Měsíční řetězec

Astronomická data:
Planeta:Sumnat
Sluneční soustava:Rosella Rosado
Galaxie:Altasinth
Společná data:
Doba oběhu:10 dní a 21,6 hodin (asi 9 terranských dní)
Vzdálenost k planetě:2,015 mil km
Vzdálenost měsíců od sebe:1.54 mil km
bráno z povrchu planety:15' (pro měsíc v úplňku)
Gravitace:0.27 g
Doba oběhu:16 dní

Měsíční řetěz Mírojezdců je sídlo této organizace v galagii Altasinth v systému Rosella Rosado.

Jedná se o je osm měsíců obíhající planetu Sumnat po stejné dráze. Měsíce jsou kolem planety v pravidelných vzdálenostech, mají rovnoběžné osy a jsou propojeny situačními transmitery.

Celý systém je hlídán existencí nazývanou Jmenovaná Legie

Fumato – obytný měsíc

Měsíc (ovšem o velikosti obvyklé planety) má tři kontinenty a polární čepičku. Jediné město zde se jmenuje Ellegato a nachází se v mírném podnebním pásu. Zdejší loděnice je zhruba sedm kilometrů široká. Celé město je vystavěno z kamene a dřeva, přičemž neexistuje žádný jednotný sloh, spíše se jedná o uskupení mnoho individuálních slohů.

O umístění sídla ve městě zřejmě nikdo nerozhoduje a jednotliví mírojezdci žijí kde chtějí.

Dále zde jsou zařízení pro trávení volného času, nemocnice, výzkumný ústav, roboticky obsluhované restaurace a velká, 7 kilometrů v průměru široká loděnice.

Palác Elega, válcovitá stavba s transparentními stenami slouží jako shromaždíště k veřejné diskuzi, uvnitř se nachází velký kulatý stůl pro diskutující. K obdobnému účelu slouží „černá tabule“ kde se podává hlášení o vykonaných, či potřebných misích. Třetí důležité shromaždiště je „Hakkanská kolna“.

Po celém měste se vyskytují aneroidi jež dal kdysi ID k dispozici Mírojezdcům a plní zde rozličné úkoly.

Ospera – Svatý měsíc

Ospera je oznavočván za svatý měsíc, jeho povrch je velmi členitý a bohatý na rozeklané výstupky a sloupy. Jeden lokální tvar velmi silně připomíná pozemského supa (PR 2426)

Na malém pahorku v jendom z mnoha údolí na Ospeře se nachází Skleněný chrám – 30 metrů vysoká kupole s 60 metrů širokou základnou. Její vnitřek je tozdělen třemi řadami taktéž skleněných sloupů do tří stejně velkých hal. Uvnitř sloupů se nachází jakási tekutina jež neustále pozvolna krystalizuje a pak se opět rozpouští. V jedné hale se nachází černé podium s velkým počtem senzorů a meřících přístrojů. Práve zde probíhá iniciace respektive vysvěcení nového Mírojezdce. Při té příležitosti se celý chrám zbarví do ruda a Jméno Legie se materializuje, obklopí a vysvětí nového člena.

Na Ospeře se nachází hluboku pod zemí zakopán vrak YRKADIE. Právě zde sídlí Jmenovaná Legie.

V říjnu 1245 NGL objeví Kantiran a Cosmuel Kain v horách poblíž chrámu na pozůstatek to mírojezdci Injata N’tuvage a stopy vedoucí k Matce zakladatelce. Ta však chce zřejmě zůstat v izolaci a tak Kantiranovi vymaže paměť (PR 2426).

Norenor – měsíc Orákula

Pzn. V sešitu 2333 je chybně uvedeno jméno tohoto měsíce jako Norena

Na norenoru je omístěna biopozitronika Mírojezdců – Orákulum, od kterého dostávají Mírojezdci příkazy. Také se zde nachází malé loděnice na údržbu OREON kapslí a vetší loděnice pro OREON transportéry. Zde byla také provedena adaptace na zvýšenou hyperimpedanci.

Rosella Enthon – obytný-zakázaný měsíc

Rosella Enthon má 7000 kolometrů v průměru, je pokládán za uzavřený měsíc na který smí jen Enthoniáné a Variové. Měsíc byl upraven pro velké množství Enthoniánů pro které zde byl vybudován obrovský palác, většina Enthoiánů však postupně vymřela a nyní je naživu již jen asi 20 příslušníků tohoto národa. Velký palác je tedy téměř prázdný, veškeré domy, či dopravní systémy jsou otevřeny a nezabezpečeny, není proč.

Rosella Enthon je s ostatními měsíci propojen pomocí situačního transmiteru. Ten se nachází v bílém městě, jemuž dominuje právě elegantní zářivě bílý palác plný věží. Celé město působí dojmem dokonalé, i když nyní jíž sterilní, harmonie. Jediné co město a palác trochu oživuje jsou četné louky a parky, jež se v něm nacházejí, ale jež je i obklopují. Vně města, v rozlehlém parku o něž pečují roboti asi kilometr od města je ukryt ve věčném mlžném oparu památník Samburi Yury. Jedná se o asi pět metrů vysoký náhrobek se sochou Samburi.

Dějiny

Rosella Rosado je systém, který byl kdysi útočiště superinteligence SVĚTLO PRAOTCE, jehož pomocné národy se později staly zakladateli Mírojezdců. V ničivém souboji s dekalogem elementů ve 25. století terranského letopočtu však superinteligence utrpěla krutou porážku a byla zahubena. Její tělo bylo pohřbeno do slunce systému Rosella Rosado. Poslední Ethoniáné se rovněž stáhli do tohoto systému a vytvořili si z něj úkryt ze kterého se později vyvinula organizace Mírojezdců. Na měsíc Rosella Enthon se přistanou (přesnějsí slovo je zřítí se) Cynové v lodi YRKADA, jež se neznámým způsobem transformují na Jmenovanou Legii a po ztrátě paměti přijme úlohu ochránce celého systému před vetřelci.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!