Nové Galaktikum

Nové Galaktikum je organizace všech národů Mléčné dráhy, následník původního Galaktika.

Cíle

Nové Galaktikum má bojovat proti TRAITORu a hájit zájmy členských národů.

Známí členové

Účast následujících národů na zakládající konferenci (jména zástupců jsou v uvozovkách):

Dějiny

Příprava tajné konference, která má rozhodnout o založení nové organizace, následuje po iniciativě Cheplinů ve spolupráci s Reginaldem Bullem. Rojovníci dokáží i přes platnost Direktivy Traitor a zvýšení hyperimpedance, již během několika málo měsíců přesvědčit všechny důležité národy o potřebnosti a důležitosti konference.

Nové Galaktikum je založeno 27 června 1346 NGL během konference Galaktiků v červovi Aarus Jima. Jednání uvázne již během prvního dne jednání, protože delegáti se nemohou nejdříve sjednotit na jménu nové organizace. Prvním předsedou je zvolen arkonidan Bostich I.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál