Perry Rhodan 2499 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2499
Název:Oběť
(Das Opfer)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / Negasféra
Vydáno poprvé:10. července 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 21. listopadu - 1. listopadu 1347 NGL
Souboj člověka a superinteligence – Rhodan se musí rozhodnout
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Proti KOLTOROCU nasadí prastarou zbraň.

KOLTOROC – Chaopresor projeví nelidskost a je blízko naplnění svých plánů.

Mondra Diamondová – Družka Perryho Rhodana hodí po superinteligenci vejce.

Reginald Bull - Ministr obrany musí přihlížet, jak je oslabován štít kolem Země.

Už tři a půl roku vede Perry Rhodan zoufalý boj proti negasféře, vnikající v bezprostřední blízkosti Mléčné dráhy. Líheň Chaosu se snažily zabezpečit miliony jednotek Terminační kolony TRAITOR. Navíc měl být ze zdrojů Lokální skupiny vystavěn chaotender, mocné bojové plavidlo chaotarchů.

Kosmokraté, přirození soupeři chaotarchů, nemohli v dostatečně krátké době zasáhnout, proto se o sebe lidstvo muselo postarat samo. Navzdory nesnázím získalo spojence ze vzdálených galaxií, jiného času a dokonce cizího univerza. Nakonec byla negasféra zničena.

Tímto vítězstvím měl TRAITOR ztratit o Galaxii zájem a – jak doufal Perry Rhodan – měl opustit Lokální skupinu. Avšak KOLTOROC, chaopresor Kolony, bere záležitost osobně a chce se pomstít. Vyhrožuje, že zničí lidstvo, pokud se k němu nedostaví Perry Rhodan a nepředá mu svou auru, která ho označuje za Rytíře Hlubiny a služebníka kosmokratů. V Duální metropoli dojde k poslednímu souboji, v němž musí být přinesena OBĚŤ...


Perry Rhodan a Mondra Diamondová se ocitli v odlehlém sektoru stříbrné části Duální metropole. Tuto městskou oblast obývají humanoidní Auper'comové. Celé město, jak pochopí Rhodan, tvoří KOLTOROCOVU kotvu, udržující superinteligenci v normálním prostoru. Avšak tato informace je k ničemu, neboť nikdo netuší, kde v Hangayi se Duální metropole nalézá a není tak možné tuto kotvu napadnout. Skrývat se či utíkat je zbytečné. Je třeba se KOLTOROCOVI postavit a Perry Rhodan má plán, který by mohl uspět. Nechce však o tomto záměru přemýšlet pro případ, že superinteligence přečte jeho myšlenky.

KOLTOROC chce Rhodanovu rytířskou auru, proto drží Rezidenta a Mondru Diamondovou v Duální metropoli. Perry Rhodan musí zase jednou volit mezi zájmy kosmokratů a chaotarchů, mezi dobrem a zlem, mezi zkázou Sluneční soustavy a ztrátou rytířské aury. Pak se však rozhodne: nechce vyjednávat, chce KOLTOROCA zabít!

Také Mondra Diamondová nese tajnou zbraň, vejce Tarnii KOLTOROC. Bývalá artistka pocítí silný mentální tlak, zdá se jí, že byla přesunuta na jiné místo, cizí a současně povědomé. KOLTOROC jí chce něco ukázat...

Perry Rhodan sestaví malý vysílač, a během konstrukce tohoto zařízení, které může posloužit pouze k odvrácení pozornosti superinteligence, si z brašny do kapes SERUNU přesune dva jako prst dlouhé předměty, svou hlavní zbraň. Potom se objeví Zřetězenci a o něco později dorazí transmiterem i KOLTOROC. Tentokrát není s chaopresorem žádná řeč. KOLTOROC se snaží získat Rhodanovu rytířskou auru. A opět vyhrožuje: Když Rhodan dobrovolně neuvolní auru a KOLTOROC neodvolá své rozkazy, Země bude v několika hodinách zničena. V zrcadle Zřetězenců ukáže útok VULTAPHERU na Křišťálový štít. A není to bluf, to je Rhodanovi okamžitě jasné. Dychtivá insektoidní část superinteligence klidně zničí Solární systém, pakliže nebudou splněny její požadavky.

