Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Mírojezdci
hledat

Mírojezdci (též Mírostrůjci v překladiu české série, pozor! neplést s Linguidskými mírostrůjci) jsou tajný spolek založený Matkou zakladatelkou – zřejmě příslušníci vymírající rasy Enthoniánů. Organizace působí v oblasti průseku univerzem.

Organizace

Jezdci chápou sami sebe jako tajný spolek. Jelikož jsou velcí individualisté, není v organizaci žádná pevná vojenská hierarchie, nebo přesně definované pravidla chování. Jezdci se řídí jen svojí morálkou a svým svědomím. Přesto však jakási volná hierarchie existuje v rámci jednotlivých skupin. Především se jedná o Enthoniány, kteří jsou chápaní jako vůdci mírojezdců. Velká setkání a hlasování pak probíhají v paláci Ellega.

Na valná shromáždění mají přístup všichni Mírojezdci. Tyto shromáždění mívají oficiální charakter. Od 1345 NGL pak musí být veškerá důležitá rozhodnutí schváleny dvou třetinovou většinou. Účast na valní hromadě však není pro žádného člena povinností.

Své úkoly si jezdci buď sami vybírají, nebo jim je zadá biopozitronika Orákulum. Provedení mise pak závisí na samotném mírojezdci, jen palubní počítač (a Revizor) dohlíží na jejich skutky a na to, zda se neodchýlily od ideálů Mírojezdců.

Cíle

Organizace Mírojezdců neslouží ani Řádu, ani Chaosu. Jednají nezávisle a v zájmu „života samotného“. Mírojezdci odmítají zasahovat do záležitostí vyšších mocností. Z kterékoliv oblasti která se stane zájmovou oblastí vyšších mocností se okamžitě stahují a nanejvýš ji pozorují.

Toto je změněno usnesením valného shromáždění z 3. na 4. května 1345 NGL. Na shromáždění je také stanoven nový cíl Mírojezdců - zabránění vzniku negasféry. Primárním cílem je však stále zajišťování míru.

Každý mírojezdec se po iniciaci řídí především svojí vlastní morálkou, jelikož to jsou velcí individualisté. Sami sebe chápou jako pomocníky a ochránce života ve všech jeho formách, nebojují přímo proti Řádu či Chaosu, ale jen za zachování života.

Patronát

Patronát Mírojezdců složený z Patrona Sondyselene a jedenácti Ručitelů je až do května 1345 NGL složen výhradně z Ethoniánů. Patronát disponuje právem Veta, má poslední slovo ve všech záležitostech Mírojezdců a má vrchní velení nad všemi loďmi Mírojezdců.

Enthoniáné jsou tedy od založení Mírojezdců v čele této organizace, ale aktivně do ní již příliš nezasahují. To obstarává Revizor kterého Patronát jmenuje. Každý rozsudek Revizora však musí potvrdit Ručitel či Patron.

Dalším hierarchickým stupněm jsou Variové, důvěrníci Enthoniánů, kteří jím slouží jako sekretáři, pomocníci a prostředníci při jednáních.

Po odstoupení Sondyselenese a všech Ručitelů 4. května 1245 NGL je do úřadu Patrona zvolen mírojezdec Chyndor. Jedenáct nových Ručitelů je 10. května volena na velké valné hromadě. Je jmenováno 17 mírojezdců, mezi nimi i Alaska Saedelaere a Polm Ombar. Ten však jmenování odmítá a místo něj nastupuje náhradník - Kantiran. Nový patronát již nemá právo veta, veškerá rozhodnutí musí být potvrzeny dvoutřetinovou většinou hlasujících Mírojezdců. Takto přijatá rozhodnutí jsou pro nový Patronát závazné.

Revizor

Pokud mírojezdec zneužije prostředky které mu společenství poskytuje , Revizor je pověřen tomuto konání zamezit. Revizor sídlí v Ash Ger v Ellegatu na měsíci Fumato. Prostředkem k eliminaci odpadlého Mírojezdce je Psionická pečeť, díky ní může Revizor zařídit, že Mírojezdec již nemá přístup k žádné technice Mírojezdců. Tento post pravděpodobně už od založení organizace vykonává Polm Ombar. (PR 2335)

Mírojezdci - členové

Mírojezdci pochází z mnoho různých národů. Obvykle jednají v malých skupinách nebo jednotlivě. Do organizace mohou být přijaty jen osoby jež nevrhne nějaký Mírojezdec. O přijetí rozhodne Patronát. Čekatel na přijetí však musí vyplnit misi jež mu zadá Orákulum. Když je mise splněna a patronát souhlasí, je přijat a Jmenovaná Legie mu poskytne „psionickou pečeť

V roce 1313 NGL je v organizaci asi 4500 členů. Dle zásad Mírojezdců nesmí být po doby služby člen aktivní ne své rodné galaxii. Tím se předchází možným konfliktům zájmů.

