Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Terminální kolona TRAITOR
hledat

Terminální kolona TRAITOR

(přesměrováno z: Terminační kolona TRAITOR)

Terminační kolona TRAITOR je mocenský nástroj Mocností Chaosu. Vrchním velitelem TRAITORu je chaotarch.

Ve skutečnosti se u Terminační kolony nejedná o jednotné, centrálně řízené loďstvo, ale o v několika univerzech operující, decentralizovanou organizaci, složenou z mnoha flotil (přičemž právě mobilita je zřejmě zásadou Kolony). Není známo, do jaké míry zahrnuje TRAITOR různé mocenské prostředky a/nebo pomocné národy Mocností Chaosu, nicméně Kolona jednotkám Chaosu nedodává pouze bojové síly, ale i technologickou pomoc a infrastrukturu. TRAITOR je natolik rozsáhlý a rozptýlený, že ho není možné celý zničit, ať už budou jeho ztráty jakékoliv. Patří k filozofii Terminační kolony, že nikdy nevydá to, čeho se jednou zmocnila


Kultura

Mezi národy kolony existuje legenda, která zní: Pokud bude někdy Terminační kolona poražena kosmokraty, stisk Řádu zardousí všechen život Univerza (PR 2342). Tato věštba velice připomíná legendu Rytířů Hlubiny, podle níž po smrti posledního rytíře vyhasnou všechny hvězdy.

Lingua franca kolony je Traicom.

Mantra Kolony zní: TRAITOR je nepřemožitelný. TRAITOR je více než součet všech jeho jednotlivých částí. TRAITOR je idea, a představy nemohou zemřít. Duch TRAITORu prostupuje každého člena jeho zástupu...

Mezi vojáky TRAITORu existuje ilegální obchod, například s hologramy explodujících nepřátelských lodí. Jelikož TRAITOR stále potřebuje potravu pro děla, Kolonové soudy často vyřknou identický rozsudek – tisíce bytostí bývají odsouzeny ke službě na frontových plavidlech (PR 2444).

V každé kosmické lodi a každé stanici TRAITORu je kamenný náhrobek, pomník neznámého služebníka Chaosu s nápisem: bez Kolony nejsem nic (PR 2473).


Cíle

TRAITOR plní pro Chaos mnohé úkoly. V několika univerzech bojuje proti válečné moci kosmokratů. Kupříkladu jedno loďstvo TRAITORu vedlo po desetiletí válečné tažení v jiném univerzu, aby se zmocnilo kosmonukleotidu TRYCLAU–3, respektive přístupu k němu. Kromě toho zajišťuje Terminační kolona pomocníky pro Mocnosti Chaosu. Pod vládu chaotarchů je kolona schopna přivést celé galaktické clustery, jejich obyvatelé pak poslouží jako dlouhodobé zdroje (PR 2367).

Navíc je TRAITOR schopen prostřednictvím protochaotických buněk urychlit vznik negasféry (v Hangayi). Kromě toho kolona asistuje při stavbě chaotenderu.

Speciálně v Lokální skupině má TRAITOR následující úlohy:

  • urychluje růst negasféry v Hangayi a chrání ji
  • buduje chaotender VULTAPHER, aby později ochraňoval negasféru
  • těží veškeré zdroje (hlavně suroviny a národy) galaxií Mléčná dráha a Andromeda pro TRAITOR a VULTAPHER

Pravděpodobně má později negasféra v Hangayi sloužit jako základna pro válečné tažení TRAITORu proti celému kosmogenu DORIICLE.


Hierarchie

Hierarchie Terminační kolona je rozdělena do sedmi úrovní. Pět stupňů z těchto sedmi existuje jeden nad druhým, dva leží mimo toto uspořádání a má zvláštní postavení. TRAITOR netvoří pouze ryze vojenské jednotky, doplňují ho též pomocné struktury, které jsou během válečných tažení zodpovědné za zásobování a další rozličnou podporu. Tyto jednotky bývají používány zejména z rozkazu Duálních (více)kapitánů.