Ještě jednou se KOLTOROC pokusí Rhodana přemluvit. Hovoří o řádu Rytířů Hlubiny, zanedbaném kosmokraty, který zanikl se smrtí posledního aktivního Rytíře – Armadana z Harpoonu. Mluví o kosmokratech, kteří Rhodana vypověděli z jeho domova. Připomíná smrt bezpočtu lidí, která nastane, pokud Rhodan odmítne návrhy superinteligence. Tajná zbraň Perryho Rhodana může zafungovat pouze tehdy, pokud bude KOLTOROC nějakou dobu odvrácen. Je třeba ho rozptýlit – a tu začne bleskurychle jednat Mondra Diamondová. Hodí vejce Tarnii KOLTOROC na duální tělo superinteligence, další na Perryho Rhodana, a jedno na sebe, v naději, že chaopresor nenapadne mláďata vlastních příbuzných. Pak tasí zbraň a namíří na KOLTOROCA. Avšak zářič je jí trakčním paprskem nebo telekinezí vytržen z ruky. KOLTOROC není rozptýlen ani na jedinou vteřinu. Dál mluví o miliardách dětí Země, a o Delorianovi – mohl by vytvořit iluzorní svět, v němž by byl Delorian opět dítě, kde by mohli Mondra Diamondová a Perry Rhodan navždy šťastně žít. Perry Rhodan se snaží superinteligenci provokovat. Odpověď na Třetí otázku, říká Rezident, nestála KOLTOROCA rozum jen díky tomu, že byl už předtím naprosto šílený. Obrazy ze Solárního systému označí Rhodan za klam. KOLTOROC začíná být netrpělivý. Stále se přibližuje k Perrymu Rhodanovi a už je jen deset metrů od něho – to je optimální vzdálenost pro použití tajné zbraně. Ale nutnost odvrácení pozornosti superinteligence je tu stále a zbývá jediná možnost, jak toho dosáhnout: Rhodan musí uvolnit svou auru...

V Solárním systému je Křišťálový štít pod palbou. Reginald Bull má dojem, že VULTAPHER si s nimi jen hraje. Protiútok je nemožný, traitanky kolem soustavy by ho lehce odrazily. Z ČERPADEL přicházejí děsivé záběry, Globisté se jeden po druhém hroutí, ale stále je dost dobrovolníků, nastupujících na místo padlých. Reginald Bull už nemůže pomoci jinak, než u ČERPADEL.

Perry Rhodan cítí, jako by ztratil duši. Teprve nyní pozná, jaká moc se v auře ukrývala a proč po ní KOLTOROC tak dychtí. Superinteligence se snaží ovládnout uvolněnou auru a to si žádá veškerou její pozornost. Perry Rhodan může konečně jednat. Otevře první ze dvou fiol s on a noon kvanty, které mu předal Nuskoginus. Zpočátku se nic neděje. Pak ale biofóra napadne esenci superinteligence. Zničí soudržnost mezi humaniodní a hmyzí polovinou KOLTOROCU. Chaopresor bojuje o život, avšak Perry Rhodan otevře i druhou fiolu. Humanoidní polovina KOLTOROCU je oslabena. Hmyzí díl nedokáže přemoci svou agresivitu, napadne část Auper'comů, a ta se jednoduše rozpadne v prach. Zůstane jen myriáda hmyzích těl. KOLTOROC je poražen. Smrt superinteligence provází psionická bouře a její silou je rytířská aura odvanuta pryč. Trvá nějakou dobu, než jsou Perry a Mondra opět na nohou.

KOLTOROC je mrtvý, ale jeho Zřetězenci žijí, a stále ukazují útok VULTAPHERU na Solární systém. Bez nového rozkazu zničí VULTAPHER Zemi. Jak by však mohl Rhodan chaotender kontrolovat? Nelze to udělat jinak než přes Zřetězence a těm může poroučet toliko KOLTOROC. Rhodan vstoupí do hmyzího roje a je jím okamžitě obklopen. Hmyz se snaží ovládnout Rhodanovu mysl. Perry Rhodan se na chvíli stane zbytkem superinteligence. Rhodan-KOLTOROC získá přístup ke Zřetězencům a vyšle rozkaz na VULTAPHER.

Reginald Bull je u konce svých sil. Štít TERRANOVA pulzuje silněji než kdy jindy. BATERIE už dodává jen poslední pramének energie. Křišťálový štít nemůže vydržet déle než jedinou minutu. Všichni však bojují až do konce. Bully na okamžik pocítí chladný vánek, pak padne k zemi. Ptá se sám sebe, zda je již mrtev. Jak by ale mohl vidět tribunu Magellanova stadiónu? Žije! Okolo něho leží tisíce zcela vyčerpaných lidí. Reginald Bull se nechá dopravit zpět do Solární rezidence.

