a zvýšení hyperimpedance, již během několika málo měsíců přesvědčit všechny důležité národy o potřebnosti a důležitosti konference.

Nové Galaktikum je založeno 27 června 1346 NGL během konference Galaktiků v červovi Aarus Jima. Jednání uvázne již během prvního dne jednání, protože delegáti se nemohou nejdříve sjednotit na jménu nové organizace. Prvním předsedou je zvolen arkonidan Bostich I.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!