Poznámka: Charnaz Bakr jménem Ain Dekka (dříve velitel TRAICAH–továrny 1048) hovořil o TRAITORu jako o samostatné bytosti (PR 2315; strana 29). Rovněž je naznačeno, že se TRAITOR skládá z podorganizací jako jsou TRAICAH a TRAICOON (PR 2315; strana 44).

Hlavní rovina

Chaotarch

Z líčení zdrojoklipru Ruumaytron vyplývá, že je Terminační kolona TRAITOR „dneška“ (1346 NGL) řízena chaotarchem jménem Xrayn (PR 2382).

Chaopresoři

Chaopresoři jsou údajně bytosti v hodnosti negativní superinteligenci a vedou jednotlivá samostatná válečná tažení částí Terminační kolony. Mají velení nad blíže neurčeným množstvím Inspektorů postupu. Při kontaktu s nižšími úrovněmi používají Inspektory postupu jako spojky.

Známí Chaopresoři:

Inspektoři postupu

Inspektor postupu jsou jednotlivci, zodpovědní za několik galaxií, anektovaných v průběhu tažení kolony. Inspektoři sídlí na svých Služebnických hradech. Patřičným způsobem zasahují v cílových galaxiích a snaží se tam upevnit postavení první vlny tvrzí Kolony a dalších jednotek. Následně vyhlásí Direktivu TRAITORu. Inspektoři jsou zjevně pouze výše postavení pomocníci.

Známí Inspektoři postupu:

Duální (více) kapitáni

Duální kapitáni a vícekapitáni jsou bytosti, pověřované Inspektory postupu relativně samostatnými úkoly. Realizují strategické záměry a operativně vedou akce Kolony. Duální bytosti jsou dílem Anatomů Kolony, přičemž si vyvíjejí psionické schopnosti, což z nich dělá cenné služebníky.

Známí kapitáni:

Obyčejné národy TRAITORu

Na nejsnižsí úrovni organizace stojí prosté národy Kolony, sloužící na kosmických plavidlech a základnách TRAITORu. Do této skupiny náleží mimo jiné Mor'Daerové, Gančkareni, Koda Arielové a mnoho dalších. Tyto národy jsou organizovány dle vlastního žebříčku hodností:

Poznámka: Přitom se jedná o vojenské služební hodnosti, používané zejména u Mor'Daerů a Koda Arielů.

Zvláštní rovina

V hierarchii Terminační kolony TRAITOR existují dvě speciální úrovně moci. Ty mají zvláštní postavení a není prozatím jasné, kdo jim vlastně bezprostředně velí.

Temní vyšetřovatelé

Temní vyšetřovatelé slouží v TRAITORu jako vyzvědači. Inspektoři postupu je navíc nasazují jako průzkumníky, pátrající po potenciálních cílech útoku. Vyšetřovatelé byli do služeb Chaosu nalákáni pod vidinou ukončení jejich utrpení. Chaotarch Xrayn nakonec nařídil začlenění těchto bytostí do Terminační kolony TRAITOR. Když někteří Temní vyšetřovatelé zjistili, že refaktivní skok, který je měl osvobodit z útrap, je jen podvod, vypukla v jejich řadách rebelie.

Terminační heroldi

Terminační heroldi jsou přidruženi Chaopresorům a Inspektorům postupu. Není jasné, zda jsou jen posly, dopravující informace od nadřazených instancí, nebo mají vlastní pravomoc.

Terminační heroldové přišli podle pověstí z Protochaotického univerza. Podle Nuskoginova výroku pochází z Heroldů, kteří svedli na scestí Sedm Mocných v univerzu Eud'y–Asor–Jaroso. Jako dopravní prostředek používají stejné kosmické lodi jako Temní vyšetřovatelé: Zdrojoklipry.


Národy

Kolonoví anatomové

Kolonoví anatomové zaujímají zvláštní postavení. Jsou to nejen lékaři, ale jsou ´také zodpovědní za výrobu duálních bytostí a mají další důležité úkoly. Mimo jiné se starají o kondicionování méně poslušných národů, k čemuž jim slouží spár laborátů. Vylepšují též genetický kód jednotlivých národů Kolony.

