Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2335
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2335
Název:Tajemství Enthonů
(Das Geheimnis der Enthonen)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:19. května 2006
Vydáno v češtině:2017
Čas děje: 1337 NGL až 4. ledna 1345 NGL
Kantiran poruší tabu – a musí se postavit Revizorovi
Hlavní postavy románu:

Kantiran da Vivo-Rhodan – Hvězdný míšenec v sobě objeví velitelské kvality.

Borgin Sondyselene – Patron upozorňuje na hlavní zákony Mírojezdců.

Alaska Saedelaere – Nositel masky pochybuje o svém přesvědčení a slibech.

Ejdu Melia – Mírojezdkyně nasazuje svůj život.

Revizor – Z pověření Patrona bdí nad Mírojezdci.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se roku 1344 nového galaktického letopočtů – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu – odehrají závažné změny, které si doposud nikdo nedokázal ani představit. Do Galaxie vpadla Terminační kolona TRAITOR, gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu. V bezprostřední blízkosti pozemského domova – v nedaleké Hangayi – má vzniknout negasféra, životu nepřátelská sféra. Mléčná dráha má této oblasti posloužit jako zásobárna.

Jádro, duševní kolektiv, zapřísahá Perryho Rhodana, aby a každou cenu ochránil Zemi a Sluneční soustavu před silami Chaosu. Nakonec se skutečně podaří odrazit údery vojsk Terminační kolony.

Další pomoc přivážejí dva staří známí – Alaska Saedelaere a Kantiran Rhodan. Oba náleží k organizaci Mírojezdců, která se zavázala k ochraně míru v oblasti Průseku Univerzem. Proč nechtějí Mírojezdci bezprostředně zasahovat proti Mocnostem Chaosu, to je TAJEMSTVÍ ENTHONŮ...


Je 3. ledna 1345 NGL, v HOPE je podávána snídaně. Poté pokračuje Kantiran se svým vyprávěním:

Valná hromada se uskuteční podle plánu – podle plánu Enthonů. Dostaví se čtyři tisíce Mírojezdců, vedou se nekonečné diskuze, především o negasféře, ale všichni jen chodí kolem horké kaše a nikdo nevysloví, co je třeba udělat. Totiž odvolat – nebo alespoň uvolnit – hlavní pravidlo Mírojezdců, pravidlo, podle něhož spolek nezasahuje tam, kde jsou aktivní Vysoké mocnosti. Je to nakonec Kantiran, komu dojde trpělivost a naplno řekne, co si ostatní pouze myslí. Jeho návrh je roztrpčeně odmítnut patronem, Enthonem Borginem Sondyselenem, tedy vrchní instancí Mírojezdců, proti jejímuž vetu není odvolání. Patron trvá na zachování současného statutu organizace a nestrpí žádné porušování hlavního zákona. Shromáždění je tak v jediném momentu odsouzeno ke krachu. Sklíčený Kantiran se sejde s přáteli v Hakkanově kolně a nakonec skončí u Ejdy Melie. Protože potřebuje rozptýlení, vydá se později s několika Mírojezdci na další misi. Ta ho zavede do blízkosti galaxie Ganuya, kde se angažuje Alaska Saedelaere.

Kantiran se po ukončení mise rozhodne letět na nádraží Inggaran, kde se objeví téměř ve stejný čas jako Chyndor. Blízko nádraží, ve starém hradě, si oba poněkud nespokojení Mírojezdci promluví. Zde mohou nerušeně spřádat své plány, takže již 6. února 1340 NGL vznikne „akční spolek negasféra“, tajná skupina uvnitř tajné organizace. Do konce roku 1343 NGL se k ASN přidá přibližně 300 Mírojezdců, další stovka se spolkem sympatizuje, mimo jiné i Alaska, který se však cítí vázán krédem Mírojezdců a nechce se ke skupině připojit. Kantiran je naproti tomu hlavou ASN. V prosinci 1343 NGL se na Roselle Rosado opět setká s Ejdou Melií, jenže zprvu tvarovou měničku a intuitivní mluvčí vůbec nepozná, ačkoli stojí bezprostředně před ním, neboť se ke Kantiranovu překvapení proměnila v Arkonidanku Učinila tak kvůli němu, ale Kant ji přesto odmítne. Rozhodne se podstoupit riziko a transmiterem se odebere na Rosellu Enthon. Nejdříve je zklamaný, protože neobjeví nic zajímavého.

Potká pár převážně starých Variů a mizivý počet Enthonů, očividně velmi letitých. Když už je připraven prohlásit svůj riskantní podnik za fiasko, narazí na zmateného Varia; ten si říká Tulipán a mluví jakousi svéráznou hatmatilkou. Kantiran, po celý čas ukrytý za deflektorovým polem, se starci ukáže, ale na chování Varia to nic nezmění. Když už chce Kantiran odejít, stařec s nenávistí vysloví jméno „Kazzenkatt“. V Kantiranovi to bije na poplach – Kazzenkatt byl Element vedení Dekalogu elementů Mladý poloarkonidan, který se stále považuje za hvězdného bastarda, konečně vidí nějaký pokrok. Starcovo blábolení však nemůže rozluštit bez pomoci. Proto jde za Ejdou, která i po odmítnutí pokračovala v proměně a nyní má mimo podoby Arkonidanky i adekvátní mentalitu, a požádá ji o pomoc. Spolu jdou na Rosellu Enthon a dozví se víc o minulostí Enthonů a Variů.

Před přibližně 2500 lety bojovalo velké společenství národů, k němuž náleželi i Enthoni a jejich pomocníci Variové, po boku superinteligence SVĚTLO Z AHNU proti negasféře Pána elementů. Závěrečná bitva se stala katastrofou, superinteligence a její vojsko utrpěly ohromné ztráty. Střetnutí přečkalo jenom 8900 OREONských kapslí s 329 Enthony a pár stovkami Variů. SVĚTLO Z AHNU bylo smrtelně zraněno a později zemřelo, přičemž se mrtvola manifestovala ve slunci Rosella Rosado. Právě toto vedlo k zákazu vměšování do záležitostí Vysokých mocností. Enthoni jsou stále ještě příliš šokováni z tehdejších událostí. Spolu s Matkou zakladatelkou, která byla spojencem superinteligence a jejímž útočištěm byl systém Rosella Rosado, založili tajný spolek Mírojezdců.

Tyto dějiny pak přednese Kantiran 13. ledna 1344 NGL před všemi členy AGN. Na schůzi kromě toho Chyndor ohlásí, že má přijít jakýsi zvláštní host – jedná se o Jádro. To vyzvě jezdce k boji proti TRAITORu. Nikoli však v otevřeném souboji, ale jako zásobovače a informátory po celé délce průseku univerzem.

O měsíc později vstoupí Kant opět na zapovězený měsíc. Jak mu pomatený Varia naznačil pátrá po informacích v jakési tajemné mlze obklopující město. Neuší však, že je mu v patách Revizor.

S pomocí Lamuuni ptáka (kde ho vzal není řečeno) se nakonec dostane dovnitř mlhy. Zde objeví sochu Enthoniánky (jedná se o Samburi Yuru). U sochy na něj však čeká Patron. Ten okamžitě vykáže Kantirana ze zapovězeného měsíce a osobně jej vyprovádí k transmiteru. Kant však má mnoho otázek a – překvapivě – se mu dostane odpovědí. Patron mu vypoví o tragiské historii Enthoniáné, kteří jsou od doby strašlivé porážky neplodní. Jedinou výjimkou byla práve Samburi Yura, dcera patrona. Avšak jen chvíli po jejím narození se nad Rosellou Enthon objevil kobaltový válec a pověřenec

kosmokratů Cairol. Ten sdělí Enthoniánům že jijich nové aktiviti coby mírojezdců na sebe upoutaly pozornost Kosmokratů, ti jsou však ochotni si jich nevšímat, ale pouza za určitý tribut – a tím je práve jediná dítě narozené od smrti SVĚTLA PRAOTCE. Samburi Yura od té doby slouží jako pověřenkyně Kosmokratů. Z Enthoniánů však od té doby vypechala veškerá chuť k životu.

Ještě předtím, než patron dovede Kanta k transimeru ukazuje se Revizor, jež celou dobu vystupoval mezi mírojezdci jako Polm Ombar. Ten namíří na Kantirana svojí zbraň a Kant si již myslí že je jeho krátká kariéra mírojezdce u konce. Není to však tak. Při cestě k transmiteru se ukáže, že Ombar s ASN celkem sympatizuje.

15. řájna 1344 NGL se ASN obět shromáždí ve své základně – starém hradu, který nazývají Hnízdo a očekávají Jádro. Lamuuni však vydáví jakési pouzdro obsahující telepatickou zprávu od Jádra. Jádro žádá o poselství Mírojezdců do systému Sol a sondování situace v Mléčná dráze, mírojezdci však nemají nijak zasahovat.

A opět, tentokrát s tichým souhlasem Revizora je porušeno jedno z pravidel mírojezdců a Kantiran s Alaskou se vydávají na palubě BADATELE do Mléčné dráhy.

Tím končí Kantiranovo vyprávění. Právě v čas, něboť jen chvíli poté jsou za krystalickým štítem objeveny dvě nově objevivší se eskadry chaosu, Jádro však mlčí.