Organizace je podporována mnohými národy. Jedná se zhruba o 180 národů podél celého průseku univerzem. Například hlavním dodavatelem hyperkrystalů jsou Šazzorieni z galaxie Zjeiranz a Dinathové z galaxie Qoor.

Na zvlášť nebezpečné akce jsou využíváni androidi, jež spolku kdysi datoval ID. Tito speciální androidi jsou schopni obsluhovat a opravovat telekineticky OREON kapsle. Androidů bylo zpočátku 18000, v roce 1313 NGL jich však existuje jen okolo 10000.

Oblast působnosti

Mírojezdci působí podél Průseku univerzem, jelikož jejich technika založená na síle kvartálů funguje jen zde. Podél průseku univerzem existuje zhruba 550 nádraží jež jezdci užívají jako základen.

Mírojezdci byli mimo jiné aktivní c galaxiích Altasinth, Adromedě, Državě Eranttů, Ganuyi, Hangay, Mléčné dráze, Nogan-Turu a Varratergiru.

Základna

Domovem mírojezdců je systém Rosella Rosado v galaxii Altasinth v galaktické kupě Virgo. Systém je hlídán Jmenovanou Legií.

Plynný obr Sumnat, jediná planeta systému má osm měsíců jež tvoří takzvaný Měsíční řetězec. Čtyři měsíce jsou jit terraformovány a předělány na základny, další na úpravy teprve čekají.

Technika

Jezdci užívají téměř výhradně jen OREON techniku, jež jim byla dané Enthoniány, a to bez toho, aby ji nějak rozuměli. Údržby jsou schopni jedině Androidi jež jezdcům daroval ID. Ukázalo se však, že i samotní Enthoniáné technice nerozumí a byla jim darována superinteligencí SVĚTLO PRAOTCE.

OREON technika je založena na Síle Kvartálů a funguje tedy jen v oblasti Průseku univerzem, pokud tuto oblast chtějí jezdci opustit, musí použít jinou, klasickou techniku. V podmínkách zvýšené hyperimpedance funguje jen s lehce sníženou efektivitou, ovšem za cenu zvýšené spotřeby hyperkrystalů.

Technické vybavení mírojezdců:

  • Řidiči užívají výhradně OREON kapsle. Z původního 8900 OREON kapslí existuje 1313 NGZ ještě 8100 kapslí. Nevyužité OREON kapsle parkují na oběžné dráze Summatu.
  • Asi 1000 OREON kapslí je typu OREON transportér. Tyto větší lodě jsou zaparkovány v koróně slunce Rosella Rosado
  • Podél univerzálního průseku existuje 550 nádraží mírojezdců. Slouží k logistické podpoře mísí jednotlivých členů. Jezdci mohou tako využívat transmiterům podobné zařízení (opět založené na síle Kvartálů), kterým lze přepravovat jednotlivce z nadraží do nádraží. Tato síť je napojena i na systém Rosella Rosado. V Mléčné dráze je jedno nádraží v systému Devolter a jedeno kdesi v Southside. Další se nachází například v halu Andromedy či v satelitní galaxii Qoor.
  • Mírojezdci mají i několik kosmických stanic (například YCHTHOS) sloužících k různým poradám, když není možné je uspořádat v Měsíčním řetězci.

Historie

Zakladatelé

Zakladatelé tato tajné organizace jsou Enthoniáné, jakož i tajemná Matka zakladatelka. Sídlo Enthoniánů se nalézá na, pro ostatní mírojezdce, nepřístupném měsíci Rosella Enthon. Tajný spolek vzniknul z velké koalice národů (mimo jiné právě Enthoniánů a Variů), kteří v roce 2400 pozemského starého letopočtu bojovali pod vedením superinteligence SVĚTLO PRAOTCE proti Negasféře Pána prvků a byli Kazzenkatem ve strašlivé bitvě poraženi. Umírající superinteligence, posledních 329 Enthoníánů a zbytek národa Variů uprchly do systému Roselly Rosado, kde superinteligence znala jakousi tajemnou spojeneckou moc. Tímto spojencem byla právě Matka zakladatelka.

Založení organizace se pravděpodobně datuje na počátek 25. století starého terranského letopočtu.

Alaska Saedelaere

Alaska potká na začátku července roku 1312 NGL v galaxii Varratergir na mírojezdce Xa-Va-Riin Qaar, který hledá svého nástupce. (PR 2332)

Alaska doprovází starého Artuchena na mírové misi v galaxii Ganuya. Pří příletu do systému Rosella Rosado je Alaskova kontrola Jmenovanou Legii neobyčejně dlouhá.

Jako čekatel na přijetí dostane Alaska za úkol od Orákula pozorovací misi v Hangayi a jejím okolí. Spolu s dvanácti dalšími mírojezdci tam odlétá a pozoruje vznikající negasféru. Navštěvuje také v halu Andromedy ukryté nádraží mírojezdců.

Mírojezdec Xa-Va-Riin Qaar s Alaskou objeví na konci roku 1312 v centru Andromedy Terminační kolony TRAITORu. Když proti nim vyrazí rychlostí světla jakýsi tmavý objekt, obrátí se s BADATELEM na útěk. Zbývající mírojezdci, kteří prozkoumávají Hangay a blízké galaxie však na žádné jednotky kolony nenarazí. (PR 2333, PR 2427)

21. března 1313 NGL je vysvěcen Alaska Saedaelare na Mírojezdce. Seznamuje se s životem v Měsíčním řetězci, také zkouší pomocí svého Lamuuni ptáka prozkoumat Rosellu Enthon, ovšem bez výsledku.

Alaska doprovází Xa-Va-Riin Qaara do jeho domovské galaxie Država Errantů, tam starý mírojezdec přijme smrt a odevzdá BADATELE do rukou Alasky.

V roce 1314 NGL zjistí jezdci, že v Hangayi již neúčinkuje Síla Kvartálů, tato galaxie je tedy pro OREON-kapsle nedostupná.

Mírojezdec Chyndor pátrá po potenciálních kandidátech v Magellanových mračnech. Od nokturnského úlu Satrugar je mu doporučena jedna osoba a Alaska ji má vyzvednout. Jedná se o Kantirana.

Pozorování

Jezdci pozorují Terrance velmi dlouho. V 14. století NGL však jejich zájem více narůstá, jelikož Terranci pochopili, že nechtějí být pomocníci vyšších mocností, ale chránit samotný život.

Osud Kanta i Perryho Rhodana přinejmenším od doby Kantiranova narození pozorován minimálně třemi zmocněnci Mírojezdců. Velitelem je Aneroid Firmian Oreche jež pilotuje OREON kapsli, distanční telepatkou Geydanou Gu jež sleduje Kanta a duchovní Phasode, jež zase sleduje jeho otce.

OREON kapsle je však v rose 1331 NGL zpozorována a zničena. Pravděpodobně jedním ze služebníků Chaotarchů. (PR EXTRA 1)

Uprchlík

N'eichan Thau je uprchlík z galaxie Sharitme. Prchá před mírojezdci, neboť ve své rodné galaxii testoval prostředky hromadného ničení na dezbraných domorodcích. Ornithoidovi se dokonce povedlo s pomocí svých iluzionistických schopností jednomu mírojezdcovi utéct a nyní přes několik nádraží dorazil až do mléčné dráhy.

V Mléčná dráze však po zvýšení hyperimpedance uvízne na stanici CASINO UNIVERSO, kde chtěl původně jako harazdrní hráč Thau kouzelník získat dostatek prostředků pro další útěk. Při hrách smrti, které nají vybrat těch několik máro jež se z kasina zachrání, je však odhalen a zabit. (PR 2235)

První kontakt v systému Devolter

První kontakt mezi Terranci a Mírojezdci se datuje na 1332 NGL v systému Devolter, kdeRoi Danton s TRAJANem stoupuje poškozenou arkonidskou loď. Setkává se zde s dětmi Algorrianů Le Anyante a Curcaryena Varantira a nalézá nádraží mírojezdců. Potkají zde i robotského strážce Cashibba a Megthana Urthiana, který se v jazyce Mocných dá poznat jako mírojezdec.

Megthano sobě příliž neprozradí, řekne jen že je na cestě do galaxie Država Errantů a že na jeho cestě závísí mnoho životů.

Když později přiletí Le Ayante, prozradí Roiovi nějaké informace o průseku univerzem a o síle kvartálů. Nakonec tajemně naznačí, že budoucnost mléčná dráhy leží v Roiových rukou. (PR 2238)

Pomoc pro Terru

16 července 1337 NGL bere Alaska Kantirana na palubu BADATELE a odlétá s ním z Parrakhu. (PR 2299)

24. prosince téhož roku je Kantiran po splnění iniciační mise vysvěcen na Mírojezdce. Zaslouží se o obnovení dodávek hyperkrystalů národa Šazoriů z galaxie Zheiranz. O dva roky později je pak na základě petice Mírojezdce Chyndora svolána planetární schůze, kde je diskutován problém vznikající negasféry, významnou řeč zde má právě Kantiran. (PR 2334)

Výsledků však není dosaženo, neboť se patron postaví otře proti. Kantiran a několik jezdců všal zakládá tajný spolek ASN jež má právě problém negasféry řešit. ASN kontaktuje i Jádro a vyruje je před TRAITORem, také žádá mírojezdce aby před TRAITORem varovali a informaly národy podél průseku univerzem. Jelikož s ASN sympatizuje i Revizor může se Alaska s Kantem vydat na počátku roku 1345 NGL na Terru a varovat tam Pozemšťany. (PR 2335)