Kolonoví motivátoři

Kolonoví motivátoři se skrze podprahový, paranormální vliv starají o to, že všechny národy Terminační kolony nezištně pracují pro velký cíl TRAITORu. Jejich přesná role ve struktuře této organizace je ještě nejasná. Jsou nasazováni u národů, jejich loajalita není zcela jistá. Pohybují se ale i v okolí významných velitelů Kolony.

Effremi

Effremi se pohybují spíše v zadních řadách TRAITORu. Díky inteligenci a paměti jsou to vynikající statistici, logistikové a správci.

Prophozeuti

Prophozeuti operují v předpolí Kolony. Jsou to vyzvědači TRAITORu, po odchodu ostatních služebníků Chaosu se potom starají o konečné vytěžení všech zbývajících zdrojů. Jako poplatek zásobují Terminační kolonu různými surovinami, na oplátku potom smějí využívat některé technologické postupy TRAITORu, především (zapečetěné) pohonné soustavy.

Genproxoví analytici

Genproxoví analytici jsou genetičtí specialisté TRAITORu. Operují pouze v blízkosti negasféry.

Charnaz Bakrové

Kolonoví prospektoři neboli Charnaz Bakrové zodpovídají za vyhledání a těžbu surovin. Charnaz Bakrové věří, že jejich představení kdysi s Terminační kolonou uzavřeli jen jedinou smlouvu. Proto velice často dezertují a musí být kontrolováni Kolonovými motivátory.

Koda Arielové

Koda Arielové jsou jako tvaroví měniči předurčeni k tajným operacím v předpolí Kolony. Již na počátku tažení TRAITORu jsou rozmístěni na významné světy cílových galaxií, zpravidla je tam přitom dopravují Temní vyšetřovatelé.

Koda Aratiové

Koda Aratiové jsou dalšími tvarovými měniči Kolony. Jsou výkonnější než Arielové, jsou však nasazováni jen výjimečně.

Mikrobestie

Mikrobestie obvykle operují coby asassinové nebo vojáci.

Oahm'Carové

Jsou to Kolonoví geometři – mají za úkol rozparcelovat cílové planety Terminační kolony. Díky tomu, že jsou nasazováni jen zřídka, považují je jiné národy TRAITORu za příživníky.

Mor'Daerové

Mor'Daerové (zkrácená podoba pro jejich původní jméno Morgotha Aldaer) jsou nasazováni na Tvrzích Kolony, kde zodpovídají za bezpečnost.

Awourové

Awourové jsou hlavní lovci Terminační kolony. Hledají zběhy a dezertéry, a mají přitom podivuhodné úspěchy. Jak se zdá, jsou v nějakém vztahu s Temnými vyšetřovateli.

Gančkareni

Gančkareni jsou ornitoidním národem Kolony. Jsou nasazováni jako technici a vědci.

Limpesové

Mal-Trazzové

Czé

Bytosti Czé bývají spojovány s Kih za vzniku Zdvojence, který funguje jako osobní sluha významných hostů Kolony.

Kih

Bytosti Kih bývají spojovány s Czé za vzniku Zdvojence, který funguje jako osobní sluha významných hostů Kolony.

Taxxmahové

Taxxmahové jsou časoví vyšetřovatelé Terminační kolony.


Jednotky Terminační kolony

Základní

Traitanky

Štíhlé, diskovité traitanky jsou standardními bojovými plavidly Terminační kolony. Před vývojem VRITRA děl byly daleko silnější než kterákoli jednotka národů v Mléčné dráze. Jednotlivý traitank není soupeřem pro kobaltově modrý válcovitý křižník kosmokratů.

Kolonové trajekty

Trajekty vozí rozmontované Tvrze Kolony na jejich určené stanoviště nebo transportují ze 484 traitanků se skládající Eskadru Chaosu.

Temnokapsle

Temnokapsle pro své atentáty používají Mikrobestie. Všeobecně pak slouží jako pomocné čluny větším jednotkám Terminační kolony.

Koffter

Kofftery jsou malé, standardizované kluzáky pro transport osob a lehkých nákladů.

Vesmírné stanice

Služebnické hrady

Služebnický hrad je obrovská vesmírná stanice, sloužící jako lokální kontrolní centrum Terminační kolony. Zároveň je to sídlo Inspektora postupu.

