Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Pojmy > Direktiva TRAITORu
hledat

Direktiva TRAITORu

Direktiva TRAITORu se skládá ze sedmi článků. Je vysílána ve chvíli, kdy Terminační kolona TRAITOR anektuje jako zdroj obydlenou sluneční soustavu. Její smysl spočívá v zajištění zdrojů pro Terminační kolonu.

Sedm článků zní:

1. Veškeré planety, měsíce, základny a kosmické lodi jsou od této chvíle pod velením Terminační kolony TRAITOR.

2. Každá jednotka Kolony, stejně tak každý její příslušník, může vydávat rozkazy obyvatelstvu, vládě a každému jedinci a každé bytosti v systému.

3. S okamžitou platností je zakázáno těžit či používat jakoukoli surovinu a to ani pro akutní vlastní potřebu.

4. S okamžitou platností je zakázáno přesouvat větší množství zdrojů. To platí jak pro materiál, tak pro obyvatelstvo.

5. S okamžitou platností je zakázáno vést jakýkoli ozbrojený střet. Veškeré válečné konflikty budou ukončeny traitanky Kolony.

6. S okamžitou platností je zakázáno poškozovat infrastrukturní zařízení nebo nečinností zavinit, že je takové zařízení poškozeno. Právě tak nebude infrastruktura rozebírána.

7. S okamžitou platností je zakázáno odlétat s kosmickými plavidly nebo je poškozovat, s výjimkou případů, kdy slouží účelu zásobování. Každý let musí být odsouhlasen jednotkami Kolony.

V Mléčné dráze byla směrnice TRAITORu proklamována 1. listopadu 1344 NGL. Jelikož je dodržování direktivy střeženo bojovými plavidly Terminační kolony, znamená rozsáhlé ochromení hospodářství všech postižených světů.