Perry Rhodan je stále ještě v nebezpečí. Hmyz útočí nejen na SERUN, ale především se dále snaží pohltit jeho mysl. Pomoci může jedině Mondra. Rhodan z posledních sil vypnul ochranný štít SERUNU. Rhodanova družka použije vejce Tarnii KOLTOROC. V boji s KOLTOROCEM se neosvědčila, ale teď přimějí hmyz, aby opustil Rhodana a vrhl se k této nové kořisti. Kombinovanou silou antigravů obou SERUNŮ vystoupají Perry a Mondra nad metropoli. Kollogomský hmyz se ve své lačnosti vzájemně sežere. Zrcadlo Zřetězenců zobrazí, jak VULTAPHER opustí Křišťálový štít a s eskortou traitanků odlétne pryč. Zřetězenci produkovaný obraz se rozostří. V tom momentu se Duální metropole začne hroutit.

Druhého dne, 22. listopadu 1347 NGL, je Perry Rhodan na palubě JULESE VERNA nadšeně přivítán Guckym. Ale zbývá ještě hodně práce. Rhodan se nejprve vydá na planetu Vatucym a naváže spojení s Lesem kontaktu. Přednese nabídku: Alomendris má svůj nový domov najít v Mléčné dráze. Alomendris přijímá. Krátce poté se Lesy vydají na cestu ke Galaxii.

Mondru Diamondovou čeká zlá zpráva. Pochopí, co se jí snažil svými vizemi říct KOLTOROC. Vzal život. V kajutě nalezne Mondra mrtvé tělo klonslona Normana. Bývalá artistka je jedinou členkou posádka JULESE VERNA, která nemá chuť slavit vítězství nad Terminační kolonou.

Je tu další překvapení: Na palubu činkovitého plavidla se dostaví doktor Laurence Savoire, nebo alespoň jeho projekce. Vyslanec SVĚTAZNALCE oznámí, jak dopadla infiltrace EŠERA na GLOIN TRAITOR a co nově vzniklá entita udělal pro retroverzi negasféry. Dvacet zbývajících procesorů EŠERU zůstane se SVĚTAZNALCEM, a ten má nabídku pro Mírojezdce. Brzy dojde k rozhovoru, kterého se zúčastní Perry Rhodan, Kantiran, generálka Kamuko, a Ekatus Atimoss, bývalý Duál a velitel presorgardy. Mírojezdci se rozhodli přijmout SVĚTAZNALCŮV návrh. Budou i v budoucnu bojovat proti TRAITORU. SVĚTAZNALEC přitom převezme úlohu SVĚTLA Z AHNU. Dobře zná Terminační kolonu a doufá, že proti ní bude možné účinně zasáhnout. V této snaze podpoří Mírojezdce i Ekatus Atimoss. Pro Perryho Rhodana to znamená rozloučení se synem Kantiranem, možná trvalé, ale rozhodně na velmi dlouhou dobu.

Dne 1. prosince je na Zemi deaktivován štít TERRANOVA. Po čtyřech letech jsou nad Terrou vidět hvězdy. Z mnohých planet přecházejí zprávy, většinou volání o pomoc. Než budou odstraněny škody, napáchané Terminační kolonou, uplynou celá desetiletí. Pak se ve Sluneční soustavě vynoří obrovské těleso: ZÁKONOdárce CHEOS-TAI. Se SOL, JULESEM VERNEM, RICHARDEM BURTONEM a ostatními plavidly se vrátil Perry Rhodan. Roi Danton je na cestě ze Světa sta sluncí, dorazí však až za několik měsíců.

Na Galapágách se naposled aktivuje BATERIE, odnož Jádra. Do nebe z ní v podobě ohňostroje vystoupá nesčetné množství světelných bodů. Zahalí nejprve Zemi a posléze celý Solární systém. Nakonec se soustředí na miliony Globistů. Potom BATERIE definitivně zanikne.

Dojde ještě k jednomu rozloučení. Algorriané Curcaryen Varantir a Le Anyante chtějí se ZÁKONOdárcem odcestovat na Evolux, 45 milionů světelných let vzdálenou loděnici kosmokratů, kde na ně čekají jejich potomci. Ozve se také Nuskoginus, mluvčí Sedmi Mocných z univerza Eud'y-Asor-Jaroso. Mocní poskytli rozhodující zbraň proti KOLTOROCOVI. I oni poletí na Evolux; doufají, že budou opět přijati Mocnostmi Řádu. Jedna skupina však Mléčnou dráhu neopustí: velitel Pothawk a jeho Laosoorové. Dvacet milionů let v budoucnosti chtějí nalézt na Zemi svůj nový domov. Perry Rhodan si přeje jen jediné: mír, alespoň na sto let...

Aktuální data:
26.1.2022
1565 před NGL
1. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459605.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál