Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Sluneční soustavy > Rosella Rosado
hledat
Astronomická data:
Galaxie:Althasinth
Počet hvězd v soustavě:1
Typ slunce:Modrý obr, A 01
Počet planet v soustavě:1
Známé planety v soustavě:Sumnat
Zvláštní objekty v soustavě:Měsíční rětězec
Obyvatelé soustavy:
Enthoniáni, Variové, další národy Mírojezdců

Rosella Rosado je systém modrého obra v centru galaxie Altasinth, vzdálené přesně 598 světelných let od galaktického středu. Okolo jediné planety Sumnat obíhá po stejné dráze osm měsíců označovaných jako Měsíční Řetězec.

Každý inteligentní tvor jež se pokusí vstoupit do systému Roselly Rosado je prozkoumán Jmenovanou Legií – bytostí jež zde sídlí s jedná v zájmu Mírojezdců. Legie do systému vpustí jen bytosti s pozitivním smýšlením. Náhodní návštěvnicí nejsou do systému vpuštěni, negativně smýšlející bytosti jsou zničeny.

V součastnosti je tento systém sídlem Mírojezdců

Dějiny

Kolem roku 2400 terranského sterého letopočtu zde po velké porážce umřela superinteligence SVĚTLO PRAOTCE, její psionické tělo je od té doby v Modrém obru, podobně jako tělo ARCHETIM v Sol. SVĚTLO PRAOTCE do systému přivedl i pozůstatky Enthoniánů a Variů jež později založili organizaci Mírojezdců. K tomu dopomohla i spřátelená a mocná zde sídlící bytost (kvůli které SVĚTLO PRAOTCE vybralo právě tento systém) jež je nyní známa jen jako Matka zakladatelka.