Tvrze kolony

Tvrz Kolony slouží TRAITORu jako menší flotilní základna v nepřátelské oblasti. Na každé Tvrze je dislokována přinejmenším jedna Eskadra Chaosu. Jestliže je propojeno několik Tvrzí, vznikne útvar, který je schopen urychlit vznik negasféry.

Časoprostorové routery

Časoprostorový router naviguje speciální technikou nevybavené kosmické lodi v oblasti negasféry. Není jisté, zda jde o jednotku TRAITORu, nebo o cizí stanici, pro Kolonu pouze pracující.

Zásobovací

Kolonové doky

Kolonové doky slouží jako loděnice pro většinu plavidel Kolony. Kromě oprav je zde zejména instalována vyspělá, dle principu black–boxu zapouzdřená technika TRAITORu, k níž nemají níže postavené národy přístup.

Továrny TRAICAH

Továrna TRAICAH je gigantická kosmická loď, určená k vytěžení celých planet. Tyto továrny zodpovídají za surovinové zásoby celé Kolony. Jako posádky slouží Charnaz Bakrové.

Továrny TRAIGOT

Továrna TRAIGOT je kompetentní pro průmyslovou produkci všech zařízení a technologických výdobytků Terminační kolony TRAITOR.

TRAI–zásobovači

TRAI–zásobovač je slabě ozbrojená nákladní loď, zajišťující dodávky surovin a výrobků pro jednotlivé kosmické stanice a plavidla.

Skapalmbárky

Skapalmbárka je mobilní nemocnice, z níž Kolonoví anatomové zajišťují zdravotnickou pomoc pro všechny národy TRAITORu. Zároveň slouží jako výzkumné středisko, kde se tvoří Duální bytosti a provádějí genetické manipulace a výzkumy.

Ostatní

INTERDIM–multidarty

Kolonovými geometry používané lodě mají jméno INTERDIM–multidarty.

Cyklónoví průzkumníci

Oahm'Carové užívají cyklónové průzkumníky jako navigátory entropického cyklónu.

Genproxové explorery

Genproxové explorery jsou nasazovány na planetách, zasažených vibrapsí, kde Genproxoví analytici pátrají po emanacích (PR 2429).

Temné obelisky

Temný obelisk je určen k označení planet, určených pro parcelování a následné zabudování do chaotenderu.

VOLAČ

VOLAČ je navigační maják pro jednorázové užití. Navádí Služebnický hrad při meziuniverzálním skoku do oblasti ještě nekontrolované Terminační kolonou.

STROJE Kolony

STROJ Kolony je nasazován na řešení extrémních technických problémů. Je skvěle vybaven a těžce ozbrojen. Zevnějškem se podobá STROJI DVANÁCT Elementu techniky.

Laboratoře Chaosu

Laboratoř Chaosu za normálních okolností doprovází Inspektora postupu do cílové oblasti TRAITORu. Její popis a účel je nejistý a to zejména proto, že se prozatím z neznámých důvodů nedostavila do Mléčné dráhy (PR 2316).

Entropický cyklón

Není známo, zda Entropický cyklón patří k TRAITORu, nebo zda je mu jen dočasně podřizován. Slouží k masivní likvidaci života a zvyšování entropie, což urychluje růst protochaotických buněk.

Trubicový tender

Trubicový tender je tahač, doposud pozorovaný pouze v oblasti působení entropického cyklónu.

Negaměsto

Negaměsto (a podobné objekty neznámé povahy) slouží k tomu, aby umožnilo chaotarchům vstup do negasféry, a to bez obvyklého transformsyndromu. Kromě toho podporuje vznik nové negasféry. Nepoužívá sice v TRAITORu obvyklé technologie, pokud je to však zapotřebí, je TRAITOR schopen vyrobit náhradu poškozených částí (PR 2462).

Státní lodě

Státní lodě Tarnii KOLTOROC se zúčastní přesunů flotil TRAITORu, slouží ovšem pravděpodobně výhradně jako rezervace pro KOLTOROCOVY svěřence.


Struktura flotily

Eskadra Chaosu

Eskadra Chaosu je bojová jednotka Kolony, skládající se ze 484 traitanků. Při cestě mezi vesmíry je eskadra převážena na Kolonových trajektech. Za normálních okolností je každé Tvrzi kolony přiřazena právě jedna eskadra. Eskadra je využívána i k tomu, aby cíleně rozšiřovala protochaotické buňky (PR 2447 – zde ovšem není jasné, zda tento účel neplní všechny jednotky TRAITORu).

Sequin-Doar

Jako Sequin-Doar je označován svaz 66 TRAIGOT a 22 TRAICAH továren. S podporou STROJŮ Kolony je tento svaz schopen provést rozparcelování planety.

Operační flotila

Kompletní operační flotila se skládá se celkem 2112 TRAIGOT a TRAICAH továren.

Presorgardy

Nezávislá elitní jednota, které se skládá z několika stovek či tisíc traitanků, se nazývají Presorgarda. Známa je prozatím jen jedna – Chada Saryeh – která v roce 20 059 813 před Kristem operovala v Phariske–Erigonu.


Speciální jednotky / skupiny

Základní

TRAITOR není pouze armáda, disponuje také řadou speciálních jednotek, které jsou nasazovány všude tam, kde je toho pro Kolonu zapotřebí. Spekuluje se, že takovýmto skupinám smí velet pouze osoba s hodností Duálního kapitána nebo vyšší.

Asassinové chaosu

Mikrobestie operují coby asassinové Chaosu. Aby velitelé Kolony zajistili, že nebudou vyplýtvány zdroje cílových galaxií, jsou na počátku invaze nasazovány Mikrobestie. Provedou chirurgicky přesné údery na významné světy dobývaných galaxií, kde zavraždí vůdčí osobnosti

Falanga Chaosu

Jako Falanga Chaosu je označena skupina příslušníků Terminační kolony TRAITOR, působící na Služebnických hradech. Tyto bytosti mají vysokou odolnost vůči změnám strangeness, takže zajišťují akceschopnost hradů při přechodech mezi univerzy.

Ostatní entity

Pro různé úkoly pracují pro Kolonu i další entity. Mají přitom rozličné úkoly.

Válečná tažení

Obvyklé válečné tažení začíná tak, že se do cílové oblasti přesunou Temní vyšetřovatelé a získají o ní všechny relevantní údaje. Informace jsou poté podstoupeny chaopresorovi, Inspektorům postupu a Duálním kapitánům a vícekapitánům. Prvními vojenskými jednotkami v napadené galaxii jsou Prophozeuti, kteří mají funkci zvědů.

Následně se objeví Kolonové trajekty a přivezou Tvrze Kolony a traitanky. Tvrze jsou sestavovány pod ochranou maskovacích polí. Je-li toho zapotřebí, Koda Arielové infiltrují nejdůležitější světy cílové oblasti. Když je TRAITOR připraven zahájit válku, jsou vysláni Asasínové chaosu, aby zavraždili všechny významné osobnosti nepřítele.

Tím TRAITOR zahájí otevřenou konfrontaci a traitanky začnou s dobýváním nejdůležitějších slunečních soustav. Když je zajištěno celé zamýšlené teritorium, je vyhlášena Direktiva TRAITORu, která má obyvatelstvo přinutit ke spolupráci a zajistit všechny zdroje. Odpor je potírán traitanky, Mor'Daery, Asasíny chaosu a Koda Ariely. Eventuálně jsou použiti Kolonoví Motivátoři – jejich úkolem je přetáhnout zbylé vládce světů na stranu TRAITORu.

Nakonec je celá cílová galaxie vytěžena za pomoci lokální infrastruktury a továren TRAICAH. Zajímavé národy jsou pravděpodobně nuceny k integraci do TRAITORu, eventuálně jsou do něho zapojeny ve formě klonů. Po ukončení systematické těžby TRAITOR odchází. Zůstanou pouze Prophozeuti, aby na zdevastovaném území našli případné přehlédnuté zdroje a kořist.

Pomocné síly chaotenderů

Pokud má být v cílové galaxii vybudován chaotender, jsou nasazeny další, specializované síly. Budoucímu chaotenderu náležející oblasti jsou označeny (možná ještě před dobytím traitanky) temnými obelisky. Když je okolí zajištěno, objeví se Oahm'Carové a jako Kolonoví geometři vyměří všechny potřebné údaje pro parcelování. Geometři jsou kompetentní nejen pro měření v normálním prostoru, ale i v hyperprostoru.

Nakonec jsou označené planety zničeny STROJI Kolony: Parcely jsou izolovány, zbytek planety je změněn v energii, která je okamžitě použita pro uložení parcel.

Na a staveniště chaotenderu jsou kladeny přísné požadavky: Musí být pokud možno prosto gravitačních poruch a hyperspektrum musí v určitých oblastech UHF škály vykazovat vysokou stabilitu. Výhodou je odlehlost od obydlených oblastí. Vhodné místo vybírají Kolonoví geometři.

Pomocné síly negasfér

Protonegasféra má za normálních podmínek jen velice krátkou životnost, protože ji brzy zlikviduje kosmický posel. Aby byla protonegasféra ochráněna, objeví se v cílové oblasti TRAITOR. Na vhodném místě je z několika tisíc Tvrzí sestaven GLOIN TRAITOR, Osten Chaosu. To vede k tomu, že se vytvoří hraniční valy.

Vývoj protonegasféry mohou akcelerovat i další z Tvrzí sestavené konstrukty a STROJE Kolony. Ke stejnému účelu slouží entropický cyklón. Není známo, zda je mocenským nástrojem TRAITORu, v každém případě ho ze svých cyklónových průzkumníků navigují Oahm'Carové, jinak by se rychle odchýlil z kurzu.

Když vývoj protonegasféry pokročí dost daleko, začne díky vibrapsí vznikat nový život. Genproxoví analytici pátrají po tom druhu bytostí, které mají už od narození velkou afinitu k Mocnostem Chaosu: po emanacích. Ty se snaží získat pro TRAITOR (nebo pro Chaos všeobecně).


Technika

Terminační kolona disponuje standardizovanou supratronickou technikou, jejíž principy jsou téměř neznámé. Používá energie v UHF a SHF částech hyperspektra, které jen málo poznamenal hyperšok. Ovšem i jednotky Terminační kolony musely být adaptovány na podmínky zvýšené hyperimpedance (glosář PR 2306, PR 2330).

Pokročilá technika Terminační kolony je zapouzdřena do takzvaných black–boxů. Agregátové bloky tak nemohou opravit sami posádky plavidel. Pakliže se někdo pokusí black–box otevřít násilím, agregát se sám zničí. Při velmi těžkých škodách se v řetězové reakci zlikviduje veškerá vyspělá technika (PR 2300, PR 2331, PR 2342).

Hlavním stavebním materiál Terminační kolony je zřejmě vrstvený ricodin. Tento materiál pochází pravděpodobně z protochaotickému vesmíru a je používán pro stavbu vesmírných plavidel a stanice.

Ofenzívní zbraňové systémy

Hlavní útočnou zbraní TRAITORu je vrhač potenciálu. Zbraň je schopna vytvořit kupovité pole o průměru až 25 kilometrů, v němž vládne gravitační pole o síle neutronové hvězdy, takže během zlomku sekundy působí na cíl asi 120 miliard gravů. Jako sekundární výzbroj se používají víceúčelová kombinovaná děla. V nadsvětelném režimu pracují paralyzátor, dezintegrátor, termozářič a jaderný rozněcovač. Ten má dostřel 300 000 kilometrů. V podsvětelném módu se dosah zvyšuje až na 15 milionů kilometrů. V intervalovém režimu lze volit mezi plynulou palbou, pulzy nebo rázy. Nadsvětelnou rychlostí pracuje také paratronový trhač. Maximální průměr trhliny je 2000 kilometrů (komentář PR 2339).

Defenzívní zbraňové systémy


Dějiny


Zdroje

PR 2300, PR 2301, PR 2304, PR 2305, PR 2316, PR 2322, PR 2324, PR 2325, PR 2326, PR 2327, PR 2335, PR 2336, PR 2337, PR 2342, PR 2351, PR 2353, PR 2360, PR 2367, PR 2374, PR 2375, PR 2382, PR 2388, PR 2389, PR 2396, PR 2398, PR 2399, PR 2400, PR 2411, PR 2424, PR 2426, PR 2427, PR 2468